Khemmalay SONDAVANH

1 2 3 27

ບົດລາຍງານພິເສດ ຂອງອົງການ FAO/WFP ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນຜົນຜະລິດ ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ/Special Report FAO/WFP CROP AND FOOD INSECURITY ASSESSMENT MISSION

ບົດລາຍງານພິເສດ ຂອງອົງການ FAO/WFP ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນຜົນຜະລິດ ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ

 

ການຜະລິດເຂົ້າ ສະເລ່ຍ 5 ປີ ຕໍ່າກວ່າ 4%; ອັດຕາເງິນເຟີ້ທາງດ້ານສະບຽງອາຫານສູງເຖິງ 47,1% ໃນເດືອນ ມັງກອນ 2023, ປະຊາກອນ 1,04 ລ້ານຄົນ ຫຼື 13,9% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດໄດ້ ຮັບຄວາມບໍ່ປອດໄພທາງດ້ານອາຫານໃນລະດັບປານກາງ, ໃນ 0,9% ໄດ້ລາຍງານວ່າ ເປັນອາຫານທີ່ບໍ່ປອດໄພແລະຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ແລະ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ. ໃນຄົວເຮືອນ 20% ໄດ້ລາຍງານໄດ້ຮັບອາຫານບໍ່ພຽງພໍ ເປັນຕົວເລກທີ່ສູງທີ່ສຸດຢູ່ໃນແຂວງໄຊສົມບູນ, ຈຳນວນຄົວເຮືອນ 20% ລາຍງານການຫຼຸດລະດັບຂອງອາຫານແຕ່ລະຄາບ; ຈຳນວນຄົວເຮືອນ 25% ລາຍງານວ່າລາຍຮັບຫຼຸດລົງເມື່ອທຽບກັບປີທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສົ່ງເສີມຊາວກະສິກອນ ທີ່ປະສົບກັບບັນຫາຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ທີ່ຢູ່ໃນຂັ້ນປານກາງ ຫຼື ຂັ້ນຮ້າຍແຮງ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການຜະລິດດ້ານກະສິກໍາ, ໂດຍໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບເຈົ້າຂອງກິດຈະການຂະໜາດນ້ອຍ. Continue reading

ການຄຸ້ມຄອງ ສັດຕູພືດ ແລະ ພະຍາດພືດ ໃນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ/Management of CROP PESTS AND DISEASES in Lao People’s Democratic Republic

ການຄຸ້ມຄອງ ສັດຕູພືດ ແລະ ພະຍາດພືດ ໃນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ/Management of CROP PESTS AND DISEASES in Lao People’s Democratic Republic

P&D Management Report Lao (1)

 

 

P&D Management Report English (1)

ພິທີປະກາດການຈັດຕັ້ງ ກອງຄຸ້ມຄອງອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ-ນໍ້າເທີນ

ພິທີປະກາດການຈັດຕັ້ງ ກອງຄຸ້ມຄອງອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ-ນໍ້າເທີນ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 9 ມີນາ 2023, ກອງຄຸ້ມຄອງອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ-ນໍ້າເທີນ, ໄດ້ຈັດພິທີປະກາດການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນຂຶ້ນ. ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຊູຊາດ ໄຊຍະກຸມມານ ຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້, ຊຶ່ງມີທ່ານຮອງຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກອ້ອມຂ້າງກົມປ່າໄມ້ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ກອງຄຸ້ມຄອງອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ-ນໍ້າເທີນ, ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ  ປ່າໄມ້ເມືອງນາກາຍ, ທ່ານເຈົ້າເມືອງ  3 ເມືອງ  ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ເຂົ້າຮ່ວມ. Continue reading

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າຢ້ຽມຢາມພົບປະ ຂອງຄະນະຜູ້ແທນກໍາມາທິການສະຫະພາບເອີຣົບ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າຢ້ຽມຢາມພົບປະ ຂອງຄະນະຜູ້ແທນກໍາມາທິການສະຫະພາບເອີຣົບ

 

ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້, ທ່ານ ປອ ເພັດ ພົມພີພັກ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ໃຫ້ກຽດຕ້ອນຮັບການເຂົ້າຢ້ຽມ ຢາມພົບປະ ຂອງ ທ່ານ ນາງ ເຮວເກ໋ ຊາຍເຮີ ຫົວໜ້າຝ່າຍເຈລະຈາ ແຜນງານການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ (FLEGT), ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຄະນະກໍາມາທິການສະ ຫະພາບເອີຣົບ ສໍານັກງານໃຫຍ່.

ຈຸດປະສົງ ຂອງການມາຢ້ຽມຢາມພົບປະໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ (FLEGT) ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA), ລະບຽບການໃໝ່ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ຜົນປະ ໂຫຍດແກ່ ສປປ ລາວ.

ທ່ານ ນາງ ເຮວເກ໋ ຊາຍເຮີ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບ: ການເຂົ້າພົບປະກັບລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວພາກເອກະຊົນ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ການລົງໄປຢ້ຽມຢາມທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບບັນດາເງື່ອນໄຂໃນການຮັບປະກັນ ການຜະລິດແບບຍືນຍົງ, ລວມທັງວິທີການເຮັດວຽກກັບຊຸມຊົນ ແລະ ຕິດຕາມການກວດສອບທາງດ້ານກົດຫມາຍ, ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າການຜະລິດກາ ເຟ, ໄມ້ ແລະ ຢາງພາລາ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບັນດາໂຄງການຕ່າງໆ ທີ່ທາງສະຫະ ພາບເອີຣົບ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັງສະໜູນກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ (FLEGT) ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA).

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ກ່າວຄວາມຂອບໃຈມາຍັງສະ ຫະພາບເອີຣົບ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕະຫຼອດມາ ແລະ ທ່ານຂໍໃຫ້ທາງສະຫະພາບເອີຣົບ ສະໜັບສະໜູນ ສປປ ລາວ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ກໍ່ຄືກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕໍ່ໄປ.

ກອງປະຊຸມກະກຽມໂຄງການ ໄລຍະ 2 ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ (ລພຊ)

ກອງປະຊຸມກະກຽມໂຄງການ ໄລຍະ 2 ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ (ລພຊ)

 

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ່ 22-24 ກຸມພາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ, ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ (ລພຊ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເພື່ອກະກຽມໂຄງການໄລຍະ 2  ສົກປີ 2024-2028 ຂຶ້ນ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ. ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ເຄັນນິຊິ ນິສິກາວາ ຫົວໜ້າທີມງານປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ, ທ່ານ ອາລີ ວິໂນ ຊູບັນໂດໂລ ຫົວໜ້າທີມຊ່ຽວຊານດ້ານວຽກງານໂພຊະນາການ ຕາງໜ້າໃຫ້ທີມງານຊ່ຽວຊານຂອງທະນາຄານໂລກ, ທ່ານ ຄໍາອ້ວນ ຄໍາພູແກ້ວ ຮັກສາການຫົວໜ້າກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ແລະ ທ່ານ ນາງ ສາຍໝອນຄໍາ ມັງໜໍ່ເມກ ຮອງຫົວໜ້າກົມຮວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງ ທຶນ. ຊຶ່ງມີຕາງໜ້າຈາກສູນໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ສູນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 49 ຄົນ (ຍິງ 10 ຄົນ).

Continue reading

ຝຶກອົບຮົມ ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ຄູ່ມື ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກໍາສັດນໍ້າ, ສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າ

ຝຶກອົບຮົມ ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ຄູ່ມື ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກໍາສັດນໍ້າ, ສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ຫາ 16 ກຸມພາ 2023 ກົມກວດກາປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ການນຳໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ຄູ່ມືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະກັດກັ້ນ ອາຊະຍາກຳສັດນ້ຳ, ສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າ ໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍເຄື່ອນທີໄວຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ (SoP RRIT) ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສັນຕິຣີສອດ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ. Continue reading

[English below] ອົງການ FAO ສະໜັບສະໜູນຊຸກຍູ້ຊາວກະສິກອນລາວສົ່ງອອກງົວໄປປະເທດຈີນ/FAO supports Lao farmers to boost cattle trade to China

ອົງການ FAO ສະໜັບສະໜູນຊຸກຍູ້ຊາວກະສິກອນລາວສົ່ງອອກງົວໄປປະເທດຈີນ

        ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (FAO) ໂດຍຜ່ານສູນສຸກເສີນເພື່ອຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດສັດຂ້າມແດນ (ECTAD) ຮ່ວມກັບ ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ໄດ້ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ເປັນເວລາ 2 ອາທິດ, ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 6-17 ກຸມພາ 2023 ກ່ຽວກັບ: ການຄຸ້ມຄອງການກັກກັນສັດ ທີ່ເມືອງສິງ, ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ. ຊຶ່ງເປັນເຂດຊາຍແດນ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສປ ຈີນ, ຊຸດຝຶກອົບຮົມໄດ້ແນໃສ່ເພື່ອເລັ່ງລັດການຄ້າງົວທີ່ປອດໄພ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ແລະ ປັບປຸງການສົ່ງອອກງົວໄປປະເທດຈີນ. Continue reading

ກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າເຕັກນິກການຈັດການຫຍ້າໃນນາເຂົ້າ ໃນພື້ນທີ່ເຮັດນາຢອດ ແລະ ນາຫວ່ານ

ກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າເຕັກນິກການຈັດການຫຍ້າໃນນາເຂົ້າ ໃນພື້ນທີ່ເຮັດນາຢອດ ແລະ ນາຫວ່ານ

       ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 7-9/2/2023 ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າເຕັກນິກການຈັດການຫຍ້າໃນນາເຂົ້າ ໃນພື້ນທີ່ເຮັດນາຢອດ ແລະ ນາຫວ່ານ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ກໍາປູເຈຍ ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນການຄົ້ນຄວ້າ ຈາກສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາສາກົນ ປະເທດອົດສະຕາລີ (ACIAR project CROP/2019/145 for 2021-2025) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະຈໍາປີຂື້ນ, ຢູ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ປອ ຈັນທະຄອນ ບົວລະພັນ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ທ່ານ Dr Eric Huttner ຜູ້ຮັບຜິດຊອບດ້ານການປູກຝັງຂອງ ACIARF, ມີນັກຄົ້ນຄວ້າມາຈາກ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນະບົດ (NAFRI), ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາແຫ່ງຊາດ ກໍາປູເຈຍ (CARDI), ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສປປລາວ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ສະຫວັນນະເຂດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຄຼີນສະແລນ ປະເທດອົດສະຕາລີ, ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາສາກົນ ປະເທດອົດສະຕາລີ (ACIAR), ຜູ້ແທນຈາກໂຄງການ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາມກົນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 70 ທ່ານ. ໃນນັ້ນ ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມເຊິ່ງໜ້າ ຈໍານວນ 32 ທ່ານ ແລະ ທາງອອນລາຍ ຈໍານວນ 38 ທ່ານ.

        ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນ ເພື່ອລາຍງານຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ ການຊອກຫາວິທີການຈັດການຫຍ້າທີ່ເໝາະສົມ ໃນພື້ນທີ່ປູກເຂົ້າທີ່ນໍາໃຊ້ເຕັກກນິກການເຮັດນາຢອດ ແລະ ນາຫວ່ານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການປູກເຂົ້າ ກັບ ພືດຕະກຸນຖົ່ວ ເພື່ອຄຸມຫຍ້າໃນນາປີ, ການນໍາໃຊ້ນໍ້າຊົນປະທານຄຸມຫຍ້າໃນນາແຊງ, ສຶກສາການຕົກຄ້າງເມັດຫຍ້າໃນດິນ, ການປົນເປືອນຂອງຫຍ້າໃນເມັດພັນເຂົ້າ ແລະ ການພັດທະນາແນວພັນເຂົ້າ ໃຫ້ມີຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນກັບຫຍ້າໄດ້ ເຊິ່ງມີທັງໝົດ 12 ຫົວຂໍ້ ການຄົ້ນຄວ້າກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາມື້ເຄິ່ງ.

        ຈາກນັ້ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເບິ່ງແປງສາທິດການຈັດການຫຍ້າ ໂດຍການນໍາໃຊ້ນໍ້າ ຢູ່ບ້ານນາພອກທ່າ, ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ, ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ຍັງໄດ້ພົບປະໂອ້ລົມນຳຊາວນາບ້ານນາພອກທ່າ ເພື່ອຫາລືແກ້ໄຂບັນຫາການຈັດການຫຍ້າໃນນາເຂົ້າ ເຊິ່ງເປັນບັນຫາຫຼັກໃນການເຮັດນາຫວ່ານໃນປັດຈຸບັນ.

 

[English below] ອົງການ FAO ມອບອຸປະກອນການປູກຈິດສໍານຶກ ຕ້ານການນໍາໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອຈຸລະຊີບ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືແນະນໍາສໍາລັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດອະຫິວາໝູອາຟຣິກກາ ໃຫ້ແກ່ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງພະຍາດ/FAO delivered Antimicrobial Awareness Materials and African Swine Fever Guidelines to the Department of Livestock and Fisheries to help to reduce disease threats

ອົງການ FAO ມອບອຸປະກອນການປູກຈິດສໍານຶກ ຕ້ານການນໍາໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອຈຸລະຊີບ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືແນະນໍາສໍາລັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດອະຫິວາໝູອາຟຣິກກາ ໃຫ້ແກ່ກົມລ້ຽງສັດ

ແລະ ການປະມົງ ເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງພະຍາດ

ໃນວັນທີ 9 ກຸມພາ 2023, ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ (FAO) ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ມອບອຸປະກອນສື່ໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈິດສໍານຶກ ເນື່ອງໃນໂອກາດສັບປະດາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອຈຸລະຊີບ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືແນະນໍາສໍາລັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດອະຫິວາໝູອາຟຣິກກາ (ASF) ໃນຄົວເຮືອນລ້ຽງໝູຂະໜາດນ້ອຍ ໃຫ້ແກ່ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ (DLF), ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້. ການສະໜັບສະໜຸນອັນໃຫຍ່ຫຼວງນີ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້ ຍ້ອນການປະກອບສ່ວນຈາກອົງການພັດທະ ນາສາກົນຂອງປະເທດອັງກິດ (UK Aid) ແລະ ສໍານັກງານຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທໍາ (BHA) ຂອງອົງການພັດທະນາສາກົນຂອງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID).

ການປູກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບການຕ້ານຕໍ່ຢາຕ້ານເຊື້ອຈຸລະຊີບ (AMR) ແມ່ນຍັງຈໍາກັດ ແລະ ໃນບາງກໍລະນີ ກໍ່ຖືກລະເລີຍໂດຍສະເພາະໃນບັນດາຊາວກະສິກອນ ຍ້ອນວ່າຢາຕ້ານເຊື້ອແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດ ໃນຂະແໜງການລ້ຽງສັດ. ສິ່ງນີ້ສາມາດ ນໍາໄປສູ່ການຕ້ານຕໍ່ຢາຕ້ານເຊື້ອຈຸລະຊີບ – ຢາຕ້ານເຊື້ອຈະບໍ່ມີປະສິດທິພາບອີກຕໍ່ໄປ ເພື່ອປິ່ນປົວການຕິດເຊື້ອ ຫຼື ພະຍາດໃນສັດ ແລະ ມະນຸດ, ເຊິ່ງຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການປິ່ນປົວ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງຂຶ້ນ, ເວລາການຟື້ນຕົວຂອງຄົນເຈັບຍາວຂຶ້ນ ແລະ ໃນກໍລະນີຮ້າຍແຮງ ຄົນເຈັບອາດຈະເສຍຊີວິດໄດ້. ອຸປະກອນການປູກຈິດສໍານຶກຕ້ານການນໍາໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອຈຸລະຊີບ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊາວກະສິກອນນໍາໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອຢ່າງສະຫຼາດ.

ພະຍາດອະຫິວາໝູອາຟຣິກກາ ເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນຂະແໜງການລ້ຽງໝູ. ເພື່ອຊ່ວຍ ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ  ໃນການຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງນີ້, ອົງການ FAO ກໍາລັງດໍາເນີນແຜນງານການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ລ້ຽງ  ສັດ ເພື່ອກວດຫາ, ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດ ASF. ປຶ້ມຄູ່ມືແນະນໍາສໍາລັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດ ASF ຈະຖືກແຈກຢາຍໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ລ້ຽງສັດຂອງເມືອງ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຂົາ ກ່ຽວກັບວິທີປ້ອງກັນພະຍາດດັ່ງກ່າວ.

ໃນພິທີມອບ-ຮັບ, ທ່ານ ນາງ ວິໄລພອນ ວໍລະພົມ ຫົວໜ້າກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນ ໄຍຕໍ່ກັບການຮັບຮູ້ຂອງປະຊາຊົນທີ່ຈໍາກັດກ່ຽວກັບ AMR ແລະ ພະຍາດສັດຂ້າມແດນ ໂດຍສະເພາະພະຍາດ ASF. ທ່ານ ນາງ ວິໄລພອນ ວໍລະພົມ ​ຍັງ​ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້ເຖິງ​ການ​ປະກອບສ່ວນ​ຂອງ​ອົງການ FAO, UK Aid ​ແລະ ສຳນັກງານ BHA ຂອງ USAID ແລະ ໄດ້ກ່າວ​ວ່າ: “ອຸປະກອນການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບ AMR ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືແນະນໍາສໍາລັບປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດ ASF ເຫຼົ່ານີ້ ແນ່ນອນວ່າຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການເຮັດວຽກຂອງກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ (DLF) ຢູ່ໃນຂັ້ນພາກສະໜາມ ເພື່ອຊ່ວຍປ້ອງກັນການໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດ ASF”. ທ່ານ ນາງ ວິ ໄລພອນ ວໍລະພົມ ຍັງໄດ້ກ່າວເພີ່ມຕື່ມວ່າ “ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຮູ້ທີ່ດີຂຶ້ນນີ້, ການຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອ ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃສ່ເປົ້າໝາຍລວມ ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນແຜນຍຸດທະສາດການຕ້ານການນໍາໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອຈຸລະຊີບແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາປີ 2019-2023, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຮູ້ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນກ່ຽວກັບ ASF ສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ.”

ອຸປະກອນສະໜັບສະໜູນດັ່ງກ່າວປະກອບມີ ເສື້ອໂປໂລ, ໝວກ, ກະເປົາພາຍ, ຕຸກນໍ້າເກັບຄວາມຮ້ອນ, ປະຕິທິນຕັ້ງໂຕະ, ປື້ມບັນທຶກ ກ່ຽວກັບ AMR ແລະ ປື້ມຄູ່ມືແນະນໍາສຳລັບພະຍາດ ASF ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການຕິດຕາມ ແລະ ການເຝົ້າລະວັງພະຍາດອະຫິວາໝູອາຟຣິກກາ; ຄວາມປອດໄພທາງຊີວະພາບໃນຟາມ, ການຂ້າ ແລະ ການນຳເອົາໝູມາລ້ຽງຄືນ; ການ​ຂ້າທຳລາຍ ​ແລະ ການ​ກຳ​ຈັດຊາກ​ໝູ​ທີ່ຕິດພະຍາດອະຫິວາ​ໝູ​ອາ​ຟ​ຣິກ​ກາ ແລະ ​ວິ​ທີການທີ່ເປັນຕ່ອງໂສ້ ໃນການອະນາໄມສຳ​ລັບພະຍາດອະຫິວາ​ໝູ​ອາ​ຟ​ຣິກ​ກາ​ໃນຄົວເຮືອນ ທີ່​ລ້ຽງໝູ​ຂະໜາດ​ນ້ອຍ. ອຸປະກອນສະໜັບສະໜູນດັ່ງກ່າວ​ ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ລວມ​​​ທັງໝົດຫຼາຍ​ກວ່າ 25.000 ໂດ​ລາສະຫະລັດອາເມລິກາ. ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວ ຈະຖືກຈັດສົ່ງໄປທັງໝົດ 18 ແຂວງ ໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ແຕ່ລະແຂວງ ມີອຸປະກອນການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ອດຳເນີນການໂຄສະນາ ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໃນພິທີ, ທ່ານ ຈັນທະລາດ ປອງມາລາ ຜູ້ຊ່ວຍ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ FAO ປະຈຳ ສປປ ລາວ ດ້ານແຜນງານໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: “ອົງການ FAO ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ໃນການຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດຕິດຕໍ່ຈາກສັດສູ່ຄົນ ແລະ ໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສຸຂະພາບຕ່າງໆ ເຊັ່ນ AMR.” ທ່ານ ຈັນທະລາດ ປອງມາລາ ຍັງໄດ້ກ່າວເພີ່ມຕື່ມວ່າ “ພະຍາດ​ສັດສົ່ງ​ຜົນ​ກະທົບ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ ​ບໍ່​ພຽງ​ຕໍ່ກັບ​ຊາວ​ກະສິກອນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ແຕ່​ຍັງມີຜົນກະທົບ​ຕໍ່​ລະບົບ​ສະບຽງ​ອາຫານ, ການ​ຄ້ຳປະກັນ​ສະບຽງ​ອາຫານ ​ແລະ ​ໂພຊະນາ​ການ, ແລະ ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ດ້ານ​ລາຍ​ຮັບ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ເຂດ​ຊົນນະບົດ, ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ຜູ້​ທຸກ​ຍາກ ​ແລະ ຜູ້​ດ້ອຍ​ໂອກາດ. ປະຊາກອນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະປະຊາກອນໃນເຂດຊົນນະບົດໄດ້ຖືກດຶງກັບຄືນໄປສູ່ຄວາມອຶດຫິວ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກຍ້ອນການສູນເສຍສັດລ້ຽງ ທີ່ເກີດຈາກພະຍາດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ພະຍາດອະ  ຫິວາໝູອາຟຣິກກາ. ດ້ວຍອຸປະກອນການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບ AMR ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືແນະນໍາສຳລັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດ ASF ເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຮົາສາມາດຕໍ່ສູ້ກັບ AMR ແລະ ພະຍາດສັດຂ້າມແດນຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ຊ່ວຍຮັກສາຊີວິດສັດ ແລະ ຊີວິດຄົນ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າເປັນເທື່ອລະບາດກ້າວ, ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນວິທີການປ້ອງກັນທີ່ດີທີ່ສຸດ.”

ໃນພິທີມອບ-ຮັບ, ທ່ານ ຈັນທະລາດ ປອງມາລາ ຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ ອົງການພັດທະນາສາກົນຂອງປະເທດອັງກິດ (UK Aid) ແລະ ສໍານັກງານຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທໍາ (BHA) ຂອງອົງການພັດທະນາສາກົນ ຂອງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID) ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນອັນດີ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນການສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມລຳບາກ.

*********************

Lao Media Contact Person/s:

Bounmee Maokhamphiou, Outreach Specialist – Bounmee.Maokhamphiou@fao.org

Vilaylack Khounvisith, National Communication Consultant –

Vilaylack.Khounvisith@fao.org

Related links:

Global Health Security Agenda

FAO One Health

FAO Antimicrobial Resistance

 

FAO delivered Antimicrobial Awareness Materials and African Swine Fever Guidelines to the Department of Livestock and Fisheries to help to reduce disease threats

Vientiane, Lao PDR – On February 9, 2023, the Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations handed over communication and awareness materials on the occasion of the World Antimicrobial Awareness Week 2022 and the guidelines for African Swine Fever (ASF) prevention and control in smallholder pig farming to the Department of Livestock and Fisheries (DLF) of the Ministry of Agriculture and Forestry. The generous support was made possible with the contribution from the United Kingdom Agency for International Development (UK Aid) and the Bureau for Humanitarian Assistance (BHA) of United States Agency for International Development (USAID).

Awareness of antimicrobial resistance (AMR) is limited and, in some cases, ignored, especially among farmers as the antimicrobials are misused in the livestock production sector. This can lead to antimicrobial resistance – the antimicrobials will no longer work to treat infections or diseases in animals and humans. As a result, this leads to treatment failure, higher costs, longer recovery times for patients, and in severe cases people may die. The Antimicrobial Awareness Materials will help farmers to use antimicrobials wisely.

African Swine Fever (ASF) is causing considerable losses in the pig production sector. To assist the DLF to combat this deadly disease, FAO is conducting training programs for livestock officers to detect, prevent and control ASF. The ASF guidelines will be distributed to all district livestock officers to further strengthen their knowledge on how to prevent this disease.

At the handover ceremony, Mrs. Vilayphone Vorraphim, Director General of the Department of Livestock and Fisheries, raised this concern on the limited public awareness of AMR and on transboundary animal diseases, especially ASF. She also acknowledged the contribution from FAO, UK Aid and the Bureau for Humanitarian Assistance (BHA) of United States Agency for International Development (USAID) saying: “these public awareness materials on AMR and the ASF guidelines will surely ease the work of DLF at the ground level to help prevent the misuse of the antimicrobials and control the outbreak of the ASF”. “With better awareness on the substances, the reduction in the use of the antimicrobials will contribute to the overall goals specified in the National Antimicrobial Resistance Strategy 2019-2023, while increased knowledge of ASF could help prevent and control its outbreak,” she said.

The supplies consist of polo shirts, caps, tote bags, tumblers, desk calendars, notebooks on AMR and ASF guidelines, namely monitoring and surveillance of African Swine Fever; Farm biosecurity, slaughtering, and restocking; Culling and disposal of pigs in an African Swine Fever outbreak and Clean chain approach for African Swine Fever in smallholder settings, that have a total combined value of over USD 25,000. The supplies will be delivered to all 18 provinces in Lao PDR to ensure each province is equipped with sufficient awareness materials to conduct relevant awareness campaigns and activities.

At the ceremony, Mr. Chanthalath Pongmala, Assistant (Programme) to the FAO Representative to Lao PDR, stressed that “FAO is committed to supporting the Government of Lao PDR through the Department of Livestock and Fisheries in the fight against zoonotic diseases and other health threats such as AMR.” “Livestock diseases have severely adverse impact not only for farmers but also on the food system, food security and nutrition, and income security, for the rural population, especially for the poor and the most vulnerable. Many people, especially in the rural population have been pushed back to hunger and poverty due to the loss of livestock caused by diseases such as African Swine Fever. With these AMR awareness materials and ASF guidelines, we could fight AMR and transboundary diseases more effectively, save livestock and human lives and gradually build back better, as one of the best preventive approach,” he continued.

During the handover ceremony, Mr. Chanthalath Pongmala also thanked UK Aid and the Bureau for Humanitarian Assistance (BHA) of United States Agency for International Development (USAID) for their kind contribution and partnership to support the Government of Lao PDR in combating poverty and hardship.

*********************

Lao Media Contact Person/s:

Bounmee Maokhamphiou, Outreach Specialist – Bounmee.Maokhamphiou@fao.org

Vilaylack Khounvisith, National Communication Consultant – Vilaylack.Khounvisith@fao.org

Related links:

Global Health Security Agenda

FAO One Health

FAO Antimicrobial Resistance

 

 

 

 

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ໂຄງການ ລພຊ 3 ຕໍາແໜ່ງ, ທ່ານໃດສົນໃຈສະໝັກໄດ້

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ໂຄງການ ລພຊ 3 ຕໍາແໜ່ງ, ທ່ານໃດສົນໃຈສະໝັກໄດ້
The Government of Lao PDR received an IDA loan from the World Bank (WB) to implement a project entitled “Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project (P162565). The project aims to support the design and implementation of a nutrition-sensitive social assistance program to improve nutrition behaviors, and enhance the convergence of nutrition-focused interventions. The project will finance the implementation of a nutrition-sensitive cash transfer program to address poverty and malnutrition in 12 districts in four northern provinces: Oudomxay, Phongsaly, Xiengkhuang, and Houaphan.
Department of Rural Development now invites eligible individual consultants to indicate their interest in providing the Services listed in the followings:
1.CCT Assistant (Base in Vientiane) The minimum qualifications requirements are:
•At least bachelor degree in Computer Science, Business Management or related field
•At least one (1) years of experience in Administration, technical accounting and finance assistant.
•Quality assurance procedures to ensure good quality of information collected. This includes consistency checks and validation routines in data capture.
•Computer literacy: word processing, spreadsheets, power point and database application.
•Good English communication skills, written and spoken.
2.Communications Assistant (Base in Vientiane)
The minimum qualifications requirements are:
•Bachelor’s degree in the fields of Social Science, Anthropology, Project Management, Business Administration, and Social Marketing, Communication or related field.
•At least 2 years of work experience related to project implementation, including communications and knowledge management, capacity-building, and social development, on large-scale government or donor-delivered projects. Experience in nutrition interventions in rural areas, GEDSI (gender equality and Social Inclusion) and/or in World Bank-supported projects will be an asset.
•Demonstrable track record in working with government and other stakeholders, with the ability to work within multi-faceted teams to tight deadlines.
•Proficiency in English and Lao, with excellent writing skills and ability to present content in a concise, yet comprehensive manner. Knowledge of dialects used in the convergence project areas is an asset.
•Proficiency in MS-Office suite, Affordable illustrator, CorelDraw, Photoshop, Video maker software, and Social media platforms.
3.Statistical Data Analyst Assistant (Base in Vientiane)
The minimum qualifications requirements are:
•At least Bachelor’s in Computer Engineering/Computer Science or in equivalent field is preferred.
•At least 3 years of professional work experience in the area of Information Technology (IT).
•Experience of working as an Statistician, survey support (preferably in public sector organizations).
•Experience support for Android application for mobile devices.
•Experience with the following application software: SPSS, STATA, Tableau, Power BI;
•Lao communication and Basic English skills, written and spoken.
The successful consultants will be selected in accordance with the competitive method of individual consultant set out in of the Procurement Regulations, dated July 2016, revised November 2017 and August 2018.
In order to apply for the positions, interested applicants should be provide information indicating that she/he is qualified to perform the services (description of experienced similar assignments on Expression of Interest) and detailed CV to Ms. Bouakham THONGCHANH, Procurement Officer. Email: buakham3450@gmail.com and Cc: phonhchittabounty@gmail.com Tel: 030 5071816. Address: Department of Rural Development, Ministry of Agriculture and Forestry, Ban Sibounheuang, Saysettha District, inside the Prime Minister complex, Vientiane Capital, Lao P.D.R. Consultants may obtain copies of the detailed Terms of Reference (in English) for assignment from the address above during office hours from 08:00 to 16:00 hours, from Monday to Friday (Lao PDR time) by postal mail or e-mail by 23 Feb 2023. Only Short-listed candidates will be contacted.
   
1 2 3 27
ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ