Khemmalay SONDAVANH

1 2 3 21

ໂຄງການການອະນຸລັກລະບົບນິເວດໂດຍການຄຸ້ມຄອງພູມີທັດແບບປະສົມປະສານຢູ່ ສປປ ລາວ ECILL ເອກອ້າງມໍລະດົກທາງທໍາມະຊາດທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸລັກ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຈາກ ສະຫະພາບເອີຣົບ EU, ອົງການພັດທະນາແຫ່ງປະເທດຝຣັ່ງ AFD ແລະ ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າ WCS/ECILL project showcased its natural heritage through the work supported by the EU, AFD and WCS

ໂຄງການການອະນຸລັກລະບົບນິເວດໂດຍການຄຸ້ມຄອງພູມີທັດແບບປະສົມປະສານຢູ່ ສປປ ລາວ ECILL ເອກອ້າງມໍລະດົກທາງທໍາມະຊາດທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸລັກ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຈາກ ສະຫະພາບເອີຣົບ EU, ອົງການພັດທະນາແຫ່ງປະເທດຝຣັ່ງ AFD ແລະ ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າ WCS

 

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ວັນທີ 2729 ກໍລະກົດ 2022.

ຄະນະຜູ້ແທນສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (EU) ແລະ ອົງການພັດທະນາແຫ່ງປະເທດຝຣັ່ງ (AFD) ໄດ້ຢ້ຽມຢາມ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເພື່ອປະເມີນໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ການອະນຸລັກລະບົບນິເວດໂດຍການຄຸ້ມຄອງພູມີທັດແບບປະສົມປະສານຢູ່ ສປປ ລາວ (ECILL), ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ອົງການ AFD.

Continue reading

ຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່

ຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18-22 ກໍລະກົດ 2022 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ), ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ທລຍ ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານຂຶ້ນ, ທີ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ພັດນະຄອນ ຄັນທະມີໄຊ ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານ ທລຍ. ເຊິ່ງມີຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ທິມງານ ທລຍ ຂັ້ນສູນກາງ, ຜູ້ຊ່ວຍປະສານງານ ທລຍ ຂັ້ນແຂວງ, ຫົວໜ້າທິມງານ ທລຍ ຂັ້ນເມືອງ, ພະນັກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂັ້ນບ້ານ ໃນ 4 ແຂວງ 12 ເມືອງເປົ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການ ທລຍ 3 ໄລຍະເພີ່ມທຶນ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 88 ຄົນ, ຍິງ 30 ຄົນ. Continue reading

ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນອຸຕຸກະເສດ (LaCSA) ເຂົ້າໃນ​ການວາງແຜນການຜະລິດກະສິກໍາຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃຫ້ທີມງານ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ

ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນອຸຕຸກະເສດ (LaCSA) ເຂົ້າໃນ​ການວາງແຜນການຜະລິດກະສິກໍາຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃຫ້ທີມງານ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ

ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ເປີດຕົວລະບົບອຸຕຸກະເສດ ຂອງ ສປປ ລາວ ຫລື LaCSA APP ເປັນນະວັດຕະກຳໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ປົດລ໋ອກການຜະລິດກະສິກຳແບບທັນສະໄໝ, ຊາວກະສິກອນສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນອຸຕຸກະ ເສດ ແລະ ສາມາດດຶງເອົາຂໍ້ມູນຈາກລະບົບລັກຊາ ໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສະດວກ ເພາະເປັນລະບົບອອນລາຍ ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ທຸກສະຖານທີ່ ທີ່ມີອິນເຕີເນັດ ໂດຍຜ່ານທາງໂມບາຍໂຟນ ແລະ ເວັບໄຊ໌ທາງຄອມພິວເຕີ.

Continue reading

ພິ​ທີ ມອບ-ຮັບ ໃບ​ທະ​ບຽນ​ແນວ​ພັນ​ເຂົ້າ​ຊະ​ນິດ​ໃໝ່ “ຫອມດອກ​ຄຳ 8, ຫອມ​ທ່າ​ດອກ​ຄຳ 15 ແລະ ຫອມ​ເຊບັ້ງ​ໄຟ 4”

ພິ​ທີ ມອບ-ຮັບ ໃບ​ທະ​ບຽນ​ແນວ​ພັນ​ເຂົ້າ​ຊະ​ນິດ​ໃໝ່ “ຫອມດອກ​ຄຳ 8, ຫອມ​ທ່າ​ດອກ​ຄຳ 15 ແລະ ຫອມ​ເຊບັ້ງ​ໄຟ 4”

        ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບແວດລ້ອມໃນປະຈຸບັນ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ກັບການຜະລິດເຂົ້າ ຢູ່ ສປປລາວ ກໍ່ຄືຢູ່ບັນດາປະເທດອາຊີ ທີ່ຜະລິດເຂົ້າເພື່ອຄໍ້າປະກັນທາງດ້ານສະບຽງ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ. ໂດຍສະເພາະໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ ໄດ້ກາຍເປັນຂໍ້ຈໍາກັດໃນການຜະລິດເຂົ້າ ແລະ ທໍາລາຍຜົນຜະລິດເຂົ້າ ຢູ່ ສປປ 10-20%. ນອກຈາກນີ້, ການລະບາດຂອງພະຍາດເຂົ້າ ໂດຍສະເພາະພະ ຍາດຂອບໃບແຫ້ງ, ພະຍາດໃບ  ໄໝ້ ແລະ ພະຍາດຄໍຮວງເນົ່າ ແລະ ການລະບາດຂອງແມງໄມ້ສັດຕູພືດ ເຊັ່ນ: ເພ້ຍຈັກຈັ່ນສີນ້ຳຕານ, ເພ້ຍຈັກຈັກ​ຈັ່ນສີຂຽວ, ເພ້ຍໄຟ ກໍ່ມີທ່າອ່ຽງເພີ້ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ, ບັນຫາໂລກຮ້ອນ (ເຊິ່ງໃນ 10 ປີໃດ ອຸນນະພູມໂລກຈະສູງຂຶ້ນ 1 ອົງສາ ແລະ ມີການຄາດຄະເນວ່າ ໃນອີກ 80 ປີຂ້າງໜ້າ ຄື: ປີ 3000 ອຸນນະພູມໂລກຈະສູງຂຶ້ນນ 8 ອົງສາ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດເຂົ້າຢູອາຊີ ກໍ່ຄື ສປປ ລາວ ຫຼຸດລົງ 50% ໃນຂະນະທີ່ປະຊາກອນຈະ​ເພີ່ມຂຶ້ນ.

 

Continue reading

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຢູ່ບ້ານສາມັກຄີໄຊ, ເມືອງຫຼາ, ແຂວງອຸດົມໄຊ      

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຢູ່ບ້ານສາມັກຄີໄຊ, ເມືອງຫຼາ, ແຂວງອຸດົມໄຊ

ບ້ານສາມັກຄີໄຊ, ເມືອງຫຼາ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ເປັນບ້ານໜຶ່ງທີ່ນອນໃນບ້ານເປົ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຍາກ (ທລຍ) ທີ່ມີທັງໝົດ 5 ບ້ານ, ໃນຊຸດທີ 1 ຂອງເມືອງຫຼາ, ແຂວງອຸດົມໄຊ. ບ້ານດັ່ງກ່າວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆກັບໂຄງການ ທລຍ ມາຕັ້ງແຕ່ທ້າຍປີ 2020, ໜຶ່ງໃນບັນດາກິດຈະກໍາແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກພາຍໃນບ້ານ ທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແມ່ນການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອກັນ (ກຊກ) ຊຶ່ງບ້ານດັ່ງກ່າວ ສາມາດສ້າງຕັ້ງກຸຸ່ມ ກຊກ ໄດ້ 5 ກຸ່ມ ແລະ ມີສະມາຊິກເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 60 ຄົນ. ໃນນີ້, ເປັນເພດຍິງ 60 ຄົນ ແລະ ຄອບຄົວບໍ່ພົ້ນທຸກ ອິງຕາມດໍາລັດ 348/ລບ ມີ 48 ຄອບຄົວ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາປັບປຸງຊີວີດການເປັນຢູ່ ມາໄດ້ໄລຍະ 18 ເດືອນ ເຫັນວ່າມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍຢ່າງ.

  Continue reading

ລົງຊຸກຍູ້ຕິດ​ຕາມກຸ່ມໂພຊະນາການ ຢູ່ບ້ານເປົ້າໝາຍ​ຂອງ ທລຍ ເມືອງກັວນ, ແຂວງຫົວພັນ

ລົງຊຸກຍູ້ຕິດ​ຕາມກຸ່ມໂພຊະນາການ ຢູ່ບ້ານເປົ້າໝາຍ​ຂອງ ທລຍ ເມືອງກັວນ, ແຂວງຫົວພັນ

ໃນວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2022 ຜ່ານມາ, ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ), ເມືອງກັວນ, ແຂວງຫົວພັນ, ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ ກຸ່ມໂພຊະນາການບ້ານຍອດອິ້ນ ໂດຍໄດ້ນໍາພາສາທິດການປຸ່ງແຕ່ງອາ ຫານເສີມ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມແມ່ຍິງຖືພາ ຈຳ​ນວນ 13 ຄົນ, ແມ່ລູກອ່ອນທີ່​ມີ​ລູກ​ນ້ອຍ​ອາ​ຍຸ​ຕັ້ງ​ແຕ່ 0-23 ເດືອນ ຈຳ​ນວນ 36 ຄົນ ແລະ ຜູ້ດູແລເດັກ. ການສາທິດປຸງແຕ່ງອາຫານໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ຕົ້ມເຂົ້າປຽກຕາມສູດທີ 8 ຂອງກຸ່ມໂພຊະນາການບ້ານຍອດອິ້ນ ໂດຍມີສ່ວນປະກອບ ຄື: ແປ້ງບົດ (ເຮັດມາຈາກເຂົ້າຈ້າວ ແລະ ຖົ່ວຂຽວ) 50 ກຣາມ, ນໍ້ານົມຈືດ 125 ມິນລິລິດ ແລະ ໝາກກ້ວຍ 40 ກຣາມ. ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ, ສ່ວນ​ປະ​ສົມ​ທັງ​ໝົດ​ມາ​ຕົ້ມ.

Continue reading

ສໍາເລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້ອມແປງເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາເຂດການຜະລິດ ບ້ານບຸນໃຕ້

ສໍາເລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້ອມແປງເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາເຂດການຜະລິດ ບ້ານບຸນໃຕ້

      ໃນວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 2022 ຜ່ານມາ, ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) ເມືອງບຸນໃຕ້, ແຂວງຜົ້ງສາລີ ສົມທົບກັບການນຳຂັ້ນເມືອງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ທິມງານຂັ້ນບ້ານ  ໄດ້ລົງກວດກາຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການສ້ອມແປງເສັ້ນທາງຫາເຂດການຜະລິດ ບ້ານບຸນໃຕ້ ເຊິ່ງເຂົ້າຮ່ວມໃນການກວດກາຜົນສໍາເລັດໂຄງການສ້ອມແປງເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາເຂດການຜະລິດໃນຄັ້ງນີ້ ໂດຍທ່ານ ບຸນແພງ ລາວລີ ຄະນະປະຈຳພັກເມືອງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງໆບຸນໃຕ້ ຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກງານ ທລຍ, ຕາງໜ້າຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນເມືອງ, ພ້ອມດ້ວຍອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ທິມງານຂັ້ນບ້ານ ຕະຫຼອດຮອດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 150 ຄົນ, ຍິງ 60 ຄົນ.

Continue reading

ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ກິດຈະກຳປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງສະມາຊິກ ກຊກ

ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ກິດຈະກຳປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງສະມາຊິກ ກຊກ

ໃນວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2022 ຜ່ານມາ, ພະນັກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂັ້ນບ້ານ ຂອງກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) ປະຈໍາເມືອງຂວາ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໄດ້ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ກິດຈະກຳ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງສະມາຊິກກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອກັນແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ (ກຊກ) ບ້ານສົບອັດ, ເມືອງຂວາ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ. ໃນການລົງຊຸກຍູ້ຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຕິດຕາມ-ກວດກາ ການຝາກເງິນ, ການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນ ໂດຍສະເພາະ ການລົງບັນຊີ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນການດໍາເນີນກິດຈະກຳສ້າງລາຍຮັບ ຂອງສະມາຊິກ ກຊກ, ຊຶ່ງມີສະມາຊິກ ກຊກ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 36 ຄົນ, ຍິງ 34 ຄົນ.

Continue reading

ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໂພຊະນາການຂອງ ທລຍ

ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໂພຊະນາການຂອງ ທລຍ

ໃນວັນທີ 28-29 ມິຖຸນາ 2022 ຂະແໜງໂພຊະນາການ ແລະ ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ), ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໂພຊະນາການຂຶ້ນ, ທີ່ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ພັດນະຄອນ ຄັນທະມີໄຊ ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິຫານ ທລຍ. ເຊິ່ງມີຫົວໜ້າຂະແໜງ, ພະນັກງານໂພຊະນາການຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 55 ຄົນ, ຍິງ 30 ຄົນ.

Continue reading

ການສຳຫຼວດຄວາມຕ້ອງກ​ານ ໃນການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະ​ນາ ສະ​ຖານີຕິດຕາມ​ສະ​ພາບອາ​ກາດຂັ້ນເມືອງທົ່ວປະເທດ

ການສຳຫຼວດຄວາມຕ້ອງກ​ານ ໃນການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະ​ນາ ສະ​ຖານີຕິດຕາມ​ສະ​ພາບອາ​ກາດຂັ້ນເມືອງທົ່ວປະເທດ

ລະ​ບົບບໍ​ລິ​ການຂໍ້​ມູນພູມອາກາດ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານກະ​ສິກຳແຫ່ງ ສ​ປ​ປ ລາວ ໄດ້ຮັບການພັດທະ​ນາ ແລະ ຈັດ ຕັ້ງປະ​ຕິ​ບັດໂດຍ ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບັນ ດາກົມ, ສະ​ຖາ​ບັນ ແລະ ສູນ ພາຍໃນກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຊຶ່ງປະກອບມີ: ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ສູນ​ປ້ອງ​ກັນ​ພືດ (ກົມປູກຝັງ). ພາຍໃຕ້ການ ສະ​ໜັບສະ​ໜູນ ທືນຮອນ ຈາກກອງທືນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ແລະ ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນເຕັກນິກ ຈາກອົງການອາຫານ ແລະ ການກະ​ເສດ ແຫ່ງສະ​ຫະ​ປະ​ຊາຊາດ ປະ​ຈຳ ສ​ປ​ປ ລາວ.

 

Continue reading

1 2 3 21
ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ