ໜ້າຫຼັກ

ໂຄງການການອະນຸລັກລະບົບນິເວດໂດຍການຄຸ້ມຄອງພູມີທັດແບບປະສົມປະສານຢູ່ ສປປ ລາວ ECILL ເອກອ້າງມໍລະດົກທາງທໍາມະຊາດທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸລັກ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຈາກ ສະຫະພາບເອີຣົບ EU, ອົງການພັດທະນາແຫ່ງປະເທດຝຣັ່ງ AFD ແລະ ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າ WCS/ECILL project showcased its natural heritage through the work supported by the EU, AFD and WCS

ໂຄງການການອະນຸລັກລະບົບນິເວດໂດຍການຄຸ້ມຄອງພູມີທັດແບບປະສົມປະສານຢູ່ ສປປ ລາວ ECILL ເອກອ້າງມໍລະດົກທາງທໍາມະຊາດທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸລັກ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຈາກ ສະຫະພາບເອີຣົບ EU, ອົງການພັດທະນາແຫ່ງປະເທດຝຣັ່ງ AFD ແລະ ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າ WCS ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ວັນທີ 27-29 ກໍລະກົດ 2022. ຄະນະຜູ້ແທນສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈຳ ...
Read More

ຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່

ຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18-22 ກໍລະກົດ 2022 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ), ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ທລຍ ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານຂຶ້ນ, ...
Read More

ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນອຸຕຸກະເສດ (LaCSA) ເຂົ້າໃນ​ການວາງແຜນການຜະລິດກະສິກໍາຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃຫ້ທີມງານ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ

ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນອຸຕຸກະເສດ (LaCSA) ເຂົ້າໃນ​ການວາງແຜນການຜະລິດກະສິກໍາຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃຫ້ທີມງານ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ເປີດຕົວລະບົບອຸຕຸກະເສດ ຂອງ ສປປ ລາວ ຫລື LaCSA APP ເປັນນະວັດຕະກຳໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ປົດລ໋ອກການຜະລິດກະສິກຳແບບທັນສະໄໝ, ຊາວກະສິກອນສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນອຸຕຸກະ ເສດ ແລະ ...
Read More

ພິ​ທີ ມອບ-ຮັບ ໃບ​ທະ​ບຽນ​ແນວ​ພັນ​ເຂົ້າ​ຊະ​ນິດ​ໃໝ່ “ຫອມດອກ​ຄຳ 8, ຫອມ​ທ່າ​ດອກ​ຄຳ 15 ແລະ ຫອມ​ເຊບັ້ງ​ໄຟ 4”

ພິ​ທີ ມອບ-ຮັບ ໃບ​ທະ​ບຽນ​ແນວ​ພັນ​ເຂົ້າ​ຊະ​ນິດ​ໃໝ່ “ຫອມດອກ​ຄຳ 8, ຫອມ​ທ່າ​ດອກ​ຄຳ 15 ແລະ ຫອມ​ເຊບັ້ງ​ໄຟ 4”         ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບແວດລ້ອມໃນປະຈຸບັນ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ກັບການຜະລິດເຂົ້າ ຢູ່ ສປປລາວ ກໍ່ຄືຢູ່ບັນດາປະເທດອາຊີ ທີ່ຜະລິດເຂົ້າເພື່ອຄໍ້າປະກັນທາງດ້ານສະບຽງ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ. ໂດຍສະເພາະໄພນໍ້າຖ້ວມ ...
Read More

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຢູ່ບ້ານສາມັກຄີໄຊ, ເມືອງຫຼາ, ແຂວງອຸດົມໄຊ      

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຢູ່ບ້ານສາມັກຄີໄຊ, ເມືອງຫຼາ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ບ້ານສາມັກຄີໄຊ, ເມືອງຫຼາ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ເປັນບ້ານໜຶ່ງທີ່ນອນໃນບ້ານເປົ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຍາກ (ທລຍ) ທີ່ມີທັງໝົດ 5 ບ້ານ, ໃນຊຸດທີ 1 ຂອງເມືອງຫຼາ, ແຂວງອຸດົມໄຊ. ບ້ານດັ່ງກ່າວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆກັບໂຄງການ ທລຍ ...
Read More

ລົງຊຸກຍູ້ຕິດ​ຕາມກຸ່ມໂພຊະນາການ ຢູ່ບ້ານເປົ້າໝາຍ​ຂອງ ທລຍ ເມືອງກັວນ, ແຂວງຫົວພັນ

ລົງຊຸກຍູ້ຕິດ​ຕາມກຸ່ມໂພຊະນາການ ຢູ່ບ້ານເປົ້າໝາຍ​ຂອງ ທລຍ ເມືອງກັວນ, ແຂວງຫົວພັນ ໃນວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2022 ຜ່ານມາ, ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ), ເມືອງກັວນ, ແຂວງຫົວພັນ, ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ ກຸ່ມໂພຊະນາການບ້ານຍອດອິ້ນ ໂດຍໄດ້ນໍາພາສາທິດການປຸ່ງແຕ່ງອາ ຫານເສີມ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມແມ່ຍິງຖືພາ ຈຳ​ນວນ ...
Read More

ສໍາເລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້ອມແປງເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາເຂດການຜະລິດ ບ້ານບຸນໃຕ້

ສໍາເລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້ອມແປງເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາເຂດການຜະລິດ ບ້ານບຸນໃຕ້       ໃນວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 2022 ຜ່ານມາ, ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) ເມືອງບຸນໃຕ້, ແຂວງຜົ້ງສາລີ ສົມທົບກັບການນຳຂັ້ນເມືອງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ທິມງານຂັ້ນບ້ານ  ໄດ້ລົງກວດກາຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການສ້ອມແປງເສັ້ນທາງຫາເຂດການຜະລິດ ບ້ານບຸນໃຕ້ ເຊິ່ງເຂົ້າຮ່ວມໃນການກວດກາຜົນສໍາເລັດໂຄງການສ້ອມແປງເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາເຂດການຜະລິດໃນຄັ້ງນີ້ ໂດຍທ່ານ ...
Read More

ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ກິດຈະກຳປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງສະມາຊິກ ກຊກ

ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ກິດຈະກຳປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງສະມາຊິກ ກຊກ ໃນວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2022 ຜ່ານມາ, ພະນັກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂັ້ນບ້ານ ຂອງກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) ປະຈໍາເມືອງຂວາ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໄດ້ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ກິດຈະກຳ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງສະມາຊິກກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອກັນແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ (ກຊກ) ບ້ານສົບອັດ, ເມືອງຂວາ, ...
Read More

ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໂພຊະນາການຂອງ ທລຍ

ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໂພຊະນາການຂອງ ທລຍ ໃນວັນທີ 28-29 ມິຖຸນາ 2022 ຂະແໜງໂພຊະນາການ ແລະ ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ), ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໂພຊະນາການຂຶ້ນ, ທີ່ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ພັດນະຄອນ ຄັນທະມີໄຊ ...
Read More

ການສຳຫຼວດຄວາມຕ້ອງກ​ານ ໃນການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະ​ນາ ສະ​ຖານີຕິດຕາມ​ສະ​ພາບອາ​ກາດຂັ້ນເມືອງທົ່ວປະເທດ

ການສຳຫຼວດຄວາມຕ້ອງກ​ານ ໃນການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະ​ນາ ສະ​ຖານີຕິດຕາມ​ສະ​ພາບອາ​ກາດຂັ້ນເມືອງທົ່ວປະເທດ ລະ​ບົບບໍ​ລິ​ການຂໍ້​ມູນພູມອາກາດ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານກະ​ສິກຳແຫ່ງ ສ​ປ​ປ ລາວ ໄດ້ຮັບການພັດທະ​ນາ ແລະ ຈັດ ຕັ້ງປະ​ຕິ​ບັດໂດຍ ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ...
Read More

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ