ໜ້າຫຼັກ

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນໂຄງການສໍາຫຼວດອອກແບບລະບົບຊົນລະປະທານ

#ໜັງສືແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນໂຄງການສໍາຫຼວດອອກແບບລະບົບຊົນລະປະທານ ສູນພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຫ້ວຍຊອນ-ຫ້ວຍຊົ້ວ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຂໍຮຽນເຊີນບັນດາບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ມີເງື່ອນໄຂ ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນໂຄງການ ສໍາຫຼວດ-ອອກແບບ ລະບົບຊົນລະປະທານ ຂອງສູນພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການດ້ານການກະເສດຫ້ວຍຊອນ-ຫ້ວຍຊົ້ວ, ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານນາຍາງ, ເມືອງ ...

ອົງການ ອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງ ສະຫະປະຊາຊາດ (FAO) ແລະ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ໂຄງການໃໝ່ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບການຮັກສາສຸຂະພາບສັດໃນ ສປປ ລາວ/FAO and the Ministry of Agriculture and Forestry initiate two projects to strengthen animal health systems in Lao People’s Democratic Republic

ອົງການ ອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງ ສະຫະປະຊາຊາດ (FAO) ແລະ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ໂຄງການໃໝ່ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ລະບົບການຮັກສາສຸຂະພາບສັດໃນ ສປປ ລາວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ...

ການຝຶກຊ້ອມຈຳລອງການຮັບມືໄພນ້ຳຖ້ວມລ່ວງໜ້າ/Simulation exercise helps build local government’s capacity to better cope with anticipated flood event

ການຝຶກຊ້ອມຈຳລອງການຮັບມືໄພນ້ຳຖ້ວມລ່ວງໜ້າ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 26-29 ມີນາ 2024, ທີ່ເມືອງຊົນນະບູລີ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໂດຍສົມທົບກັບ ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ແລະ ອົງການ ອາຫານ ...

ຊາວກະສິກອນແຂວງອັດຕະປືໄດ້ຮັບລະບົບຊົນລະປະທານພະລັງງານແສງອາທິດເພື່ອສ້າງຄວາມທົນທານຕໍ່ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ/Attapeu Farmers Receive Solar-Powered Irrigation Boost, Building Climate Resilience

ຊາວກະສິກອນແຂວງອັດຕະປືໄດ້ຮັບລະບົບຊົນລະປະທານພະລັງງານແສງອາທິດເພື່ອສ້າງຄວາມທົນທານຕໍ່ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແຂວງອັດຕະປື, ວັນທີ 27 ກຸມພາ 2024 - ພາຍໃຕ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຮ່ວມກັນ, ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງ ສະຫະປະຊາຊາດ (FAO) ແລະ ຫ້ອງການປົກຄອງແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດພິທີມອບ-ຮັບລະບົບຊົນລະປະທານພະລັງງານແສງອາທິດ ໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ...

ໂພຊະນາການຈະດີ ເມື່ອມີຜົວເປັນຊ່ວຍວຽກ Gender dads can heip

ໂພຊະນາການຈະດີ ເມື່ອມີຜົວເປັນຊ່ວຍວຽກ Gender dads can heip ...

ອາຫານທໍາມະຊາດ ກໍເປັນໂພຊະນາການທີ່ດີສໍາລັບເດັກ Wild food wisdom also for children

ອາຫານທໍາມະຊາດ ກໍເປັນໂພຊະນາການທີ່ດີສໍາລັບເດັກ Wild food wisdom also for children ...

ຜັກອີຮຸມ ສຸດຍອດຂອງຜັກໃບຂຽວ Moringa powder the green gold

ຜັກອີຮຸມ ສຸດຍອດຂອງຜັກໃບຂຽວ Moringa powder the green gold ...

ປາແຫ້ງບົດ ຊ່ວຍໃຫ້ກະດູກແຂງແຮງ Strong bones with fish powder

ປາແຫ້ງບົດ ຊ່ວຍໃຫ້ກະດູກແຂງແຮງ Strong bones with fish powder ...

ນໍາໃຊ້ສືອອນລາຍ ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ໂພຊະນາການ Digital power sharing stories online

ນໍາໃຊ້ສືອອນລາຍ ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ໂພຊະນາການ Digital power sharing stories online ...

ກິນເຂົ້າໜົມຫລາຍ ເປັນຜົນຮ້າຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ Eating ultra processed foods can make you sick

ກິນເຂົ້າໜົມຫລາຍ ເປັນຜົນຮ້າຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ Eating ultra processed foods can make you sick ...

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ