ໜ້າຫຼັກ

ຫົວໜ້າທະນາຄານໂລກ ລົງຢ້ຽມຢາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານໜຶ່ງດຽວທີມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂະແໜງການ ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ

ວັນທີ 5 ພຶດສະພາ 2022 ຜ່ານມາ, ທ່ານ ນາງ ມາຣຽມ ເຊີແມນ (Mariam Sherman) ຫົວໜ້າທະນາຄານໂລກ ຮັບຜິດຊອບປະເທດ ມຽນມາ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ...
Read More

ກອບນິຕິກໍາທີ່ເຂັ້ມ ຈະເພີ່ມທະວີການປົກປັກຮັກສາພູມີທັດຊີວະນາໆພັນອັນອຸດົມສົມບູນຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ແກ່ຄົນ ແລະ ທຳມະຊາດ/Strong regulatory frameworks step up safeguarding Lao PDR’s rich biodiverse landscapes for both people and nature

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 18 ພຶດສະພາ 2022 – ກົມ​ປ່າ​ໄມ້, ກະຊວງ​ກະສິກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້, ໄດ້​ຈັດ​ກອງ​ປະຊຸມ​ປຶກສາ​ຫາລື​ລະດັບ​ຊາດ​ໃນ​ວັນ​ທີ 18 ພຶດສະພາ 2022 ຮ່ວມກັບ​ບັນດາ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ໃນ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ປ່າ​ສະຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ໂດຍ​ການຜ່ານ​ຮ່າງ​ ດໍາລັດ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ປ່າ​ສະຫງວນ ​ສະບັບ​ປັບປຸງ ...
Read More

ອົງການ FAO ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການລ້ຽງປາໃນນາເຂົ້າຢູ່ແຂວງອັດຕະປື/FAO workshops held to discuss rice-cum-fish farming in Attapeu Province

ອັດ​ຕະ​ປື, ສ​ປ​ປ ລາວ – ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງ ສະຫະປະຊາຊາດ (FAO) ຮ່ວມກັບ ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ (DLF), ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ໄດ້ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ...
Read More

ຫົວໜ້າທະນາຄານໂລກ ລົງຢ້ຽມຢາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານໜຶ່ງດຽວທີມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂະແໜງການ ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ

ວັນທີ 5 ພຶດສະພາ 2022 ຜ່ານມາ, ທ່ານ ນາງ ມາຣຽມ ເຊີແມນ (Mariam Sherman) ຫົວໜ້າທະນາຄານໂລກ ຮັບຜິດຊອບປະເທດ ມຽນມາ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ...
Read More

ການລິເລີ່ມຂອງອົງການ FAO “ໜຶ່ງປະເທດ-ໜຶ່ງບຸລິມະສິດຜະລິດຕະພັນ” ຂອງພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ/FAO initiates “One Country – One Priority Product” for Asia and the Pacific

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2022, ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງ ສະຫະປະຊາຊາດ (FAO) ໄດ້ເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການພັດທະນາສີຂຽວ ຂອງການຜະລິດຕະພັນກະສິກຳແບບພິເສດ ໃນທົ່ວໂລກ: “ໜຶ່ງປະເທດ-ໜຶ່ງບຸລິມະສິດ ຜະລິດຕະພັນ” ...
Read More

ໂຄງການ“ສ້າງຄວາມທົນທານຕໍ່ດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ລະບົບກະສິກໍາທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດ Climate REAL ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ FAO ແລະ ອົງການ KOICA ໄດ້ພັດທະນາມາດຕະຖານການດໍາລົງຊີວິດທີ່ດີຂຶ້້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢູ່ແຂວງອັດຕະປື

ອັດຕະປື, ສປປ ລາວ – ມາດຕະຖານການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບຂຶ້ນຢ່າງເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງ ໃນລະຫວ່າງການລົງສະໜາມຕິດຕາມກວດກາຄວາມກ້າວໜ້າຂອງໂຄງການຢູ່ແຂວງອັດຕະປື, ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນກ່ອນປີໃໝ່ລາວ ໂດຍອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (FAO). ການຢ້ຽມຢາມສໍາຫຼວດຄັ້ງນີ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຕິດຕາມຮ່ວມກັບ ອົງການ KOICA ໃນໂຄງການເຊື່ອມຈອດສໍາລັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ...
Read More

ຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານປ້ອງກັນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ແລະ ກົນໄກສະແດງຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ

ໃນວັນທີ 26-29 ເມສາ 2022 ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານປ້ອງກັນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ແລະ ກົນໄກສະແດງຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ ຢູ່ເມືອຊໍາເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໂດຍການເປັນຄູຝຶກຂອງ ...
Read More

FAO and KOICA’s Climate REAL project extends better living standards to Attapeu beneficiaries

Attapeu, Lao PDR – A documented improvement in living standards has been observed during a field mission to Attapeu province, ...
Read More

ການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນທາງວິທະຍາສາດໃໝ່ໃນແຜນທີ່ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດໃນ ສປປ ລາວ/Press release New Atlas delivers scientific data on climate change in Lao PDR

ເກືອບ 5 ປີຂອງການສ້າງແບບຈໍາລອງ ແລະ ລະ​ບົບໄອທີ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊານທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ​ອາ​ຫານ ແລະ ການ​ກະ​ເສດ​ແຫ່ງ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ FAO, ແຜນທີ່​ພູມອາກາດ ແລະ ​ອຸ​ຕຸ​ກະ​ເສດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຫຼື Atlas ...
Read More

Rising prices, export of Lao coffee discussed between Minister, MAF and FAO Representative to Lao PDR

FAO Representative to Lao PDR – Mr Nasar Hayat – called on His Excellency Dr Phet Phomphiphak, Minister of Agriculture ...
Read More

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ