ໜ້າຫຼັກ

ບົດຂ່າວອຸຕຸກະເສດປະຈຳອາທິດ ຂອງ ສປປ ລາວ

ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຮ່ວມມື ແລະ ເຮັດວຽກປະສານງານກັບບັນດາກົມ ແລະ ສູນ ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຊິ່ງປະກອບມີ: ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ...
Read More

ປະຕິທິນການປູກພືດ

ການທີ່ເຮົາຮູ້ໄລຍະເວລາການປູກພືດ ແລະ ເກັບກ່ຽວນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນໃນການພິຈາລະນາ ເພື່ອທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັບຮອບວຽນການຜະລິດພືດ ແລະ ຜົນສະທ້ອນຕໍ່ກັບສະບຽງອາຫານ. ໃນປະເທດລາວ, ປະຕິທິນການປູກພືດໄດ້ຖຶກພັດທະນາໃນ 2 ລະດັບຄື: “ລະດັບເມືອງ” ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການໃຫ້ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍອິງໃສ່ການພະຍາກອນ ແລະ “ລະດັບແຂວງ” ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການໃຫ້ຄຳແນະນຳດ້ານອຸຕຸກະເສດ ໂດຍອີງໃສ່ການພະຍາກອນລະດູການ. ປະຕິທິນການປູກພືດຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ຜູ້ໃຊ້ ກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາການປູກພືດໃນ​ແຕ່​ລະລະດູການ ...
Read More

ເປີດນຳໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນທາງພູມສາດ ເພື່ອການວາງແຜນພັດທະນາ

    ໃນວັນ 30 ພະຈິກ 2021 ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ລັດຖະບານລາວ ຕາງ    ໜ້າໂດຍກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ລັດຖະບານສະວິສ ຕາງໜ້າໂດຍອົງການສະວິສ ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມື (SDC) ...
Read More

ເປີດ​ບໍ​ລິ​ການລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຊັບພະຍາກອນດິນ (LRIMS) ​​ທີ່ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ທີ່​ດິນ

ເປີດ​ບໍ​ລິ​ການລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຊັບພະຍາກອນດິນ (LRIMS) ​​ທີ່ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ທີ່​ດິນ   ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນເປັນສິ່ງຈຳເປັນທີ່ສຸດສຳລັບການວາງແຜນວຽກງານ  ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນອະນາຄົດ, ທ່າມກາງສະ​ພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ຂີດຄວາມສາ​ມາດຂອງ ສ​ປ​ປ ລາວ ໃນການສ້າງຂໍ້​ມູນແວດລ້ອມກະ​ສິກຳ ແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຊັດເຈນ ໃນໄລ​ຍະສອງສາມປີມານີ້້. ບັນດາແຜນ ທີ່ໆສ້າງຂຶ້ນໃໜ່ປະ​ກອບມີ: ແຜນທີ່ປົກຫຸ້ມກະ​ສິກຳ, ...
Read More

ການຜະລິດພືດໃນອານາຄົດ ຂອງ ສປປ ລາວ (Telling story about the future of crops in Laos PDR)

ໃນໄລ​ຍະເດືອນນີ້້ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະ​ນາທີ່ດິນກະ​ສິກຳ (DALAM) ໂດຍໄດ້ຮັບການສະ​ໜັບສະ​ໜູນຈາກອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (FAO), ອົງການສິ່ງແວລ້ອມໂລກ (GEF).  ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະ​ບົບຕິດຕາມ ແລະ ຂໍ້​ມູນຂ່າວສານອຸ​ຕຸ​ກະ​ເສດ (ຊາມິສ) ແມ່ນຈະ​ໄດ້ເປີດການນຳໃຊ້ລະ​ບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້​ມູນຂ່າວສານຊັບພະ​ຍາກອນດິນ (LRIMS) ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ໃນ​ໄວໆ​ນີ້ ...
Read More

ພິທີມອບ-ຮັບ ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ອຸປະກອນໃນການຜະລິດກະສິກຳ ຈາກ ສ.ເກົາຫຼີ ໃຫ້ແກ່ ສູນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ,ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ

       ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ຕຸລາ 2021ທີ່ຜ່ານມາ ສູນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ,ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ(ສກປພ)ຈັດ ພິທີມອບ-ຮັບ ເຄື່ອງກົນຈັກ ແລະ ອຸປະກອນໃນຜະລິດກະສິກໍາທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຈາກ ສ.ເກົາຫລີ, ເຊິ່ງປະກອບມີລົດໄຖປັ່ນດິນທີ່ສາມາດໄຖ່ດິນໄດ້ເລິກ, ຝຸ່ນຊິລີເຄດ, ຝຸ່ນນ້ຳ, ແລະ ...
Read More

ແຜນທີ່ພູມອາກາດ ສໍາລັບ ສ ປປລາວ

ແຜນທີ່ ພູມອາກາດແມ່ນຫຍັງ (climate maps), ມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ສໍາຄັນຄືແນວໃດ, ສປປລາວສ້າງແຜນທີ່ດັ່ງກ່າວແນວໃດ ແລະ ແຜນທີ່ດັ່ງກ່າວມີຜົນປະໂຫຍດແນວໃດ ໃນໂຂງເຂດວຽກງານກະສິກໍາ, ປ່າ ໄມ້ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ສໍາຄັນອັນນື່ງ ທີ່ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຊຶ່ງມີກົມຄຸ້ມຄອງ ...
Read More

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ