ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

Ministry of Agriculture and Forestry (MAF)

URL: www.maf.gov.la

Tel: 021-412345

Fax: 021-412344

E-mail: maf.infro@gmail.com

P.O.BOX: 811

 

  Your Name (required)

  Your Email (required)

  Subject

  Your Message

  ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
  ບົດລາຍງານໂຄງການ
  ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
  ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ