Khemmalay SONDAVANH

ການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນທາງວິທະຍາສາດໃໝ່ໃນແຜນທີ່ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດໃນ ສປປ ລາວ/Press release New Atlas delivers scientific data on climate change in Lao PDR

ເກືອບ 5 ປີຂອງການສ້າງແບບຈໍາລອງ ແລະ ລະ​ບົບໄອທີ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊານທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ​ອາ​ຫານ ແລະ ການ​ກະ​ເສດ​ແຫ່ງ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ FAO, ແຜນທີ່​ພູມອາກາດ ແລະ ​ອຸ​ຕຸ​ກະ​ເສດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຫຼື Atlas ໄດ້ເປີດຕົວໃນວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2022 ນີ້. ທີ່​ໂຮງ​ແຮມດອນ​ຈັນ​ພາ​ເລດ, ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ. Atlas ນີ້ ເປັນເຄື່ອງ ມືຂອງອົງການ FAO ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ຈາກ ກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ຫຼື GEF. “ການເສີມສ້າງລະບົບການຕິດຕາມສະພາບອາກາດ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ເພື່ອການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ໃນ ສປປ ລາວ”ໂຄງການ SAMIS, ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ກະຊວງຊັບພະຍາ ກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາທີ່ດິນກະສິກຳ, ກະຊວງກະສິ ກຳ ແລະ ປ່າໄມ້.

Continue reading

Rising prices, export of Lao coffee discussed between Minister, MAF and FAO Representative to Lao PDR

FAO Representative to Lao PDR – Mr Nasar Hayat – called on His Excellency Dr Phet Phomphiphak, Minister of Agriculture and Forestry (MAF) on 21 April 2022.  Mr Hayat handed over a letter from the Director-General of FAO expressing his interest in the “Green Growth Economic Corridor” Hand-in-Hand Initiative (HIHI); took the opportunity to brief the Minister on the selection of coffee for a new FAO initiative being launched on 10 May 2022; and raised the issue of the impact of rising food, fuel and fertilizer prices on food security for Lao PDR. Continue reading

ການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບສະພາບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາສິນຄ້ານໍາເຂົ້າກະສິກໍາ ແລະ ພະລັງງານ, ການສົ່ງເສີມກາເຟລາວໃຫ້ ເປັນໜຶ່ງປະເທດ,ໜຶ່່ງຜະລິດຕະພັນ ລະຫວ່າງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ກັບ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ(FAO) ປະຈໍາ ສປປ ລາວ.

ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ FAO ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ນາ​ຊາ ຮາ​ຢັດ ໄດ້​ເຂົ້າພົບ ​ທ່ານ ປອ ເພັດ ພົມ​ພີພັກ ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ກະສິກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້ (MAF) ​ໃນ​ວັນ​ທີ 21 ​ເມສາ 2022. ທ່ານ ນາຊາ ຮາຢັດໄດ້ຖືກມອບໝາຍຈາກ ເອກອະທິບໍດີ ຂອງອົງການ FAO ເຊິ່ງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນການພັດທະນາ “ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດສີຂຽວຕາມແລວທາງລົດໄຟ” ຂໍ້ລິເລີ່ມ Hand-in-Hand (HIHI); ໂອກາດນີ້ ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກກະພາບໃນການສະເໜີ ເລືອກກາເຟເປັນຜະລິດຕະພັນ ເປັນການລິເລີ່ມຂອງ ອົງການ FAO ເຊິ່ງຈະໄດ້ເປີດໂຕຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2022. ນອກນັ້ນ, ທ່ານຍັງໄດ້ຍົກບັນຫາຜົນກະທົບ ຂອງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາອາຫານ, ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ຝຸ່ນ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສູງ ເຊິ່ງເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ກັບການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານໃນ ສປປ ລາວ. Continue reading

USAID and FAO Handover Personal Protective Equipment to the Department of Livestock and Fisheries to Ensure Safety of Veterinarians and Animal Health Workers

 

Vientiane, Lao PDR – On April 25, 2022, the United States through the U.S. Agency for International Development (USAID) handed over Personal Protective Equipment (PPE) and disinfectant materials to Mrs. Vilayphone Vorraphim, Director General of the Department of Livestock and Fisheries, at the office of the Department of Livestock and Fisheries of the Ministry of Agriculture and Forestry. The support will ensure the safety of veterinarians and animal health workers investigating animal diseases in the field and aid in preventing disease spread. The generous support was made possible by the U.S. Government through USAID under the Global Health Security Project, implemented by the Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations. Continue reading

ອົງການ USAID ແລະ FAO ມອບຮັບຊູດປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ຶອສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ອຸປະກອນຂ້າເຊື້ອ ໃຫ້ ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ ສັດຕະວະແພດ ແລະ ວິຊາການປີ່ນປົວສັດ

 

ໃນວັນທີ 25 ເມສາ 2022 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ໄດ້ມີການມອບອຸປະກອນປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ຶອສ່ວນບຸກຄົນ (PPE)  ແລະ ອຸປະກອນຢາຂ້າເຊື້ອ ໃຫ້ແກ່ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ. ເຊີ່່ງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍຜ່ານອົງການພັດທະນາສາກົນຂອງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID). ການມອບຮັບ ໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ຫ້ອງປະຊູມ ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ນາງ ວິໄລພອນ ວໍລະພິມ ຫົວໜ້າກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຮັບ ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວ. ການຊ່ວຍເຫຼືອອຸປະກອນປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ຶອສ່ວນບຸກຄົນ (PPE) ແລະ ອຸປະກອນຢາຂ້າເຊື້ອ ຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ໃຫ້ແກ່ຂອງນັກວິ ຊາການສັດຕະວະແພດ ແລະ ນັກວິຊາການປີ່ນປົວສັດ ທີ່ເຮັດການສືກສາຄົ້ນຫາສາເຫດຂອງການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດສັດຢູ່ພາກສະໜາມ. ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້​ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານ ແຫ່ງສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍຜ່ານອົງການ USAID ພາຍໃຕ້ໂຄງການຄໍ້າປະກັນສຸຂະພາບທົ່ວໂລກ (GHSP), ເຊິ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (FAO).

Continue reading

ອົງການ FAO ແລະ ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ແຈກຢາຍໄກ່ 35,640 ໂຕ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ຢູ່ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ສປປ ລາວ/Press Release FAO and Japanese Government provide 35,640 chickens to farmers in Oudomxay and Luang Prabang Provinces

ຊາວກະສິກອນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງປະມານ 3,887 ຄົນໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຈະໄດ້ຮັບແນວພັນໄກ່ພື້ນເມືອງ ແລະ ພັນປັບປຸງ ນັບແຕ່ເດືອນ ເມສາ ຫາ ເດືອນມິຖຸນາ 2022 ຈາກອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳ ສປປ ລາວ (FAO). ການຊ່ວຍເຫຼືອມີ ມູນຄ່າ 2,32 ຕື້ກີບ, ຈະຊ່ວຍເພີ່ມການຜະລິດໄຂ່, ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອການຟື້ນຟູຂອງຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ເກີດຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ແລະ ເພີ່ມຄວາມທົນທານຕໍ່ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆຕໍ່ຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ. Continue reading

ການບໍລິການຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບອຸຕຸກະເສດ (SAMIS) ໃນໄລຍະຜ່ານມາ

ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບອຸຕຸກະເສດ   (SAMIS) ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ຢູ່ ສປປ ລາວ   ແມ່ນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກກອງທຶນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ຂອງກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ GEF, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດແຫ່ງ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ (FAO) ແລະ ປະຕິ ບັດງານໂດຍກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ (DMH), ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (MONRE), ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ທີ່ດິນກະສິກໍາ (DALaM), ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (MAF). Continue reading

ສະຫຼຸບຜົນການປຶກສາຫາລືເບື້ອງຕົ້ນ ການກະກຽມໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ການປັບຕົວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຂອງຊຸມຊົນ Community Livelihood Enhancement and Resilience Project (CLEAR) ຂອງຄະນະຊ່ຽວຊານ ທະນາຄານໂລກ

ປະຕິບັດຕາມໜັງສືແຈ້ງການຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ຄັ້ງວັນທີ 2 ມີນາ  2022 ຄະນະຊ່ຽວຊານ ຂອງທະນາຄານໂລກ ນໍາໂດຍ ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເບີກຮາດ (Benjamin Burckhart) ຫົວໜ້າຄະນະ ແລະ ທ່ານ ນາງ ປາຕຣິເຊຍ ເຟີນັນເດສ  (Patricia Fernandes) ຮອງຫົວໜ້າຄະນະ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຊ່ຽວຊານຂອງທະນາຄານໂລກ ໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດໜ້າທີ່ປຶກສາຫາລືເບື້ອງຕົ້ນ ການກະກຽມໂຄງການໃໝ່ ຂອງກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ກໍຄື: ໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ການປັບຕົວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງຊຸມຊົນ (CLEAR) ນັບແຕ່ວັນທີ 9-18 ມີນາ 2022 ໂດຍໄດ້ສໍາເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍຢ່າງໜ້າເພິ່ງພໍໃຈ. Continue reading

ຝຶກອົບຮົມການເປັນຄູຝຶກ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ນຳໃຊ້ຮູບແບບຊຸມຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເອງ ໃຫ້ພະນັກງານ ທລຍ ເມືອງ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28 ກຸມ​ພາ 2022 ຫາ 04 ມີ​ນາ 2022, ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ), ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມການເປັນຄູຝຶກ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ການນຳໃຊ້ຮູບແບບຊຸມຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເອງໃຫ້ກັບພະນັກງານ ທລຍ ເມືອງເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ທລຍ ໄລຍະເພີ່ມທຶນ, ທີ່ເມືອງ ຂວາ, ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ວົງປະພັນ ມະນີວົງ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ທລຍ, ຊຶ່ງນັກສໍາມະນາກອນຈາກຫ້ອງການ ທລຍ 12 ເມືອງ ໃນ 4 ແຂວງ ຄື: ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ, ຊຽງຂວາງ, ຫົວພັນ ແລະ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ; ສ່ວນຄູຝຶກແມ່ນມາຈາກ ທລຍ ສູນກາງ,  ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບຂອງ 4 ແຂວງດັ່ງກ່າວ ແລະ ພະນັກງານ ທລຍ ຈາກແຂວງ ຫລວງພະບາງ, ຫລວງນໍ້າທາ ແລະ ແຂວງ ສາລະວັນ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 48 ທ່ານ, ຍິງ 9 ທ່ານ. Continue reading

ຫ້ອງການກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) ແຂວງ ສາລະວັນ ໄດ້ສໍາເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 10 ໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ມອບໃຫ້ຊຸມຊົນເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້

ໃນກາງເດືອນມີນາ ປີ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ,  ຫ້ອງການກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) ແຂວງ ສາລະວັນ ຮ່ວມກັບ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ພະແນກສາທາລະນະສຸກ, ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ຕະຫຼອດຮອດການນຳເມືອງ ແລະ ຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນເມືອງ ລົງກວດກາ ແລະ ປະເມີນການກໍ່ສ້າງ 10 ໂຄງການຍ່ອຍ ພ້ອມທັງມອບໃຫ້ຊຸມຊົນເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ.

Continue reading

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ