ກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນຂອງ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ (FAO) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເພື່ອທົບທວນຄືນຄວາມສໍາເລັດຂອງໄລຍະການເຝິກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານແຂວງອັດຕະປື ພາຍໃຕ້ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ການປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນ ແປງ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ/FAO progress workshop held to review the completion of the training phase for the Agriculture Disaster Risk Management and Climate Change Adaptation planning for Attapeu officials

ກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນຂອງ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ (FAO) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເພື່ອທົບທວນຄືນຄວາມສໍາເລັດຂອງໄລຍະການເຝິກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານແຂວງອັດຕະປື ພາຍໃຕ້ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ການປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນ ແປງ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ.

ໃນ​ວັນທີ 16 ມິຖຸນາ 2022, ທີ່​ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ, ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (FAO), ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນ ແລະ ຕີລາຄາຄືນ ເພື່ອປະເມີນຊຸດຝຶກອົບຮົມພະນັກງາານລັດ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດດ້ານກະສິກຳ/ການປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ (DRM/CCA). ການຝຶກອົບຮົມທັງ 5 ຊຸດນີ້ ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ໂຄງການ “ສ້າງຄວາມທົນທານຕໍ່ດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ລະບົບກະສິກໍາທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດຢູ່ແຂວງອັດຕະປື” (Climate REAL) ເຊິ່ງໄດ້ຮັບທຶນຈາກອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ສ.ເກົາຫຼີ (KOICA).

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໄດ້​​ລາຍ​ງານ ແລະ ທົບ​ທວນ​ຄືນ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ, ຜົນ​ສຳ​ເລັດ, ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ບົດ​ຮຽນຕ່າງໆ​​ຂອງ​ໂຄງ​ການ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ການຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ໃຫ​້​ແກ່ພະ​ແນກ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້​ແຂວງ PAFO, ຫ້ອງ​ການ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້​ເມືອງ DAFO ກ່ຽວ​ກັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດດ້ານກະສິກຳ/ການປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາ ກາດ DRM/CCA ດ້ານ​ການຜະ​ລິດກະ​ສິ​ກຳ (03  ຫຼັກສູດ) ພ້ອມ​ທັງ​ເປີດໂອກາດ​ໃນ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ແຜນການ​ DRM/CCA ດ້ານການ​ຜະ​ລິດກະສິກຳ​ ເຂົ້າ​ໃນ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ກະສິກຳ​ຂອງ​ແຂວງ ​ແລະ ​ເມືອງ ປະຈໍາ 05 ປີ ​ແລະ ປະຈຳ​ປີ (02 ຫຼັກສູດ).

ໜຶ່ງໃນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ທ່ານ ນາງ ລັດຕະນະ ສຸລິບຸດ ວິຊາການພະແນກຮ່ວມມືສາກົນ, ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງຈິງໃຈຕໍ່ໂຄງການ“ສ້າງຄວາມທົນທານຕໍ່ດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ລະບົບກະສິກໍາທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດຢູ່ແຂວງອັດຕະປື Climate REAL ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງໂຄງການ. ທ່ານ​ນາງ ລັດຕະນະ ​ໄດ້ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ: ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ໄພ​ພິ​ບັດ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມຈຳ​ເປັນ ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ ແລະ ວຽກ​ງານ​ຂອງໂຄງການ Climate REAL ຈະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ຢືດ​ຢຸ່ນ​ຂອງ​ລະ​ບົບ​ກະ​ສິ​ກຳສະບຽງອາຫານ ແລະ ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ຜູ້​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ. ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ ຫຼັງ​ຈາກ​ສຳ​ເລັດກອງ​ປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ທະວີ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຂອງ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ​ເຊິ່ງ​ສາ ມາດ​ປະກອບສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ແຜນການ​ພັດທະນາ​ກະສິກຳ​ ຂອງ​ປະ​ເທດໄດ້.

ໂຄງການ Climate REAL ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຄວາມຢືດຢຸ່ນຕໍ່ໄພພິບັດທີ່ຕິດພັນກັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງລະບົບກະສິກຳ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນແຂວງອັດຕະປື.     ໂຄງການນີ້ມີ​ເປົ້າ  ​ໝາຍທີ່ຈະຊ່ວຍ 1.500 ຄອບຄົວ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ ແລະ 1.000 ຄອບຄົວ​ ທີ່​ເຮັດການຜະ​ລິດກະສິກໍາເພື່ອການຄ້າ​ຢູ່​ໃນ 31 ບ້ານ ​ໃນ 3 ເມືອງ (ເມືອງ​ສະໜາມ​ໄຊ ຈຳ​ນວນ 19 ບ້ານ; ເມືອງ​ໄຊ​ເສດ​ຖາ ​ຈຳ​ນວນ 7 ບ້ານ; ເມືອງ​ສາມັກຄີ​ໄຊ ​ຈຳ​ນວນ 5 ບ້ານ). ນອກ​ນີ້, ​ພະນັກງານລັດ​ຂັ້ນ​ແຂວງ, ​ເມືອງ ​ແລະ ບ້ານ ຈໍານວນ 150 ຄົນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ​ໂດຍ​ກົງ​ຈາກ​ກິດຈະກໍາການ​ສ້າງ​ຄວາມອາດ​ສາມາດ​ຂອງ​ໂຄງການ.

*********************

Lao Media Contact Person/s:

Jiheun Haylie Kim, PM/Project Coordination Specialist – JiheunHaylie.Kim@fao.org

Bounmee Maokhamphiou, Outreach Specialist – Bounmee.Maokhamphiou@fao.org

Vilaylack Khounvisith, National Communication Consultant – Vilaylack.Khounvisith@fao.org

 

FAO progress workshop held to review the completion of the training phase for the Agriculture Disaster Risk Management and Climate Change Adaptation

planning for Attapeu officials

 

Vientiane, Lao PDR – On June 16, 2022, the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and Department of Planning and Cooperation, Ministry of Agriculture and Forestry, conducted a review and reflection workshop to review and assess the recently completed set of government official trainings on Agriculture Disaster Risk Management/Climate Change Adaptation (DRM/CCA) planning. These five training modules were provided under the “Building Climate-Resilient and Eco-friendly Agriculture Systems and Livelihoods” (Climate REAL) project, funded by Korea International Cooperation Agency (KOICA).

The workshop enabled de-briefing and review of the overall progress, results, achievements and lessons learnt on PAFO/DAFO trainings on Agriculture DRM/CCA (three modules) as well as an opportunity to integrate the Agriculture DRM/CCA Action Plans into the five-year and annual provincial and district Agriculture Development Plans (two modules).

Participant to the workshop, Ms. Lattana Soulibut, a government technical official at the International Cooperation Division, Department of Planning and Cooperation, Ministry of Agriculture and Forestry, expressed her sincere appreciation for the Climate REAL project and its activities. She noted that disaster risk management is necessary for food security, and the work of Climate REAL builds resilience of agri-food systems and the livelihoods of the beneficiaries. The workshop, in particular, strengthened participants’ understanding which will allow them to contribute to the country’s Agriculture Development Plan.

The Climate REAL project aims to build resilience to climate-related disasters and environmental sustainability of agriculture systems and livelihoods in Attapeu province. 1,500 vulnerable and 1,000 commercial farming households living in 31 villages within three districts (Sanamxay District – 19 villages; Saysettha District – 7 villages; Samakkhyxay District – 5 villages) will be targeted. Additionally, 150 government officials at provincial, district and village levels will directly benefit from the project’s capacity building activities.

*********************

Lao Media Contact Person/s:

Jiheun Haylie Kim, PM/Project Coordination Specialist – JiheunHaylie.Kim@fao.org

Bounmee Maokhamphiou, Outreach Specialist – Bounmee.Maokhamphiou@fao.org

Vilaylack Khounvisith, National Communication Consultant – Vilaylack.Khounvisith@fao.org

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ