[English below] ອົງການ FAO ມອບອຸປະກອນການປູກຈິດສໍານຶກ ຕ້ານການນໍາໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອຈຸລະຊີບ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືແນະນໍາສໍາລັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດອະຫິວາໝູອາຟຣິກກາ ໃຫ້ແກ່ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງພະຍາດ/FAO delivered Antimicrobial Awareness Materials and African Swine Fever Guidelines to the Department of Livestock and Fisheries to help to reduce disease threats

ອົງການ FAO ມອບອຸປະກອນການປູກຈິດສໍານຶກ ຕ້ານການນໍາໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອຈຸລະຊີບ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືແນະນໍາສໍາລັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດອະຫິວາໝູອາຟຣິກກາ ໃຫ້ແກ່ກົມລ້ຽງສັດ

ແລະ ການປະມົງ ເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງພະຍາດ

ໃນວັນທີ 9 ກຸມພາ 2023, ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ (FAO) ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ມອບອຸປະກອນສື່ໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈິດສໍານຶກ ເນື່ອງໃນໂອກາດສັບປະດາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອຈຸລະຊີບ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືແນະນໍາສໍາລັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດອະຫິວາໝູອາຟຣິກກາ (ASF) ໃນຄົວເຮືອນລ້ຽງໝູຂະໜາດນ້ອຍ ໃຫ້ແກ່ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ (DLF), ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້. ການສະໜັບສະໜຸນອັນໃຫຍ່ຫຼວງນີ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້ ຍ້ອນການປະກອບສ່ວນຈາກອົງການພັດທະ ນາສາກົນຂອງປະເທດອັງກິດ (UK Aid) ແລະ ສໍານັກງານຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທໍາ (BHA) ຂອງອົງການພັດທະນາສາກົນຂອງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID).

ການປູກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບການຕ້ານຕໍ່ຢາຕ້ານເຊື້ອຈຸລະຊີບ (AMR) ແມ່ນຍັງຈໍາກັດ ແລະ ໃນບາງກໍລະນີ ກໍ່ຖືກລະເລີຍໂດຍສະເພາະໃນບັນດາຊາວກະສິກອນ ຍ້ອນວ່າຢາຕ້ານເຊື້ອແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດ ໃນຂະແໜງການລ້ຽງສັດ. ສິ່ງນີ້ສາມາດ ນໍາໄປສູ່ການຕ້ານຕໍ່ຢາຕ້ານເຊື້ອຈຸລະຊີບ – ຢາຕ້ານເຊື້ອຈະບໍ່ມີປະສິດທິພາບອີກຕໍ່ໄປ ເພື່ອປິ່ນປົວການຕິດເຊື້ອ ຫຼື ພະຍາດໃນສັດ ແລະ ມະນຸດ, ເຊິ່ງຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການປິ່ນປົວ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງຂຶ້ນ, ເວລາການຟື້ນຕົວຂອງຄົນເຈັບຍາວຂຶ້ນ ແລະ ໃນກໍລະນີຮ້າຍແຮງ ຄົນເຈັບອາດຈະເສຍຊີວິດໄດ້. ອຸປະກອນການປູກຈິດສໍານຶກຕ້ານການນໍາໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອຈຸລະຊີບ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊາວກະສິກອນນໍາໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອຢ່າງສະຫຼາດ.

ພະຍາດອະຫິວາໝູອາຟຣິກກາ ເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນຂະແໜງການລ້ຽງໝູ. ເພື່ອຊ່ວຍ ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ  ໃນການຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງນີ້, ອົງການ FAO ກໍາລັງດໍາເນີນແຜນງານການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ລ້ຽງ  ສັດ ເພື່ອກວດຫາ, ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດ ASF. ປຶ້ມຄູ່ມືແນະນໍາສໍາລັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດ ASF ຈະຖືກແຈກຢາຍໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ລ້ຽງສັດຂອງເມືອງ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຂົາ ກ່ຽວກັບວິທີປ້ອງກັນພະຍາດດັ່ງກ່າວ.

ໃນພິທີມອບ-ຮັບ, ທ່ານ ນາງ ວິໄລພອນ ວໍລະພົມ ຫົວໜ້າກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນ ໄຍຕໍ່ກັບການຮັບຮູ້ຂອງປະຊາຊົນທີ່ຈໍາກັດກ່ຽວກັບ AMR ແລະ ພະຍາດສັດຂ້າມແດນ ໂດຍສະເພາະພະຍາດ ASF. ທ່ານ ນາງ ວິໄລພອນ ວໍລະພົມ ​ຍັງ​ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້ເຖິງ​ການ​ປະກອບສ່ວນ​ຂອງ​ອົງການ FAO, UK Aid ​ແລະ ສຳນັກງານ BHA ຂອງ USAID ແລະ ໄດ້ກ່າວ​ວ່າ: “ອຸປະກອນການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບ AMR ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືແນະນໍາສໍາລັບປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດ ASF ເຫຼົ່ານີ້ ແນ່ນອນວ່າຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການເຮັດວຽກຂອງກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ (DLF) ຢູ່ໃນຂັ້ນພາກສະໜາມ ເພື່ອຊ່ວຍປ້ອງກັນການໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດ ASF”. ທ່ານ ນາງ ວິ ໄລພອນ ວໍລະພົມ ຍັງໄດ້ກ່າວເພີ່ມຕື່ມວ່າ “ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຮູ້ທີ່ດີຂຶ້ນນີ້, ການຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອ ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃສ່ເປົ້າໝາຍລວມ ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນແຜນຍຸດທະສາດການຕ້ານການນໍາໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອຈຸລະຊີບແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາປີ 2019-2023, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຮູ້ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນກ່ຽວກັບ ASF ສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ.”

ອຸປະກອນສະໜັບສະໜູນດັ່ງກ່າວປະກອບມີ ເສື້ອໂປໂລ, ໝວກ, ກະເປົາພາຍ, ຕຸກນໍ້າເກັບຄວາມຮ້ອນ, ປະຕິທິນຕັ້ງໂຕະ, ປື້ມບັນທຶກ ກ່ຽວກັບ AMR ແລະ ປື້ມຄູ່ມືແນະນໍາສຳລັບພະຍາດ ASF ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການຕິດຕາມ ແລະ ການເຝົ້າລະວັງພະຍາດອະຫິວາໝູອາຟຣິກກາ; ຄວາມປອດໄພທາງຊີວະພາບໃນຟາມ, ການຂ້າ ແລະ ການນຳເອົາໝູມາລ້ຽງຄືນ; ການ​ຂ້າທຳລາຍ ​ແລະ ການ​ກຳ​ຈັດຊາກ​ໝູ​ທີ່ຕິດພະຍາດອະຫິວາ​ໝູ​ອາ​ຟ​ຣິກ​ກາ ແລະ ​ວິ​ທີການທີ່ເປັນຕ່ອງໂສ້ ໃນການອະນາໄມສຳ​ລັບພະຍາດອະຫິວາ​ໝູ​ອາ​ຟ​ຣິກ​ກາ​ໃນຄົວເຮືອນ ທີ່​ລ້ຽງໝູ​ຂະໜາດ​ນ້ອຍ. ອຸປະກອນສະໜັບສະໜູນດັ່ງກ່າວ​ ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ລວມ​​​ທັງໝົດຫຼາຍ​ກວ່າ 25.000 ໂດ​ລາສະຫະລັດອາເມລິກາ. ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວ ຈະຖືກຈັດສົ່ງໄປທັງໝົດ 18 ແຂວງ ໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ແຕ່ລະແຂວງ ມີອຸປະກອນການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ອດຳເນີນການໂຄສະນາ ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໃນພິທີ, ທ່ານ ຈັນທະລາດ ປອງມາລາ ຜູ້ຊ່ວຍ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ FAO ປະຈຳ ສປປ ລາວ ດ້ານແຜນງານໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: “ອົງການ FAO ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ໃນການຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດຕິດຕໍ່ຈາກສັດສູ່ຄົນ ແລະ ໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສຸຂະພາບຕ່າງໆ ເຊັ່ນ AMR.” ທ່ານ ຈັນທະລາດ ປອງມາລາ ຍັງໄດ້ກ່າວເພີ່ມຕື່ມວ່າ “ພະຍາດ​ສັດສົ່ງ​ຜົນ​ກະທົບ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ ​ບໍ່​ພຽງ​ຕໍ່ກັບ​ຊາວ​ກະສິກອນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ແຕ່​ຍັງມີຜົນກະທົບ​ຕໍ່​ລະບົບ​ສະບຽງ​ອາຫານ, ການ​ຄ້ຳປະກັນ​ສະບຽງ​ອາຫານ ​ແລະ ​ໂພຊະນາ​ການ, ແລະ ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ດ້ານ​ລາຍ​ຮັບ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ເຂດ​ຊົນນະບົດ, ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ຜູ້​ທຸກ​ຍາກ ​ແລະ ຜູ້​ດ້ອຍ​ໂອກາດ. ປະຊາກອນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະປະຊາກອນໃນເຂດຊົນນະບົດໄດ້ຖືກດຶງກັບຄືນໄປສູ່ຄວາມອຶດຫິວ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກຍ້ອນການສູນເສຍສັດລ້ຽງ ທີ່ເກີດຈາກພະຍາດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ພະຍາດອະ  ຫິວາໝູອາຟຣິກກາ. ດ້ວຍອຸປະກອນການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບ AMR ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືແນະນໍາສຳລັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດ ASF ເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຮົາສາມາດຕໍ່ສູ້ກັບ AMR ແລະ ພະຍາດສັດຂ້າມແດນຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ຊ່ວຍຮັກສາຊີວິດສັດ ແລະ ຊີວິດຄົນ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າເປັນເທື່ອລະບາດກ້າວ, ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນວິທີການປ້ອງກັນທີ່ດີທີ່ສຸດ.”

ໃນພິທີມອບ-ຮັບ, ທ່ານ ຈັນທະລາດ ປອງມາລາ ຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ ອົງການພັດທະນາສາກົນຂອງປະເທດອັງກິດ (UK Aid) ແລະ ສໍານັກງານຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທໍາ (BHA) ຂອງອົງການພັດທະນາສາກົນ ຂອງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID) ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນອັນດີ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນການສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມລຳບາກ.

*********************

Lao Media Contact Person/s:

Bounmee Maokhamphiou, Outreach Specialist – Bounmee.Maokhamphiou@fao.org

Vilaylack Khounvisith, National Communication Consultant –

Vilaylack.Khounvisith@fao.org

Related links:

Global Health Security Agenda

FAO One Health

FAO Antimicrobial Resistance

 

FAO delivered Antimicrobial Awareness Materials and African Swine Fever Guidelines to the Department of Livestock and Fisheries to help to reduce disease threats

Vientiane, Lao PDR – On February 9, 2023, the Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations handed over communication and awareness materials on the occasion of the World Antimicrobial Awareness Week 2022 and the guidelines for African Swine Fever (ASF) prevention and control in smallholder pig farming to the Department of Livestock and Fisheries (DLF) of the Ministry of Agriculture and Forestry. The generous support was made possible with the contribution from the United Kingdom Agency for International Development (UK Aid) and the Bureau for Humanitarian Assistance (BHA) of United States Agency for International Development (USAID).

Awareness of antimicrobial resistance (AMR) is limited and, in some cases, ignored, especially among farmers as the antimicrobials are misused in the livestock production sector. This can lead to antimicrobial resistance – the antimicrobials will no longer work to treat infections or diseases in animals and humans. As a result, this leads to treatment failure, higher costs, longer recovery times for patients, and in severe cases people may die. The Antimicrobial Awareness Materials will help farmers to use antimicrobials wisely.

African Swine Fever (ASF) is causing considerable losses in the pig production sector. To assist the DLF to combat this deadly disease, FAO is conducting training programs for livestock officers to detect, prevent and control ASF. The ASF guidelines will be distributed to all district livestock officers to further strengthen their knowledge on how to prevent this disease.

At the handover ceremony, Mrs. Vilayphone Vorraphim, Director General of the Department of Livestock and Fisheries, raised this concern on the limited public awareness of AMR and on transboundary animal diseases, especially ASF. She also acknowledged the contribution from FAO, UK Aid and the Bureau for Humanitarian Assistance (BHA) of United States Agency for International Development (USAID) saying: “these public awareness materials on AMR and the ASF guidelines will surely ease the work of DLF at the ground level to help prevent the misuse of the antimicrobials and control the outbreak of the ASF”. “With better awareness on the substances, the reduction in the use of the antimicrobials will contribute to the overall goals specified in the National Antimicrobial Resistance Strategy 2019-2023, while increased knowledge of ASF could help prevent and control its outbreak,” she said.

The supplies consist of polo shirts, caps, tote bags, tumblers, desk calendars, notebooks on AMR and ASF guidelines, namely monitoring and surveillance of African Swine Fever; Farm biosecurity, slaughtering, and restocking; Culling and disposal of pigs in an African Swine Fever outbreak and Clean chain approach for African Swine Fever in smallholder settings, that have a total combined value of over USD 25,000. The supplies will be delivered to all 18 provinces in Lao PDR to ensure each province is equipped with sufficient awareness materials to conduct relevant awareness campaigns and activities.

At the ceremony, Mr. Chanthalath Pongmala, Assistant (Programme) to the FAO Representative to Lao PDR, stressed that “FAO is committed to supporting the Government of Lao PDR through the Department of Livestock and Fisheries in the fight against zoonotic diseases and other health threats such as AMR.” “Livestock diseases have severely adverse impact not only for farmers but also on the food system, food security and nutrition, and income security, for the rural population, especially for the poor and the most vulnerable. Many people, especially in the rural population have been pushed back to hunger and poverty due to the loss of livestock caused by diseases such as African Swine Fever. With these AMR awareness materials and ASF guidelines, we could fight AMR and transboundary diseases more effectively, save livestock and human lives and gradually build back better, as one of the best preventive approach,” he continued.

During the handover ceremony, Mr. Chanthalath Pongmala also thanked UK Aid and the Bureau for Humanitarian Assistance (BHA) of United States Agency for International Development (USAID) for their kind contribution and partnership to support the Government of Lao PDR in combating poverty and hardship.

*********************

Lao Media Contact Person/s:

Bounmee Maokhamphiou, Outreach Specialist – Bounmee.Maokhamphiou@fao.org

Vilaylack Khounvisith, National Communication Consultant – Vilaylack.Khounvisith@fao.org

Related links:

Global Health Security Agenda

FAO One Health

FAO Antimicrobial Resistance

 

 

 

 

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ