🚨 ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ! 🚨

🚨 ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ! 🚨
ຂໍເຊີນຊວນທ່ານເຂົ້າມາເປັນສະມາຊິກ ກັບທີມງານຕ້ານພະຍາດສັດຂ້າມແດນກັບ ສູນສຸກເສີນເພື່ອຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດສັດຂ້າມແດນ (ECTAD) ຂອງ ອົງການ ອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ!
🐾 ຕຳແໜ່ງ:

1️⃣ ຜູ້ຊ່ວຍໂຄງການ ECTAD
2️⃣ ຊ່ຽວຊານບໍລິຫານໂຄງການ
3️⃣ ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບສັດ

📍 ສະຖານທີ່: ນະຄອນຫຼວງ, ສປປ ລາວ
ສະໝັກເລີຍ
👇
https://bit.ly/3UbmGAi
=====================
🚨 Job Opportunities Alert! 🚨
Join the fight against transboundary animal diseases with @FAO’s Emergency Centre for Transboundary Animal Diseases (ECTAD) in Lao PDR!
🐾 We’re hiring for:

1️⃣ ECTAD Programme Assistant
2️⃣ National Operations Specialist
3️⃣ Technical Animal Health Specialist

📍 Location: Vientiane Capital, Lao People’s Democratic Republic
Join us!
APPLY NOW
👇
https://bit.ly/3UbmGAi

🌐 #OneHealth #ZoonoticInfluenza #Africanswinefever #ECTAD #OneHealthDay #animalhealth #AMR #zoonoses #Rabies #SavingHumanHealth #OSRO

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ