ໜັງສືແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນໂຄງການສໍາຫຼວດອອກແບບລະບົບຊົນລະປະທານ

ສູນພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຫ້ວຍຊອນ-ຫ້ວຍຊົ້ວ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຂໍຮຽນເຊີນບັນດາບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ມີເງື່ອນໄຂ ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນໂຄງການ ສໍາຫຼວດ-ອອກແບບ ລະບົບຊົນລະປະທານ ຂອງສູນພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການດ້ານການກະເສດຫ້ວຍຊອນ-ຫ້ວຍຊົ້ວ, ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານນາຍາງ, ເມືອງ ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍານົດເວລາສົ່ງຊອງປະມູນເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 13 ພຶດສະພາ ຫາ ວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2024 ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ດັ່ງລຸ່ມ

  • ສະຖານທີຊື້ເອກະສານປະມູນ: ຫ້ອງການບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ, ສູນພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການດ້ານການກະເສດຫ້ວຍຊອນ-ຫ້ວຍຊົ້ວ ບ້ານນາຍາງ, ເມືອງ ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
  • ເບີໂທຕິດຕໍ່ສອບຖາມ:

ທ່ານ ພອນມະນີ ໄຊຍະເສດຖາ 020 55699445 (ຫົວໜ້າຂະແໜງຊົນລະປະທານ)

ທ່ານ ຄໍາປັນ ສິດທິວົງ 020 22337849 (ຫົວໜ້າຂະແໜງບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ)

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ