ໂພຊະນາການຈະດີ ເມື່ອມີຜົວເປັນຊ່ວຍວຽກ Gender dads can heip

ໂພຊະນາການຈະດີ ເມື່ອມີຜົວເປັນຊ່ວຍວຽກ

Gender dads can heip

 

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ