#ແຈ້ງການປະມູນ ໂຄງການສ້າງສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ລະບົບນໍ້າເຂົ້າຟາມສາທິດ, ໂຮງເຮືອນກ້າເບ້ຍ, ເຮືອນຮົ່ມ ທີ່ສູນພັດທະນາແຂວງ, ເຮືອນຮົ່ມ ແລະ ລົກໄກ່ ທີ່ສະຖານີເຕັກນິກເມືອງກາສີ ແລະ ເມືອງແມດ, ແຂວງວຽງຈັນ ເບີໂທຕິດຕໍ່: 020 55711997 Email: naivasaetern@gmail.com

ໂຄງການສ້າງສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ລະບົບນໍ້າເຂົ້າຟາມສາທິດ, ໂຮງເຮືອນກ້າເບ້ຍ, ເຮືອນຮົ່ມ ທີ່ສູນພັດທະນາແຂວງ, ເຮືອນຮົ່ມ ແລະ ລົກໄກ່ ທີ່ສະຖານີເຕັກນິກເມືອງກາສີ ແລະ ເມືອງແມດ, ແຂວງວຽງຈັນ
ເບີໂທຕິດຕໍ່: 020 55711997
Email: naivasaetern@gmail.com
ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ