ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສາກົນ

60968 60972

ໃນທ້າຍເດືອນ ມີນາ 2019, ທ່ານ ປອ ພວງປາຣິສັກ ປຣະວົງວຽງຄຳ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສາກົນ ທີ່ບາງກອກ ປະເທດໄທ. ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ຕາມການເຊີນຂອງປະທານອົງການເວທີທຸລະກິດຮັບຜິດຊອບດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການກະສິກຳ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າສິ່ງແວດລ້ອມສະຕອ໋ກໂຮມ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍຜູ້ກຳນົດ ແລະ ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ໃນນີ້ລວມມີ ພາກລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ຜູ້ປະກອບການ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ອື່ນໆ ປະມານ 400 ກວ່າທ່ານ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອປຶກສາຫາລື-ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການ ໃນການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງ ແລະ ສ້າງກາລະໂອກາດໃນການຮ່ວມມືທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກນະໂຍບາຍດ້ານຍຸດທະສາດ ໃນອາຊີ ທີ່ນອນຢູ່ໃນຂອບການຮ່ວມມືຂົງເຂດພາກພື້ນ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຮອດປີ 2030 (SDGs). ໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທີ່ສຳຄັນດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ປອ ພວງປາຣິສັກ ປຣະວົງວຽງຄຳ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ກໍ່ໄດ້ຮັບກຽດຂຶ້ນນຳສະເໜີບາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ສປປລາວ ໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການລົງທຶນດ້ານການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຜະລິດກະສິກຳສະອາດເປັນສິນຄ້າ ຕໍ່ທີ່ປະຊຸມ ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນ ແລະ ຂົນຂວາຍຍາດເເຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນ ຈາກພາກເອກະຊົນ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນ ມາລົງທຶນດ້ານກະສິກຳ ຢູ່ສປປ ລາວ.

ພາບແລະຂ່າວໂດຍ: ພະແນກໂຄສະນາ ແລະ ຂ່າວສານ

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ