ພິທີປິດຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຄະນະພັດທະນາກອງທຶນບ້ານໃນຮູບແບບແຊມາອຶລກຶມໂກ ຄັ້ງທີ 1

ພິທີປິດຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຄະນະພັດທະນາກອງທຶນບ້ານໃນຮູບແບບແຊມາອຶລກຶມໂກ ຄັ້ງທີ 1

        ໂຄງການສ້າງແຜນກິດຈະກຳພັດທະນາຊົນນະບົດ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຊົນນະບົດ ຢູ່ແຂວງພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງ ຂອງ ສປປ ລາວ, ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກລັດຖະບານ ສ.ເກົາຫຼີ ໂດຍຜ່ານອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ສ. ເກົາຫຼີ (KOICA), ຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການໄລຍະທີ່ໜຶ່ງ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ.

ໃນວັນທີ 03 ກຸມພາ 2023 ທີ່ສູນຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ລາວ-ເກົາຫຼີ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ໄດ້ຈັດພິທີປິດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້: ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຄະນະພັດທະນາກອງທຶນບ້ານໃນຮູບແບບແຊມາອຶລກຶມໂກ ຄັ້ງທີ 1 ຂຶ້ນ. ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ວົງສະຫັວນ ວົງໄກສອນ ຫົວໜ້າສູນຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ລາວ-ເກົາຫຼີ, ທ່ານ ພາກ ຊານມິນ ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັນພັດທະນາ ຍຸດທະສາດ ສ.ເກົາຫຼີ, ທ່ານ ຊິມ ຫົວໜ້າພະແນກຮ່ວມມືສາກົນ ສ.ເກົາຫຼີ. ຊຶ່ງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ມີນັກສຳມະນາກອນມາຈາກບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການໃນ 3 ແຂວງພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງ ຄື: ແຂວງຊຽງຂວາງ, ບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ.

ຫົວຂໍ້ທີ່ໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີ 12 ເນື້ອໃນເອກະສານ 2 ກໍລະນີສຶກສາ ແລະ 3 ພາກປະຕິບັດ ຄື: ການແນະນໍາກ່ຽວກັບໂຄງການ ແລະ ບົດບາດ ຂອງກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ; ການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມ; ຄວາມເປັນມາ ແລະ ຫຼັກການຂອງແຊມາອຶລກຶມໂກ; ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ນໍາກຸ່ມອອມຊັບ ແຊມາອຶລກຶມໂກ; ກໍລະນີສຶກສາຄວາມສໍາເລັດຂອງແຊມາອຶລກຶມໂກ; ທົບທວນກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍດອກເບ້ຍເງິນຝາກ, ຫຼັກການ ແລະ ຮູບແບບການອອມ; ເຄື່ອງມື ແບບຟອມຂອງການອອມຂອງກຸ່ມອອມຊັບ; ຮູບແບບ ແລະ ຫຼັກການກູ້ເງິນ; ລະບົບບັນຊີ (ບັນຊີທົ່ວໄປ,ທະນາຄານ, ເງິນສົດ,ເງິນຝາກ ແລະ ເງິນກູ້); ບົດລາຍງານການບັນຊີ (ເງິນຝາກ ,ເງິນກູ້ ແລະ ອື່ນໆ); ກໍລະນີສຶກສາກ່ຽວກັບການຝາກເງິນ ແລະ ເງິນກູ້ຢືມ ຂອງບ້ານ ດົງຂາວ ແຊມາອຶລກຶມໂກ; ການປະຕິບັດການຝາກເງິນ ແລະ ການກູ້ຢືມ; ກໍລະນີສຶກສາຄວາມສໍາເລັດຂອງແຊມາອຶລກຶມໂກ; ກໍລະນີສຶກສາກ່ຽວກັບການຝາກເງິນ ແລະ ເງິນກູ້ຢືມ ຂອງບ້ານ ດົງຂາວ ແຊມາອຶລກຶມໂກ; ການສ້າງແຜນກິດຈະກໍາ; ການນໍາສະເໜີແຜນກິດຈະກໍາແຕ່ລະກຸ່ມ ແລະ ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາບົດສະເໜີແຕ່ລະກຸ່ມ.

ໃນພິທີປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ມີການມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່ກຸ່ມດີເດັ່ນ ແລະ ນັກສຳມະນາກອນດີເດັ່ນ. ນອກນີ້, ກໍ່ໄດ້ມອບໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ນັກສຳມະນາກອນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມໃນຄັງນີ້ ຈຳນວນ 34 ທ່ານ, ຍິງ 18 ທ່ານ.

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ