ນິຕິກຳ

ນິຕິກໍາ ແມ່ນ ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ ທີ່ດັດປັບສາຍພົວພັນສັງຄົມ, ມີຜົນບັງຄັບທົ່ວໄປ ຫຼື ມີຜົນບັງຄັບສະເພາະ, ຖືກສ້າງຂຶ້ນ, ຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ໂດຍອົງການທີ່ມີສິດອໍານາດຂອງລັດ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.

ການສ້າງນິຕິກໍາ ແມ່ນ ຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວ່ຮ່າງນິຕິກໍາ ໂດຍອົງການທີ່ມີສິດອໍານາດຂອງລັດ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ນັບແຕ່ຂັ້ນຕອນການກະກຽມ, ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ການຂຽນ ຈົນຮອດການພິຈາລະນາຮັບຮ້ອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ນິຕິກໍາ (ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສ້າງນິຕິກໍາ ສະ​ບັບເລກທີ 06/ສພຊ, ວັນທີ 16 ພະ​ຈິກ 2021)

I.   ນິ​ຕິ​ກຳ​ທີ່​ມີ​ຜົນ​ສັກ​ສິດ
 ຫົວຂໍ້ ​ເລກ​ທີ
ວັນ ເດືອນ ປີ

ອອກ​ນິ​ຕິ​ກຳ

ປະເພດ

ນິຕິກໍາ

Lao Eng
ກົດ​ໝາຍ 
ກົດ​ໝາຍ ວ່າ​ດ້ວຍ ​ສັດ​ປ່າ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ) 42/ສ​ພ​ຊ 17-07-2023 ກົດ​ໝາຍ ​ດາວ​ໂຫຼດ  
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ສັດນໍ້າ ແລະ ການປະມົງ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ) 41/ສ​ພ​ຊ 17-07-2023 ກົດ​ໝາຍ ​ດາວ​ໂຫຼດ  
ກົດ​ໝາຍ ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ ປ່າ​ໄມ້ (ສະ​ບັບ​ປັບປຸງ) 64/ສ​ພ​ຊ 13-06-2019 ກົດ​ໝາຍ ດາວ​ໂຫຼດ  
​ກົດ​ໝາຍ​ ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການ​ຈັດ​ສັນ​ພູມ​ລຳ​ເນົາ​ ແລະ ອາ​ຊີບ 45/ສ​ພ​ຊ 15-06-2018 ກົດ​ໝາຍ ດາວ​ໂຫຼດ
ກົດ​ໝາຍ​ ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການ​ປ້ອງກັນ ແລະ ​ການກັກ​ກັນ​ພືດ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ) 13/ສ​ພ​ຊ 15-11-2016 ກົດໝາຍ ດາວ​ໂຫຼດ
ກົດ​ໝາຍ​ ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການ​ລ້ຽງ​ສັດ ແລະ ການ​ສັດ​ຕະ​ວະ​ແພດ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ) 08/ສ​ພ​ຊ 11-11-2016 ກົດ​ໝາຍ ດາວ​ໂຫຼດ
ກົດ​ໝາຍ ​ວ່າ​ດ້ວຍ ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ດ້ານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ-​ຊີ​ວະພາບ 39/ສ​ພ​ຊ 18-12-2013 ກົດ​ໝາຍ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຊົນລະປະທານ 26/ສ​ພ​ຊ 12-12-2012 ກົດ​ໝາຍ ດາວ​ໂຫຼດ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ກະສິກຳ 01/98 ສ​ພ​ຊ 10-10-1998 ກົດ​ໝາຍ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ລັດ​ຖະ​ບັນ​ຍັດ
​ລັດ​ຖະ​ບັນ​ຍັດ​ຂອງ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ​ວ່າ​ດ້ວຍ ການ​ແບ່ງ​ລາຍ​ຮັບ​ຈາກ​ການ​ຂາຍ​ໄມ້ ທີ່​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ໃນ​ເຂດ​ປ່າ​ຜະ​ລິດ 001/ປ​ປ​ທ 31-01-2012 ລັດ​ຖະ​ບັນ​ຍັດ ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳ​ລັດ
​ດຳ​ລັດ ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່​າໄມ້ 603/ນຍ 15-10-2021 ດຳ​ລັດ ດາວ​ໂຫຼດ
​ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ ປ່າ​ຜະ​ລິດ 02/ລບ 04-01-2024 ດຳ​ລັດ ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳ​ລັດ ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ ປ່າ​ປ້ອງ​ກັນ 01/ລບ 04-01-2024 ດຳ​ລັດ ດາວ​ໂຫຼດ
​ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ ​ປ່າ​ສະ​ຫງວນ 219/ລບ 20-06-2023 ດຳ​ລັດ ​ດາວ​ໂຫຼດ  Download
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງການຄ້າຂາຍ ສັດນໍ້າ, ສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າ ທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ ລະຫວ່າງຊາດ 348/ລບ
11-11-2022 ດຳ​ລັດ ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ປ່າ​ປ້ອງ​ກັນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຍອດ​ນ້ຳ​ງື່ມ  345/ນຍ 25-10-2022 ດຳ​ລັດ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳ​ລັດ​ ວ່າ​ດ້ວຍ ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງປ່າ​ປ້ອງ​ກັນແຫ່ງ​ຊາດ ຍອດ​ນ້ຳ​ງຽບ 344/ນຍ 25-10-2022 ດຳ​ລັດ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ ​ປ່າ​ປ້ອງ​ກັນແຫ່ງ​ຊາດ ພູຫຼວງ-ພູ​ເຂົາ​ນົກ 343/ນຍ 25-10-2022 ດຳ​ລັດ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳ​ລັດ​ ວ່າ​ດ້ວຍ ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ ປ່າ​ປ້ອງ​ກັນແຫ່ງ​ຊາດ ແຫຼ່ງ​ນ້ຳ​ມັດ 342/ນຍ 25-10-2022 ດຳ​ລັດ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ ປ່າ​ປ້ອງ​ກັນແຫ່ງ​ຊາດ ແຫຼ່ງນ້ຳ​ຄຽນ-​ນ້ຳ​ໂມ້ 341/ນຍ 25-10-2022 ດຳ​ລັດ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ ​ການ​ຂ້າ​ສັດ, ທຳ​ລາຍ​ຊາກ​ສັດ ແລະ ການຊົດ​ເຊີຍ 174/ລບ 31-05-2022 ດຳ​ລັດ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳ​ລັດ ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ປ່າ​ສະ​ຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊາດຍອດ​ນ້ຳ​ໂມ-​ພູ​ສາມ​ສູມ 87/ນຍ 15-03-2022 ດຳ​ລັດ ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງອຸ​ທິ​ຍານ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ ພູ​ເຂົາ​ຄວາຍ 733/ນຍ 30-12-2021 ​ດຳ​ລັດ ​ດາວ​ໂຫຼດ
​ດຳ​ລັດ​ ວ່າ​ດ້ວຍ ກອງ​ທຶນ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ປ່າ​ໄມ້ 567/ລບ 16-09-2021 ດຳ​ລັດ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳ​ລັດ​​ ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງອຸ​ທິ​ຍານ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຊ​ປຽນ 269/ນຍ 30-03-2021 ດຳ​ລັດ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳ​ລັດ​ ວ່າ​ດ້ວຍ ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງອຸ​ທິ​ຍານ​ແຫ່ງ​ຊາດ ດົງ​ຫົວ​ສາວ 268/ນຍ 30-03-2021 ດຳ​ລັດ ດາວ​ໂຫຼດ
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ກຸ່ມ ແລະ ສະຫະກອນ 606/ລບ 26-11-2020 ດຳລັດ ດາວ​ໂຫຼດ
​ດຳ​ລັດ​ ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການ​ຂ້າ​ສັດ ແລະ ການກວດ​ກາ​ອະ​ນາ​ໄມ​ຊີ້ນ 516/ລບ 23-09-2020 ດຳ​ລັດ ​​ດາວ​ໂຫຼດ
​ດຳ​ລັດ ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ ແນວ​ພັນ​ພືດ 238/ລບ 18-05-2020 ດຳ​ລັດ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳ​ລັດ​ ວ່າ​ດ້ວຍ​ ຢາ​ສັດ​ຕະ​ວະ​ແພດ 199/ລບ 13-03-2020 ດຳ​ລັດ ​​ດາວ​ໂຫຼດ
​ດຳ​ລັດ ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ ອາ​ຫານ​ສັດ 02/ລບ 02-01-2020 ດຳ​ລັດ ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳ​ລັດ ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ປູກ​ໄມ້​ເປັນ​ສິ​ນ​ຄ້າ 247/ລບ 20-08-2019 ດຳ​ລັດ ​​ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳ​ລັດ ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ອຸ​ທິ​ຍານ​ແຫ່ງ​ຊາດ ນາ​ກາຍ-​ນ້ຳ​ເທີນ 36/ນຍ 15-02-2019 ດຳ​ລັດ ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳ​ລັດ​ ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ອຸ​ທິ​ຍານ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ນ້ຳ​ແອັດ​-ພູ​ເລີຍ 35/ນຍ 15-02-2019 ດຳ​ລັດ ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງປ່າປ້ອງກັນແຫຼ່ງນໍ້າ ຍອດນໍ້າຊັນ 06/ນຍ 05-01-2018 ດຳ​ລັດ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການຄຸ້ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ 258/ລບ 24-08-2017 ດຳ​ລັດ ​ດາວ​ໂຫຼດ Download
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນຍ້າຍສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ 230/ລບ 04-06-2012 ດຳ​ລັດ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳລັດ ແນະນຳປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນພືດ 229/ນຍ 31-05-2012 ດຳ​ລັດ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳລັດ ​ວ່າ​ດ້ວຍ ການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດສັດ 228/ລບ 31-05-2012 ດຳ​ລັດ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳ​ລັດ ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ ມາດ​ຕະ​ຖານ​ພົ້ນ​ທຸກ ແລະ ມາດ​ຕະ​ຖານ​ພັດ​ທະ​ນາ 348/ລບ 16-11-2017 ດຳ​ລັດ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳ​ລັດ​ ວ່າ​ດ້ວຍ​ ປ່າ​ປ້ອງ​ກັນ 333/ນຍ 19-07-2010 ດຳ​ລັດ ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳ​ລັດ ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການ​ກຳ​ນົດ​ເຂດ​ປ່າ​ຜະ​ລິດ ຈຳ​ນວນ 14 ເຂດ ໃນ 5 ແຂວງ 270/ນຍ 30-12-2008 ດຳ​ລັດ ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງປ່າສະຫງວນນ້ຳກ່ານ, ປ່າສະຫງວນເມືອງເມີງ ແລະ ປ່າ​ປ້ອງ​ກັນ​ນ້ຳ​ງ້າວ ເມືອງ​ຕົ້ນ​ເຜີ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເປັນ​ປ່​າ​ສະ​ຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊາດ 163/ນຍ 19-09-2008 ດຳ​ລັດ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການກຳນົດເຂດປ່າຜະລິດແຫ່ງຊາດຈຳນວນ29ເຂດໃນ8ແຂວງ 321/ນຍ 06-09-2007 ດຳ​ລັດ ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການກຳນົດເຂດປ່າຜະລິດແຫ່ງຊາດ ຈຳນວນ8ເຂດ ໃນ4ແຂວງ ຂອງ​ໂຄງ​ການ​ຈັດ​ສັນ​ປ່າ​ຜະ​ລິດ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ຊົນ​ນະ​ບົດ 27/ນຍ 08-02-2006 ດຳ​ລັດ ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງປ່າຜະລິດແບບຍືນນານ 59/ນຍ 02-05-2002 ດຳ​ລັດ ​ດາວ​ໂຫຼດ
​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ ​ການ​ປະ​ຢັດ ແລະ ຕ້ານ​ການ​ຟຸມເ​ຟືອຍ ຕໍ່​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ງົບ​ປະ​ມານ ແລະ ຊັບ​ສິນ​ຂອງ​ລັດ 2887/ກ​ປ 31-05-2024 ຂໍ້​ຕົກ​ລ​ົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ ການ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ບັນ​ຊີ ສັດ​ປ່າ ປະ​ເພດ ຫວງ​ຫ້າມ ຫຼື ບັນ​ຊີ I, ປະ​ເພດ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ຫຼື ບັນ​ຊີ II ແລະ ປະ​ເພດ ທົ່ວ​ໄປ ຫຼື ບັນ​ຊີ III 1874/ກ​ປ 05-04-2024 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ ແລະ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ກອງທຶນພັດທະນາ​ຊົນ​ລະ​ປະ​ທານ 0037/ກ​ປ 04-01-2024 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ວ່າາ​ດ້ວຍ ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ ແລະ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ກຸ່ມ​ຜູ້ນຳ​ໃຊ້​ນ້ຳ​ຊົນ​ລະ​ປະ​ທານ 0036/ກ​ປ 04/01/2024 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການກຳ​ນົດ​ລາຍ​ການ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ໄມ້, ຫວາຍ ແລະ ໄມ້​ປອງ ເພື່ອ​ສົ່ງ​ອອກ 4912/ກ​ປ 07-12-2023 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາ ແລະ ປຸງແຕ່ງ ຢາງພາລາ 4288/ກ​ປ 17-10-2023 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງໂຮງ​ງານ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ສັດ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ 4285/ກ​ປ 16-10-2023 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງໂຮງ​ງານຜະ​ລິດ​ຝຸ່ນ 2897/ກປ 14-06-2023 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການກວດກາ ແລະ ການດໍາເນີນຄະດີ ກ່ຽວກັບ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ 1858/ກ​ປ 24-03-2023 ຂໍ້​ຕົກລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ ກອງທຶນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານ ຢູ່ ເມືອງທຸກຍາກ 1700/ກ​ປ 14-03-2023 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ຕິດ​ຕາມ ໄມ້ ສົ້ນ​ເຂົ້າ ແລະ ສົ້ນ​ອອກ 1045/ກ​ປ 16-01-2023 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ ​ການຄຸ້ມຄອງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ 1044/ກ​ປ 16-01-2023 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເອ​ກະ​ສານ ແລະ ລະ​ບົບ​ຖານ​ຂໍ້​ມູນ ໂຮງ​ງານ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້ 3975/ກ​ປ 09-09-2022 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງໂຮງງານປຸງແຕ່ງພືດ 3736/ກ​ປ 19-08-2022 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ ວ່າ​ດ້ວຍ ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ກະ​ສິ​ກຳ​ທີ່​ດີ ກ່ຽວ​ກັບຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ຜົນ​ຜະ​ລິດ 3004/ກ​ປ 15-06-2022 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ດາວ​ໂຫຼດ 
​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ ວ່າ​ດ້ວຍ ມາດ​ຕະ​​ຖານ​ກະ​ສິ​ກຳ​ອິນ​ຊີ 1393/ກ​ປ 11-04-2022 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້​ຕ​ົກລົງ ​ວ່າ​ດ້ວຍ ການ​ວັດ​ແທກ​ໄມ້​ທ່ອນ, ຕໍ​ໄມ້, ປູດ​ໄມ້, ໄມ້​ເປັນ​ພະ​ລັງ​ງານ ແລະ ການ​ຈັດ​ຊັ້ນ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ໄມ້​ທ່ອນ 0902/ກ​ປ 16-07-2021 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ 0546/ກ​ປ 12-05-2021 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ ວ່າ​ດ້ວຍ ​ຢາ​ຕ້ານ​ເຊື້ອ​ຈຸ​ລະ​ຊີບ ສຳ​ລັບ​ສັດ ແລະ ສັດ​ນ້ຳ 0545/ກ​ປ 12-05-2021 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ ວ່າ​ດ້ວຍ ​ການ​ກຳ​ນົດ​ບັນ​ຊີ​ໄມ້ I, II ແລະ III 0448/ກ​ປ 06-04-2021 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ ການຮັບຮອງ​ເອົາບັນຊີ ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າປະເພດຫວງຫ້າມ ຫຼື ບັນຊີ I ແລະ ປະເພດຄຸ້ມຄອງ ຫຼື ບັນຊີ II 08/ນຍ 25-02-2021 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງເອົາບັນຊີ ສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ​ປະ​ເພດ​ທົ່ວ​ໄປ ຫຼື ບັນຊີ III 2220/ກ​ປ 27-11-2020 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ ວ່າ​ດ້ວຍ ​ການ​ກຳ​ນົດ​ບັນ​ຊີ​ ເຄື່ອງ​ປ່າ​ຂອງ​ດົງ I, II ແລະ III 0279/ກ​ປ 19-02-2020 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ ການສ້າງເຂດປອດພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບດ້ວຍການສັກຢາກັນພະຍາດ 0252/ກ​ປ 14-02-2020 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ, ສົ່ງ​ອອກ​ ແລະ ສົ່ງ​ຜ່ານ​ ສັດນ້ຳ ແລະ ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ສັດ​ນ້ຳ 4211/ກ​ປ 29-11-2019 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ວ່າ​ດ້ວຍ ​ການ​ຂຶ້ນ​ທະ​ບຽນ​ວິ​ຊາ​ການ​ຢາ​ປາບ​ສັດ​ຕູ​ພືດ 3604/ກ​ປ 17-09-2019 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການ​ກຳ​ນົດພຶດບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ ສຳ​ລັບ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ເຕັກ​ນິກ​ເປີດ​ຕະຫຼາດ ເພື່ອ​ສົ່ງອອກຈາກ ສ​ປ​ປ ລາວ ໄປ​ຍັງ ສ​ປ ຈີນ 3455/ກ​ປ 26-08-2019 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ ວ່າ​ດ້ວຍ ​ການ​ສ້າງ, ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ເຜີຍ​ແຜ່​ສະ​ຖິ​ຕິ​ກະ​ສິ​ກຳ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ) 3203/ກ​ປ 24-07-2019 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້​ຕົ​ກ​ລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ ​ການ​ຮັບ​ຮອງ ແລະ ປະ​ກາດ​ໃຊ້​ບັນ​ຊີ​ພືດ, ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ພືດ ແລະ ວັດ​ຖຸ​ຕ້ອງ​ຄວບ​ຄຸມ ທີ່​ຕ້ອງ​ຂໍ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ກ່ອນ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ ສ​ປ​ປ ລາວ ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ວິ​ໄຈ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ສັດ​ຕູ​ພືດ 2987/ກ​ປ 28-06-2019 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ ວ່າ​ດ້ວຍ ມາດ​ຕະ​ການ​ສຸ​ຂາ​ນາ​ໄມ​ພືດ ສຳ​ລັບ​ການສົ່ງ​ອອກ ແລະ ສົ່ງ​ອອກ​ຕໍ່ ພືດ, ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ພືດ ແລະ ວັດ​ຖຸ​​ຕ້ອງຄວບ​ຄຸມ 2986/ກ​ປ 28-06-2019 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ 
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ວ່າ​ດ້ວຍ ມາດ​ຕະ​ຖານ​ສຸ​ຂາ​ນາ​ໄມ​ພືດ ​ສຳ​ລັບ​ການນຳ​ເຂົ້າ​ ແລະ ​ສົ່ງ​ຜ່ານ ພືດ, ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ພືດ ແລະ ວັດ​ຖຸ​​ຕ້ອງຄວບ​ຄຸມ 2985/ກ​ປ 28-06-2019 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ, ສົ່ງ​ອອກ​ ແລະ ສົ່ງ​ຜ່ານ​ສັດ ແລະ ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ສັດ 0795/ກ​ປ 18-04-2019 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຢາ​ປາບ​ສັດ​ຕູ​ພືດ 0238/ກ​ປ 14-02-2019 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ ​ການ​ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສວນ​ສັດ, ຟາມ​ສັດ​ປ່າ, ສູນ​ຟື້ນ​ຟູ ແລະ ຂະ​ຫ​ຍາຍ​ພັນ​ ສັດ​ປ່າ ແລະ ສວນ​ພືດ​ປ່າ 0188/ກ​ປ 08-02-2019 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ດາວ​ໂຫຼດ 
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ ມາດຕະຖານຄອບ​ຄົວ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ຕົວ​ແບບ, ບ້ານ​ແບບ​ຢ່າງດ້ານ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ແລະ ເມືອງກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ​ພັດ​ທະ​ນາ 0837/ກ​ປ 06-04-2018 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ ​ລະ​ບຽບ​ການ ຕິດ​ຕາມ ແລະ ກວດ​ກາ​ໂຄງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ລັດ​ແຕ່​ຫົວ​ທີ​ ໃນຂະ​ແໜງການ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້ 1970/ກ​ປ 18-08-2015 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ລະ​ບົບ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ ແລະ ຢັ້ງ​ຢືນ​ມາດ​ຕະ​ຖານການ​ຜະ​ລິດ​ກະ​ສິ​ກຳ​ສະ​ອາດ 0002/ກ​ປ 02-01-2014 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ​ ວ່າ​ດ້ວຍ ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຝຸ່ນ​ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ 2169/ກ​ປ 24-10-2013 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ກິດ​ຈະ​ການ​ຟາມ​ລ້ຽງ​ສັດ​ໃນ ສປ​ປ ລາວ 0209/ກ​ປ 06-02-2013 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການ​ຂຶ້ນ​ທະ​ບຽນ​ພິມ​ສັດ 1974/ກ​ປ 23-08-2012 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ຫ້ອງປິ່ນປົວສັດ, ຮ້ານຂາຍຢາ ແລະ ເຄື່ອງມືສັດຕະວະເພດ 1973/ກ​ປ 23-08-2012 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການນໍາເຂົ້າ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຕັດໄມ້ 0080/ກ​ປ 19-06-2012 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ຫຼັກການພື້ນຖານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ມາດ​ຕະ​ການ​ສຸ​ຂາ​ນາ​ໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ ເຂົ້າ​ໃນ​ການຄຸ້ມຄອງຜະລິດຕະພັນພືດ ແລະ ສັດ 0039/ກ​ປ 11-01-2012 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຂ້າສັດ ແລະ ການກວດກາອະນາໄມ ຜະລິດຕະພັນສັດ 0870/ກ​ປ 18-03-2011 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ​ ວ່າ​ດ້ວຍ ມາດ​ຕະ​ຖານ​ກະ​ສິ​ກຳ​ທີ່​ດີ ກ່ຽວ​ກັບ​ສຸ​ຂະ​ພາບ, ຄວາມປອ​ດ​ໄພ ແລະ ສະ​ຫວັດ​ດີ​ການສັງ​ຄົມ​ຂອງ​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ 0540/ກ​ປ 09-02-2011 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ດາວ​ໂຫຼດ  Download
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານກະສິກຳທີ່ດີ ກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດ 0539/ກ​ປ 09-02-2011 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ກະ​ສິ​ກຳ​ທີ່​ດີ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຈັດ​ການ​ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ 0538/ກ​ປ 09-02-2011 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຄອບຄົວຕົວແບບ ແລະ ບ້ານແບບຢ່າງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 0012/ກ​ປ 07-01-2011 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ​ ລະ​ບຽບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ແຫຼ່ງ​ແນວ​ພັນ​ໄມ້ ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ 0063/ກ​ປ 27-01-2010 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳ ແລະ ຄະນະວິຊາການ ກອງເລຂາ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຂໍ້ມູນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຟື້ນຟູປ່າໄມ້ 0051/ກ​ປ 20-04-2009 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ ລະ​ບຽບ​ການ​ສຳຫຼວດ​ປ່າ​ໄມ້ 0108/ກ​ປ 20-04-2005 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ ​ສິດ​ນຳ​ໃຊ້​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ປ່າ​ໄມ້​ຕາມ​ປະ​ເພ​ນີ 0054/ກ​ປ 07-03-1996 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຄຳ​ສັ່ງ
​ຄຳ​ສັງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ ນຳ​ເຂົ້າ, ສົ່ງ​ອອກ, ສົ່ງ​ຜ່ານ ສັດ ແລະ ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ສັດ ຕາມ​ດ່ານ​ສາ​ກົນ, ດ່ານ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ແລະ ດ່ານ​ປະ​ເພ​ນີ 4717/ກ​ປ  21-11-2023 ຄຳ​ສັ່ງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຄຳ​ສັ່ງ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ສ້າງ​ຂະ​ບວນ​ການ​ສັກ​ຢາ​ກັນ​ພະ​ຍາດ​ສັດ ແຫ່ງ​ຊາດ ວັນ​ທີ 11 ພະ​ຈິກ 2023 (11 ຕຸ​ລາ 2008 ຫາ 11 ຕຸ​ລາ 2023) ຄົບ​ຮອບ 15 ປີ 4460/ກ​ປ 03-11-2023 ຄຳ​ສັ່ງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຄຳສັ່ງກ່ຽວກັບການຫ້າມລ້ຽງ ຫຼື ປ່ອຍສັດນ້ຳຕ່າງຖິ່ນ ທີ່​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ສັດ​ນ້ຳ​ພື້ນ​ເມືອງ ແລະ ລະ​ບົບ​ນິ​ເວດ​ແຫຼ່ງ​ນ້ຳ 4459/ກ​ປ 03-11-2023 ຄຳ​ສັ່ງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຄຳສັ່ງ ວ່າ​ດ້ວຍ ​ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ງວດ ໃນ​ການ ຄຸ້ມ​ຄອງ, ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ, ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ນຳ​ໃຊ້ ປ່າ​ໄມ້, ທີ່​ດິນ​ປ່າ​ໄມ້, ຕ້ານ ແລະ ສະ​ກັດ​ກັ້ນ ການ​ບຸກ​ລຸກ​ທຳ​ລາຍ​ປ່າ​ໄມ້, ທີ່​ດິນ​ປ່າ​ໄມ້ ແລະ ໄຟ​ໄໝ້​ລາມ​ປ່າ 11/ນຍ 21-07-2023 ຄຳ​ສັ່ງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຄໍາສັ່ງ​ ວ່າ​ດ້ວຍ ​ການ​ຫ້າມນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນສໍາຮອງຈາກສັດ​ເປັນ​ສ່ວນປະກອບຂອງອາຫານສັດຄ້ຽວເອື້ອງ 1314/ກປ 30-01-2023 ຄຳ​ສັ່ງ ດາວ​ໂຫຼດ
ຄຳ​ສັ່ງ ກ່ຽວ​ກັບ ​ການຫ້າມ​ຂ້າ​ສັດ​​ໃຫ​ຍ່ຖື​ພາ​ມານ 4317/ກ​ປ 18-10-2022 ຄຳ​ສັ່ງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຄຳສັ່ງ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ສ້າງແຜນ​ຂຸດ​ຄົ້ນ, ຄຸ້ມ​ຄອງ ການ ຊື່-​ຂາຍ, ການເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ ແລະ ສົ່ງ​ອອກ ​ເຄື່ອງ​ປ່າ​ຂອງ​ດົງ 4266/ກ​ປ 07-10-2022 ຄຳ​ສັ່ງ ​ດາວ​ໂຫຼດ 
ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ, ຊຸກ​ຍູ້, ສົ່ງ​ເສີມ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ກະສິກຳຂັ້ນຕົ້ນ, ປຸງ​ແຕ່ງ​ໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງ​ປ່າ​ຂອງ​ດົງ 0346/ກ​ປ 24-02-2022 ຄຳ​ສັ່ງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຄໍາສັ່ງ ​ກ່ຽວ​ກັບ ການຊຸກຍູ້ , ສົ່ງເສີມ ຂະບວນການລ້ຽງງົວ ແລະ ຄວາຍ ເພື່ອສົ່ງອອກໄປ ສປ ຈີນ 0799/ກ​ປ 23-06-2021 ຄຳ​ສັ່ງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຄຳ​ສັ່ງ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ງວດ ຕໍ່ ການຄຸ້​ມ​ຄອງ, ຕິດ​ຕາມ ແລະ ກວດ​ກາ ກິດ​ຈະ​ການ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ໃນ​ເຂດປ່າ​ສະ​ຫງວນ​ແລະ ​ອຸ​ທິ​ຍານແຫ່ງ​ຊາດ 2219/ກ​ປ 27-11-2020 ຄຳ​ສັ່ງ ​ດາວ​ໂຫຼດ 
ຄຳ​ສັ່ງ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ຄວາມ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່ ໃນ​ການກວດ​ກາ​ການ​ຕິດ​ສະຫຼາກ​ຝຸ່ນ, ຢາ​ປາມ​ສັດ​ຕູ​ພືດ ແລະ ເມັດ​ພັນ​ພືດ 1893/ກ​ປ 24-09-2020 ຄຳ​ສັ່ງ ​ດາວ​ໂຫຼດ 
ຄຳສັ່ງ ວ່າ​ດ້ວຍ ການສ້າງເຂດທ້ອນໂຮມສັດໃຫຍ່, ເຂດ​ກັນ​ຊົນ ແລະ ເຂດປອດພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ 0253/ກ​ປ 14-02-2020 ຄຳ​ສັ່ງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຄຳສັ່ງ ວ່າ​ດ້ວຍ ​ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ງວດ ໃນ​ການຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ກວດ​ກາ ​ສັດ​ປ່າ ແລະ ພືດ​ປ່າ ​ປະ​ເພດ​ຫວງ​ຫ້າມ 05/ນຍ 08-05-2018 ຄຳ​ສັ່ງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຄຳ​ສັ່ງ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ງວດ ຕໍ່​ການ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ, ເຝົ້າ​ລະ​ວັງ ແລະ ກຳ​ຈັດ ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງພະ​ຍາດ​ຫ່ຽວ​ເຫຼືອງ​ກ້ວຍ 0827/ກ​ປ 05-04-2018 ຄຳ​ສັ່ງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຄຳສັ່ງ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່ ຕິດ​ຕາມ​ເຝົ້າ​ລະ​ວັງ ແລະ ສະກັດກັ້ນພະ​ຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກ 4055/ກ​ປ 22-09-2017 ຄຳ​ສັ່ງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
​ຄຳ​ສັ່ງ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ການ​ລ້ຽງ​ໝູ, ການ​ສະ​ໜອງ​ຊີ້ນ ແລະ ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນໝູ ຢູ່ ສ​ປ​ປ ລາວ 2741/ກ​ປ 22-05-2017 ຄຳ​ສັ່ງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຄຳ​ສັ່ງ ກ່ຽວ​ກັບ ການຢຸດ​ຕິ​ຊົ່ວ​ຄາວ ​ການສິດ​ພົ່ນຢາ​ຂ້າ​ເຊື້ອ​ພາ​ຫະ​ນະທົ່ວ​ໄປ​ທີ່​ເຂົ້າ​ມາ ສ​ປ​ປ ລາວ 3773/ກ​ປ 14-12-2016 ຄຳ​ສັ່ງ ​ດາວ​ໂຫຼດ 
ຄຳສັ່ງ ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດຈັດຕັກແຕນຝູງໄມ້ປ່ອງ ຢູ່​ແຂວງ​ພາກ​ເໜືອ ສ​ປ​ປ ລາວ 28/ນຍ 16-08-2016 ຄຳ​ສັງ ດາວ​ໂຫຼດ
ຄຳສັ່ງ ວ່າ​ດ້ວຍ​ ກາ​ນ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ງວດ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ກວດ​ກາ ການຂຸດ​ຄົ້ນໄມ້​, ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ໄມ້ ແລະ ທຸ​ລະ​ກິດ​ໄມ້ 15/ນຍ 13-05-2016 ຄຳ​ສັ່ງ ດາວ​ໂຫຼດ
​ຄຳ​ສັ່ງ​ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ງວດ ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ມາດ​ຕະ​ການ​ສຸ​ຂາ​ນາ​ໄມ​ພືດ ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ຕໍ່​ການ​ແຈ້ງ​ເຕືອນ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຮົບ (EU) 2109/ກ​ປ 27-04-2016 ຄຳ​ສັ່ງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຄຳສັ່ງ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ, ກວດ​ກາ​ຝຸ່ນ, ແນວ​ພັນ​ພືດ ແລະ ຢາ​ຂ້າ​ຫ​ຍ້າ ລວມ​ທັງ​ຢາ​ປາບ​ສັດ​ຕູ​ພືດ​ອື່ນໆ ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ຢູ່ ສ​ປ​ປ ລາວ 2592/ກ​ປ 15-08-2014 ຄຳ​ສັ່ງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຄຳສັ່ງ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ການຜະ​ລິດ​ກະ​ສິ​ກຳ​ເປັນ​ສິນ​ຄ້າ ສົ່ງ​ອອກສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ​ປະ​ຊາ​ຊົນຈີນ 2344/ກ​ປ 30-06-2014 ຄຳ​ສັ່ງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
​ຄຳ​ສັ່ງ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຄອບ​ຄອງ​ສັດ​ປ່າ​ຫວງ​ຫ້າມ ບັນ​ຊີ I ຢູ່ ແຂວງຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ, ອຸ​ດົມ​ໄຊ ແລະ ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2051/ກ​ປ 30-05-2014 ຄຳ​ສັ່ງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍ ການຫ້າມຫັນປ່ຽນ ທີ່ດິນເຂດຊົນລະປະທານ ປະ​ຕູ​ນ້ຳ​ປ່ອງ 3 ຕາມ​ຄອງ​ລະ​ບາຍ​ເຂື່ອນ​ໄຟ​ຟ້າ​ນ້ຳ​ຕົກ ນ້ຳເທີນ2, ເມືອງຍົມມະລາດ, ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄປ​ເປັນ​ທີ່​ດິນ​ປະ​ເພດ​ອື່ນ 09/ນຍ 03-03-2014 ຄຳ​ສັ່ງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຄຳ​ສັ່ງ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ອອກ​ໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ສຸ​ຂາ​ນາ​ໄມ​ພືດ (Phytosanitary certificate – PC) 0837/ກ​ປ 03-04-2013 ຄຳ​ສັ່ງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໄມ້ປະດັບໃນ ສປປ ລາວ 34/ນຍ 23-11-2011 ຄຳ​ສັ່ງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຄຳສັ່ງ ກ່ຽວ​ກັບ ​ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ກວດ​ກາ​ສຸ​ຂາ​ນາ​ໄມ​ພືດ​ທີ່​ຈະສົ່ງ​ອອກ ໃຫ້​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ລະ​ບຽບ​ການ​ດ້ານ​ສຸ​ຂາ​ນາ​ໄມ​ພືດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ປາຍ​ທາງ 2136/ກ​ປ 26-10-2011 ຄຳ​ສັ່ງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຄຳສັ່ງ ກ່ຽວ​ກັບ ​ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຕິດ​ຕາມ ປ້ອງ​ກັນ ແລະ ສະ​ກັດ​ກັ້ນການ​ລະ​ບາດຂອງເພ້ຍ​ແປ້ງ​ມັນ​ຕົ້ນ 1501/ກ​ປ 23-06-2011 ຄຳ​ສັ່ງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຄຳສັ່ງ ​ກ່ຽວ​ກັບ ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງນຳ​ໃຊ້​ໄມ້ ​ເພື່ອ​ຜະ​ລິດ​ຖ່ານ, ເພື່ອ​ເປັນ​ແຫຼ່ງ​ພະ​ລັງ​ງານ ແລະ ເພື່ອ​ເປັນ​ສິນ​ຄ້າ 0819/ກ​ປ 14-03-2011 ຄຳ​ສັ່ງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຄຳສັ່ງ ກ່ຽວ​ກັບ​ ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ການ​ປ້ອງ​ກັນ ແລະ ຄວບ​ຄຸມ​ພະ​ຍາດ​ທາງ​ເດີນ​ຫາຍ​ໃຈ ແລະ ລະ​ບົບ​ອະ​ໄວ​ຍະ​ວະ​ສືບ​ພັນ​ໝູເຊື່ອມ(ພະ​ຍາກ​ຫູ​ໝູ​ກຳ) 2910/ກ​ປ 06-07-2010 ຄຳ​ສັ່ງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຄຳ​ສັ່ງ ວ່າ​ດ້ວຍ ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່ສັກ​ຢາ​ປ້ອງ​ກັນ​ພະ​ຍາດ​ໃຫ້​ສັດ​ລ້ຽງ 0283/ກ​ປ.ກ​ລ​ປ.2006 27-03-2006 ຄຳ​ສັ່ງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຄຳສັ່ງ ວ່າ​ດ້ວຍ ມາດ​ຕະ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ ແລະ ສະ​ກັດ​ກັ້ນ ​ພະ​ຍາດ​ໄຂ້​ຫວັດ​ສັດ​ປີກຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ 0057/ກ​ປ.2006 23-01-2006 ຄຳ​ສັ່ງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຄຳສັ່ງ ວ່າ​ດ້ວຍ ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ໄພ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ ຈາກ​ຢາ​ປາບ​ສັດ​ຕູ​ພືດ​ປອມ ແລະ ຢາ​ປາບ​ສັດ​ຕູ​ພືດ​ທ່​ຫ້າມ​ນຳ​ໃຊ້ ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ 0620/ກ​ປ.05 13-07-2005 ຄຳ​ສັ່ງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຄຳສັ່ງ ວ່າ​ດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ ຂີ້ເຈຽ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ 0613/ກ​ປ.05 08-07-2005 ຄຳ​ສັ່ງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຄຳ​ສັ່ງ ວ່າ​ດ້ວຍ ໃຫ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຜັນ​ຂະ​ຫ​ຍາຍ ການ​ໃຊ້ເຕັກ​ນິກ​ນິ​ເວດ​ກະ​ສິ​ກຳ ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ຜະ​ລິດ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ດີ 0372/ກ​ປ.05 11-05-2005 ຄຳ​ສັ່ງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຄຳສັ່ງ ວ່າ​ດ້ວຍ ການກວດ​ກາ ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ອາ​ຫານ​ສັດ 0369/ກ​ປ.2005 06-05-2005 ຄຳ​ສັ່ງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຄຳ​ສັ່ງ ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ ການປ້ອງ​ກັນ​ ແລະ ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ ພະ​ຍາດ​ໄຂ້​ຫວັດ​ສັດ​ປີກ 0075/ກ​ປ.2005 02-02-2005 ຄຳ​ສັ່ງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຄຳ​ແນະ​ນຳ
ຄຳ​ແນະ​ນຳ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ວາງ​ແຜນ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ປ່າ​ໄມ້​ຂັ້ນ​ບ້ານ 4143/ກ​ປ 03-10-2023 ຄຳ​ແນະ​ນຳ ດາວ​ໂຫຼດ
ຄຳ​ແນະ​ນຳ ກ່ຽວ​ກັບ ​ມາດ​ຕະ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ ສຳ​ລັບ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ ພືດ, ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ພືດ ແລະ ວັດ​ຖຸ​ຕ້ອງ​ຄວບ​ຄຸມ ທີ່ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ກັບ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ນຳ​ເຂົ້າ ຂອງ ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ 4269/ກ​ປ 10-10-2022 ຄຳ​ແນະ​ນຳ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຄຳ​ແນະ​ນຳ ​ກ່ຽວ​ກັບ ການຢັ້ງ​ຢືນ​ ແລະ ການຕັດ​ໄມ້ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ ໄມ້​ປູກ​ໃຫ້​ໝາກ ທີ່​ມີ​ໃນ​ທີ່​ດິນ​ຂອງ ​ບຸກ​ຄົນ, ນິ​ຕິ​ບຸກ​ຄົນ ແລະ ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ 3684/ກ​ປ 16-08-2022 ຄຳ​ແນະ​ນຳ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຄຳ​ແນະ​ນຳ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ ການເຈ​ລະ​ຈາ​ເຕັກ​ນິກ​ເປີ​ດ​ຕະຫຼາດ ສຳ​ລັບ​ກ​ານ​ສົ່ງ​ອອກ ​ພືດ, ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​​ພືດ ໄປ ສ​ປ ຈີນ 1288/ກ​ປ 30-09-2021 ຄຳ​ແນະ​ນຳ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຄຳ​ແນະ​ນຳ ກ່ຽວ​ກັບ ການຄຸ້ມ​ຄອງ ການເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ໄມ້​ທ່ອນ ຈາກ​ເຂດ​ປ່າ​ຜະ​ລິດ, ເຂດ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ທີ່​ດິນ​ປ່າ​ໄມ້ ແລະ ເຂດກໍ່​ສ້າງ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ ແຕ່ສະ​ໜາມ I ຫາສະ​ໜາມ II ແລະ ສະ​ໜາມ III 0131/ກ​ປ 27-01-2021 ຄຳ​ແນະ​ນຳ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຄຳ​ແນະ​ນຳ ກ່ຽວ​ກັບ ການຂຶ້ນ​ທະ​ບຽນ​ປ່າ​ປູກ ແລະ ຢັ້ງ​ຢືນໄມ້​ປູກ 2492/ກ​ປ 23-12-2020 ຄຳ​ແນະ​ນຳ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຄຳ​ແນະ​ນຳ ກ່ຽວ​ກັບ ການຂຶ້ນ​ທະ​ບຽນ​ສະ​ຖານປະ​ກອບ​ການ​ຜະ​ລິດ ສ​ຳ​ລັບ ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ພືດ ແລະ ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ພືດ 1753/ກ​ປ 25-08-2020 ຄຳ​ແນະ​ນຳ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຄຳ​ແນະ​ນຳ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນ​ໄຫວ ຂອງ​ຄະ​ນະ​ສະ​ເພາະ​ກິດ ກວດ​ກາ ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ມາດ​ຕະ​ການ ຕໍ່​ຜູ້​ລະ​ເມີດ​ລະ​ບຽບ​ກົດ​ໝາຍ ກ່ຽວ​ກັບ​ຢາ​ປາບ​ສັດ​ຕູ​ພືດ 0278/ກ​ປ 19-02-2020 ຄຳ​ແນະ​ນຳ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຄຳ​ແນະ​ນຳ ​ກ່ຽວ​ກັບ ລະ​ບົບ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ ໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 0076/ກ​ປ 12-10-2018 ຄຳ​ແນະ​ນຳ ​ດາວ​ໂຫຼດ Download
ຄຳ​ແນະ​ນຳ ກ່ຽວ​ກັບ ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຄຳ​ສັ່ງ ເລກ​ທີ 09/ນຍ, ລົງ​ວັນ​ທີ 02 ກໍ​ລະ​ກົດ 2018 ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເທື່ອ​ທີ່​ດິນ ເພື່ອ​ສຳ​ປະ​ທານ​ປູກ​ໄມ້​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ແລະ ພືດ​ຕ່າງໆ ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ 1758/ກ​ປ 30-07-2018 ຄຳ​ແນະ​ນຳ ​ດາວ​ໂຫຼດ 
ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ຕິ້ວ, ການ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍຖ່ານຂາວ ທີ່​ຜະ​ລິດ​ຈາກ​ໄມ້​ຕິ້ວ ພາຍ​ໃນ ແລະ ສົ່ງ​ອອກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ 0050/ກ​ປ 18-09-2017 ຄຳ​ແນະ​ນຳ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸ​ຂາ​ນາ​ໄມ​ພຶດ ພາຍ​ໃຕ້​ສັນ​ຍາ​ການ​ຄ້າ​ຊາຍ​ແດນ ລະ​ຫວ່າງ ລັດ​ຖະ​ບານ ແຫ່ງ ສ​ປ​ປ ລາວ ແລະ ລັດ​ຖະ​ບານ ແຫ່ງ ສ​ສ ຫວຽດ​ນາມ 0162/ກ​ປ 01-02-2017 ຄຳ​ແນະ​ນຳ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຄຳ​ແນະ​ນຳ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຜັນ​ຂະ​ຫ​ຍາຍ​ຄຳ​ສັ່ງ​ ສະ​ບັບເລກ​ທີ 28/ນຍ, ລົງ​ວັນ​ທີ 16 ສິງ​ຫາ 2016 ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ການ​ປ້ອງ​ກັນ ແລະ ກຳ​ຈັດ​ຕັກ​ແຕນ​ຝູງ​ໄມ້​ປອງ ຢູ່​ແຂວງ​ພາກ​ເໜືອ, ສ​ປ​ປ ລາວ 3349/ກ​ປ 04-10-2016 ຄຳ​ແນະ​ນຳ ​ດາວ​ໂຫຼດ 
ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຂະ​ຫ​ຍາຍ​ກະ​ເສດ​ສຸມ ເຮັດນາປູກເຂົ້າດ້ວຍ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ກ້າກີບດຽວຢ່າງກ້ວງຂວາງ 2588/ກ​ປ 06-05-2010 ຄຳ​ແນະ​ນຳ ​ດາວ​ໂຫຼດ
 ແຈ້ງ​ການ
ແຈ້ງການ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ສະ​ກັດ​ກັ້ນ, ຕ້ານ​ໄຟ​ໄໝ້​ລາມ​ປ່າ ແລະ ການ​ບຸກ​ລຸກ​ທຳ​ລາຍ​ປ່າ​ໄມ້ ແລະ ທີ່​ດິນ​ປ່າ​ໄມ້ 0564/ກ​ປ 31-01-2024 ແຈ້ງ​ການ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການຂຶ້ນທະບຽນອາຫານສັດ ແລະ ຢາສັດຕະວະແພດ 1146/ກ​ປ 20-03-2024 ແຈ້ງ​ການ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ແຈ້ງການ  ກ່ຽວ​ກັບ ລາຍ​ຊື່ພະຍາດສັດ ທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງ ​ຢູ່​ ສ​ປ​ປ ລາວ 2896/ກ​ປ 14-06-2023 ແຈ້ງ​ການ ​ດາວ​ໂຫຼດ 
 
​ນະ​ໂຍ​ບາຍ/ຍຸດ​ທະ​ສາດ/ແຜນ​ງານ
ຍຸທະສາດປ່າໄມ້ ຮອດປີ 2035 ແລະ ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2050 302/ນຍ 19-06-2024 ຍຸດ​ທະ​ສາດ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຍຸດທະສາດ ພັດທະນາວຽກງານຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພັນສັດຂັ້ນຕົນ ຂອງ ສປປ ລາວ 2023-2032 256/ນຍ 23-08-2023 ຍຸດ​ທະ​ສາດ ດາວ​ໂຫຼດ
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດນໍ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ 196/ນຍ  06-07-2022 ນະ​ໂຍ​ບາຍ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ແຜນ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ຊ້າງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຂອງ ສ​ປ​ປ ລາວ ໃນ​ໄລ​ຍະ ປີ 2022 ຮອດ​ປີ 2032 1482/ກ​ປ 20-04-2022 ແຜນ​ດຳ​ເນີນງານ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນາວສານ ແລະ ການສື່ສານ (ໄອຊີທີ) ໃນຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 2025 2016 ຍຸດ​ທະ​ສາດ ດາວ​ໂຫຼດ
ຍຸດທະສາດພັດ​ທະ​ນາ​ການປູກຝັງ ຮອດ​ປີ 2025 ແລະ ວິ​ໄສ​ທັດ ຮອດ​ປີ 2030 0361/ກ​ປ 02-03-2015 ຍຸດ​ທະ​ສາດ ​ດາວ​ໂຫຼດ
​ຍຸດທະສາດພັດທະນາກະສິກຳ ຮ່ອດປີ 2025 ແລະ ວິໃສທັດ ຮອດປີ 2030 53/ລບ 20-02-2015 ຍຸດ​ທະ​ສາດ ​ດາວ​ໂຫຼດ  Download
ແຜນຍຸດທະສາດການສົ່ງເສີມກາເຟລາວ ຮອດປີ2025 190/ລບ 09-06-2014 ຍຸດ​ທະ​ສາດ ​ດາວ​ໂຫຼດ  
 National Agricultural Biodiversity Programme II ດາວ​ໂຫຼດ Download
ມາດ​ຕະ​ຖານ/ຄູ່​ມື/ເຕັກ​ນິກ
ກຳນົດໝາຍເຕັກນິກ ມາດ​ຕະ​ຖານ​ເຕັກ​ນິກ​ ການກໍ່​ສ້າງຊົນ​ລະ​ປະ​ທານ 2456/ກ​ປ 10-05-2023 ມາດ​ຕະ​ຖານ ​ດາວ​ໂຫຼດ ຊ​ປ​ທ
ກຳນົດໝາຍເຕັກນິກ ມາດ​ຕະ​ຖານ​ເຕັກ​ນິກ​ ການສຳຫຼວດ-ອອກແບບ ​ຊົນ​ລະ​ປະ​ທານ 2456/ກ​ປ 10-05-2023 ມາດ​ຕະ​ຖານ ​ດາວ​ໂຫຼດ ຊ​ປ​ທ
ກຳນົດໝາຍເຕັກນິກ ມາດ​ຕະ​ຖານ​ເຕັກ​ນິກ​ການສຶກສາ, ສຳຫຼວດ-ອອກແບບ​ໂຄງ​ການ​ຊົນ​ລະ​ປະ​ທານ 2456/ກ​ປ 10-05-2023 ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ ​ດາວ​ໂຫຼດ ຊ​ປ​ທ
​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ ການ​ເຝົ້າ​ລະ​ວັງ​ພະ​ຍາດ​ສັດ​ປ່າ ຢູ່ ສ​ປ​ປ ລາວ 3617/ກ​ປ 10-08-2022 ມາດ​ຕະ​ຖານ ​ດາວ​ໂຫຼດ  ກ​ລ​ປ
ຄູ່ມື ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ ວຽກ​ງານ ກຸ່ມ ແລະ ສະຫະກອນ ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້ 1367/ກ​ປ 08-11-2021 ຄູ່​ມື ​ດາວ​ໂຫຼດ ກ​ສກ​ສ 
ຄູ່ມື ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ​ງານ ການບັນຊີສະຫະກອນ ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 1367/ກ​ປ 08-11-2021 ຄູ່​ມື ​ດາວ​ໂຫຼດ ກ​ສກ​ສ 
ຄຳແນະນຳ ການສ້າງນະໂຍບາຍ ພັດ​ທະ​ນາ​ວຽກ​ງານ​ກະ​ສິ​ກຳ, ປ່າ​ໄມ້ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ຊົນ​ນະ​ບົດ 0148/ກ​ປ 01-02-2021 ແນະ​ນຳ ​ດາວ​ໂຫຼດ  ກ​ຜ​ຮ
ຄຳແນະນຳ ການສ້າງຍຸດ​ທະ​ສາດ ພັດ​ທະ​ນາ​ວຽກ​ງານ​ກະ​ສິ​ກຳ, ປ່າ​ໄມ້ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ຊົນ​ນະ​ບົດ 0147/ກ​ປ 01-02-2021 ແນະ​ນຳ ​ດາວ​ໂຫຼດ  ກ​ຜ​ຮ
ຄຳແນະນຳ ການສ້າງແຜນ​ແມ່​ບົດ ​ສຳ​ລັບ​ວຽກ​ງານ ​ກະ​ສິ​ກຳ, ປ່າ​ໄມ້ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ຊົນ​ນະ​ບົດ 0146/ກ​ປ 01-02-2021 ແນະ​ນຳ ​ດາວ​ໂຫຼດ  ກ​ຜ​ຮ
ຄູ່​ມື ການ​ສ້າງເອ​ກະ​ສານ​ທາງລັດ​ຖະ​ການ ແລະ ການ​ສ້າງນິ​ຕິ​ກຳ ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງກະ​ຊວງກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້ 2110/ກ​ປ 06-11-2020 ຄູ່​ມື ​ດາວ​ໂຫຼດ  ຫກ
ຄູ່ມື ການຄຸ້ມຄອງການປະມົງແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 1693/ກ​ປ 05-08-2020 ຄູ່​ມື ​ດາວ​ໂຫຼດ  ກ​ລ​ປ
ປື້ມ​ຄູ່​ມື ຄວາມ​ຮູ້​ພື້ນ​ຖານກ່ຽວ​ກັບ ກົດ​ໝາຍຂະ​ແໜງ​ການ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ມັງ​ກອນ 2020 ຄູ່​ມື ດາວ​ໂຫຼດ  ຫກ
​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໃນ​ການ​ໂຕ້​ຕອບ​ກັບ​ພະ​ຍາດ​ໄຂ້​ຫວັດ​ສັດ​ປີກ 3560/ກ​ປ 06-09-2019 ມາດ​ຕະ​ຖານ ​ດາວ​ໂຫຼດ  ກ​ລ​ປ

 

 

 

 

II.  ​ນິ​ຕິ​ກຳ​ສະ​ບັບ​ເກົ່າ  
​ຫົວ​ຂໍ້ ເລກ​ທີ ວ.ດ.ປີ

ອອກນິ​ຕິ​ກຳ

ປະ​ເພດ

​ນິ​ຕິ​ກຳ

ສະ​ຖາ​ນະ​ພາບ ​PDF

ລາວ

ນິ​ຕິ​ກຳ​ປ່ຽນ​ແທນ
ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ປ່າ​ໄມ້ ຮອດ​ປີ 2020 ຂອງ ສ​ປ​ປ ລາວ 229/ນຍ 09-08-2005 ຍຸດ​ທະ​ສາດ ​ສະ​ບັບ​ເກົ່າ ​ດາວ​ໂຫຼດ ດຳ​ລັດ​ຮັບ​ຮອງ ເລກ​ທີ 302/ນຍ. ປີ 2024 
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ​ສັດ​ນ້ຳ ແລະ ສັດ​ປ່າ 07/ສ​ພ​ຊ 24-12-2007 ກົດ​ໝາຍ ​ສະ​ບັບ​ເກົ່າ ດາວ​ໂຫຼດ ​ກົດ​ໝາຍ ເລກ​ທີ 42/ສ​ພ​ຊ. ປີ 2023
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປະມົງ 03/ສ​ພ​ຊ 09-07-2009 ກົດ​ໝາຍ ສະ​ບັບ​ເກົ່າ ດາວ​ໂຫຼດ ກົດໝາຍ ເລກ​ທີ 41/ສ​ພ​ຊ. ປີ 2023
ດຳ​ລັດ​ ວ່າ​ດ້ວຍ​ ປ່າ​ສະ​ຫງວນ 134/​ລບ 13-05-2015 ​ດຳ​ລັດ ​ສະ​ບັບ​ເກົ່າ ດາວ​ໂຫຼດ   ດຳ​ລັດ ເລກ​ທີ 219/ລບ. ປີ 2023
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການກວດກາ ແລະ ການດໍາເນີນຄະດີກ່ຽວກັບປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ 0141/ກ​ປ 18-11-2010 ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ສະ​ບັບ​ເກົ່າ ດາວ​ໂຫຼດ ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ເລກ​ທີ 1858/ກ​ປ. ປີ 2023
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ກຸ່ມ​ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ກະ​ສິ​ກຳ 2984/ກ​ປ 25-09-2014 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ສະ​ບັບ​ເກົ່າ ດາວ​ໂຫຼດ ດຳລັດ ເລກ​ທີ 606/ລບ. ປີ 2020
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ ​ສະ​ຫະ​ກອນ​ຜະ​ລິດ​ກະ​ສິ​ກຳ 2983/ກ​ປ 25-09-2014 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ສະ​ບັບ​ເກົ່າ ດາວ​ໂຫຼດ ດຳລັດ ເລກ​ທີ 606/ລບ. ປີ 2020
​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ວ່າ​ດ້ວຍ ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ແນວ​ພັນ​ພືດ 3919/ກ​ປ 19-12-2012 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ສະ​ບັບ​ເກົ່າ  ​ດາວ​ໂຫຼດ  ດຳລັດ ເລກ​ທີ 238/ລບ. ປີ 2020 
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ປ່າໄມ້ 06/ສ​ພ​ຊ 24-12-2007 ກົດ​ໝາຍ ສະ​ບັບ​ເກົ່າ ດາວ​ໂຫຼດ ​ກົດ​ໝາຍ ເລກ​ທີ 64/ສ​ພ​ຊ. ປີ 2019
ມາດ​ຕະ​ຖານ ແລະ ຂັ້ນ​ຕອນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ຄວ​ບ​ຄຸມ​ການ​ລະ​ບາດພ​ະ​ຍາດ​ໄຂ້​ຫວັດ​ສັດ​ປີກ 0064/ກ​ປ 16-01-2012 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ສະ​ບັບ​ເກົ່າ ​ດາວ​ໂຫຼດ ມາດ​ຕະ​ຖານ ເລກ​ທີ 3560/ກ​ປ. ປີ 2019
ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ ການ​ປູກ​ໄມ້​ເປັນ​ສິນ​ຄ້າ ແລະ ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອ​ມ 96/ນຍ.03 11-06-2003 ດຳ​ລັດ ​ສະ​ບັບ​ເກົ່າ ​ດາວ​ໂຫຼດ ດຳລັດ ເລກ​ທີ 247/ລບ. ປີ 2019
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຜະລິດ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ສະຖິຕິກະສິກຳ 2865/ກ​ປ  10-09-2014 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ສະ​ບັບ​ເກົ່າ ​ດາວ​ໂຫຼດ ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ເລກ​ທີ 3203/ກ​ປ. ປີ 2019
ຂໍ້ຕົກລົງ​ ວ່າ​ດ້ວຍ​ ມາດ​ຕະ​ຖານ​ຄອບ​ຄົວ​ຕົວ​ແບບ ແລະ ບ້ານ​ພັດ​ທະ​ນາດ້ານກະສິກຳແລະ ປ້າໄມ້ 1380/ກ​ປ 16-07-2013 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ສະ​ບັບ​ເກົ່າ ​ດາວ​ໂຫຼດ  ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ເລກ​ທີ 0837/ກ​ປ. ປີ 2018 
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ຢາປາບສັດຕູພືດ ໃນ ສປປ ລາວ 2860/ກ​ປ 11-06-2010 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ສະ​ບັບ​ເກົ່າ ດາວ​ໂຫຼດ  ດຳລັດ ເລກ​ທີ 258/ລບ. ປີ 2017
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ 03/ສ​ພ​ຊ 25-07-2008 ກົດ​ໝາຍ ​ສະ​ບັບ​ເກົ່າ ດາວ​ໂຫຼດ ​ກົດ​ໝາຍ ເລກ​ທີ 08/ສ​ພ​ຊ. ປີ 2016
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນພືດ 08/ສ​ພ​ຊ 09-12-2008 ​ກົດ​ໝາຍ ສະ​ບັບ​ເກົ່າ ດາວ​ໂຫຼດ ​ກົດ​ໝາຍ ເລກ​ທີ 13/ສ​ພ​ຊ. ປີ 2016
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການກວດກາສັດຜະ​ລິດ​ສັດ, ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ສັດ ແລະ ສິນ​ຄ້າ​​ກ່ຽວ​ກັບສັດ ທີ່ນຳເຂົ້າ ແລະ ຂົນສົ່ງຜ່ານ ສປປ ລາວ 207/ນຍ 27-07-2007 ດຳ​ລັດ ​ສະ​ບ​ັບ​ເກົ່າ ດາວ​ໂຫຼດ ດຳລັດ ເລກ​ທີ 230/ລບ. ປ​ີ 2012
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ຜະລິດຕະພັນ ຫວາຍ, ໄມ້ປ່ອງ ແລະ ໄມ້ເກດສະໜາ 0233/ກ​ປ 02-09-2004 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ສະ​ບັບ​ເກົ່າ ​ດາວ​ໂຫຼດ 

 

 

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ