ນິຕິກຳ

ນິຕິກຳ

ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ຂອງ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້

  1. ກົດ​ໝາຍ ​ຈຳ​ນວນ 08 ສະ​ບັບ;
  2. ລັດ​ຖະ​ບັນ​ຍັດ ຈຳ​ນວນ 01 ສະ​ບັບ;
  3. ດຳ​ລັດ  ຈຳ​ນວນ 23 ສະ​ບັບ;
  4. ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ  ຈຳ​ນວນ 33 ສະ​ບັບ;
  5. ຄຳ​ສັ່ງ  ຈຳ​ນວນ 23 ສະ​ບັບ
  6. ຄຳ​ແນະ​ນຳ  ຈຳ​ນວນ 10 ສະ​ບັບ.
ນິ​ຕິ​ກຳ​ທີ່​ມີ​ຜົນ​ສັກ​ສິດ
 ຫົວຂໍ້ ​ເລກ​ທີ
ວັນ ເດືອນ ປີ

ອອກ​ນິ​ຕິ​ກຳ

ປະເພດ

ນິຕິກໍາ

Lao Eng
1.  ກົດ​ໝາຍ
ກົດ​ໝາຍ ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ ປ່າ​ໄມ້ (ສະ​ບັບ​ປັບປຸງ) 64/ສ​ພ​ຊ 13-06-2019 ກົດ​ໝາຍ ດາວ​ໂຫຼດ  
​ກົດ​ໝາຍ​ ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການ​ຈັດ​ສັນ​ພູມ​ລຳ​ເນົາ​ ແລະ ອາ​ຊີບ 45/ສ​ພ​ຊ 15-06-2018 ກົດ​ໝາຍ  ດາວ​ໂຫຼດ
ກົດ​ໝາຍ​ ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການ​ປ້ອກັນ ແລະ ​ການກັກ​ກັນ​ພືດ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ) 13/ສ​ພ​ຊ 15-11-2016 ກົດໝາຍ ດາວ​ໂຫຼດ
ກົດ​ໝາຍ​ ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການ​ລ້ຽງ​ສັດ ແລະ ການ​ສັດ​ຕະ​ວະ​ແພດ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ) 08/ສ​ພ​ຊ 11-11-2016 ກົດ​ໝາຍ  ດາວ​ໂຫຼດ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຊົນລະປະທານ 26/ສ​ພ​ຊ 12-12-2012 ກົດ​ໝາຍ ດາວ​ໂຫຼດ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປະມົງ 03/ສ​ພ​ຊ 09-07-2009 ກົດ​ໝາຍ ດາວ​ໂຫຼດ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ 07/ສ​ພ​ຊ 24-12-2007 ກົດ​ໝາຍ ດາວ​ໂຫຼດ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ກະສິກຳ 01/98 ສ​ພ​ຊ 10-10-1998 ກົດ​ໝາຍ ​ດາວ​ໂຫຼດ
2.  ​ລັດ​ຖະ​ບັນ​ຍັດ
​ລັດ​ຖະ​ບັນ​ຍັດ​ຂອງ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ​ວ່າ​ດ້ວຍ ການ​ແບ່ງ​ລາຍ​ຮັບ​ຈາກ​ການ​ຂາຍ​ໄມ້ ທີ່​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ໃນ​ເຂດ​ປ່າ​ຜະ​ລິດ 001/ປ​ປ​ທ 31-01-2012 ລັດ​ຖະ​ບັນ​ຍັດ ດາວ​ໂຫຼດ
3.  ​ດຳ​ລັດ
​ດຳ​ລັດ ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່​ໄມ້ 603/ນຍ 15-10-2021 ດຳ​ລັດ ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳ​ລັດ ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ປ່າ​ສະ​ຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊາດຍອດ​ນ້ຳ​ໂມ-​ພູ​ສາມ​ສູມ 87/ນຍ 15-03-2022 ດຳ​ລັດ ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງອຸ​ທິ​ຍານ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ ພູ​ເຂົາ​ຄວາຍ 733/ນຍ 30-12-2021 ​ດຳ​ລັດ ​ດາວ​ໂຫຼດ
​ດຳ​ລັດ​ ວ່າ​ດ້ວຍ ກອງ​ທຶນ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ປ່າ​ໄມ້ 567/ລບ 16-09-2021 ດຳ​ລັດ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳ​ລັດ​​ ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງອຸ​ທິ​ຍານ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຊ​ປຽນ 269/ນຍ 30-03-2021 ດຳ​ລັດ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳ​ລັດ​ ວ່າ​ດ້ວຍ ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງອຸ​ທິ​ຍານ​ແຫ່ງ​ຊາດ ດົງ​ຫົວ​ສາວ 268/ນຍ 30-03-2021 ດຳ​ລັດ ດາວ​ໂຫຼດ
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ກຸ່ມ ແລະ ສະຫະກອນ 606/ລບ 26-11-2020 ດຳລັດ ດາວ​ໂຫຼດ
​ດຳ​ລັດ​ ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການ​ຂ້າ​ສັດ ແລະ ການກວດ​ກາ​ອະ​ນາ​ໄມ​ຊີ້ນ 516/ລບ 23-09-2020 ດຳ​ລັດ ​​ດາວ​ໂຫຼດ
​ດຳ​ລັດ ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ ແນວ​ພັນ​ພືດ 238/ລບ 18-05-2020 ດຳ​ລັດ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳ​ລັດ​ ວ່າ​ດ້ວຍ​ ຢາ​ສັດ​ຕະ​ວະ​ແພດ 199/ລບ 13-03-2020 ດຳ​ລັດ ​​ດາວ​ໂຫຼດ
​ດຳ​ລັດ ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ ອາ​ຫານ​ສັດ 02/ລບ 02-01-2020 ດຳ​ລັດ ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳ​ລັດ ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ປູກ​ໄມ້​ເປັນ​ສິ​ນ​ຄ້າ 247/ລບ 20-08-2019 ດຳ​ລັດ ​​ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳ​ລັດ ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ອຸ​ທິ​ຍານ​ແຫ່ງ​ຊາດ ນາ​ກາຍ-​ນ້ຳ​ເທີນ 36/ນຍ 15-02-2019 ດຳ​ລັດ ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳ​ລັດ​ ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ອຸ​ທິ​ຍານ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ນ້ຳ​ແອັດ​-ພູ​ເລີຍ 35/ນຍ 15-02-2019 ດຳ​ລັດ ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການຄຸ້ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ 258/ລບ 24-08-2017 ດຳ​ລັດ ​ດາວ​ໂຫຼດ  Download
ດຳລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ ປ່າສະຫງວນ 134/ລບ 13-05-2015 ດຳ​ລັດ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນຍ້າຍສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ 230/ລບ 04-06-2012 ດຳ​ລັດ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳລັດ ແນະນຳປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນພືດ 229/ນຍ 31-05-2012 ດຳ​ລັດ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳລັດ ​ວ່າ​ດ້ວຍ ການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດສັດ 228/ລບ 31-05-2012 ດຳ​ລັດ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳ​ລັດ ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ ມາດ​ຕະ​ຖານ​ພົ້ນ​ທຸກ ແລະ ມາດ​ຕະ​ຖານ​ພັດ​ທະ​ນາ 348/ລບ 16-11-2011 ດຳ​ລັດ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳ​ລັດ​ ວ່າ​ດ້ວຍ​ ປ່າ​ປ້ອງ​ກັນ 333/ນຍ 19-07-2010 ດຳ​ລັດ ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳ​ລັດ ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການ​ກຳ​ນົດ​ເຂດ​ປ່າ​ຜະ​ລິດ ຈຳ​ນວນ 14 ເຂດ ໃນ 5 ແຂວງ 270/ນຍ 30-12-2008 ດຳ​ລັດ ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງປ່າສະຫງວນນ້ຳກ່ານ, ປ່າສະຫງວນເມືອງເມີງ ແລະ ປ່າ​ປ້ອງ​ກັນ​ນ້ຳ​ງ້າວ ເມືອງ​ຕົ້ນ​ເຜີ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເປັນ​ປ່​າ​ສະ​ຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊາດ 163/ນຍ 19-09-2008 ດຳ​ລັດ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການກຳນົດເຂດປ່າຜະລິດແຫ່ງຊາດຈຳນວນ29ເຂດໃນ8ແຂວງ 321/ນຍ 06-09-2007 ດຳ​ລັດ ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການກຳນົດເຂດປ່າຜະລິດແຫ່ງຊາດ ຈຳນວນ8ເຂດ ໃນ4ແຂວງ 27/ນຍ 08-02-2006 ດຳ​ລັດ ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງປ່າຜະລິດແບບຍືນຍາວ 59/ນຍ 02-05-2002 ດຳ​ລັດ ​ດາວ​ໂຫຼດ
4.  ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງໂຮງງານປຸງແຕ່ງພືດ 3736/ກ​ປ 19-08-2022 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ ວ່າ​ດ້ວຍ ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ກະ​ສິ​ກຳ​ທີ່​ດີ ກ່ຽວ​ກັບຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ຜົນ​ຜະ​ລິດ 3004/ກ​ປ 15-06-2022 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ດາວ​ໂຫຼດ 
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ ວ່າ​ດ້ວຍ ​ຢາ​ຕ້ານ​ເຊື້ອ​ຈຸ​ລະ​ຊີບ ສຳ​ລັບ​ສັດ ແລະ ສັດ​ນ້ຳ 0545/ກ​ປ 12-05-2021 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ ວ່າ​ດ້ວຍ ​ການ​ກຳ​ນົດ​ບັນ​ຊີ​ໄມ້ I, II ແລະ III 0448/ກ​ປ 06-04-2021 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ ການຮັບຮອງ​ເອົາບັນຊີ ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າປະເພດຫວງຫ້າມ ຫຼື ບັນຊີ I ແລະ ປະເພດຄຸ້ມຄອງ ຫຼື ບັນຊີ II 08/ນຍ 25-02-2021 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ ວ່າ​ດ້ວຍ ​ການ​ກຳ​ນົດ​ບັນ​ຊີ​ ເຄື່ອງ​ປ່າ​ຂອງ​ດົງ I, II ແລະ III 0279/ກ​ປ 19-02-2020 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ ​​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ, ສົ່ງ​ອອກ ແລະ ສົ່ງ​ຜ່ານ​ ສັດ​ນ້ຳ ແລະ ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ສັດ​ນ້ຳ 4211/ກ​ປ 29-11-2019 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ວ່າ​ດ້ວຍ ​ການ​ຂຶ້ນ​ທະ​ບຽນ​ວິ​ຊາ​ການ​ຢາ​ປາບ​ສັດ​ຕູ​ພືດ 3604/ກ​ປ 17-09-2019 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ ວ່າ​ດ້ວຍ ​ການ​ສ້າງ, ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ເຜີຍ​ແຜ່​ສະ​ຖິ​ຕິ​ກະ​ສິ​ກຳ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ) 3203/ກ​ປ 24-07-2019 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ ວ່າ​ດ້ວຍ ມາດ​ຕະ​ການ​ສຸ​ຂາ​ນາ​ໄມ​ພືດ ສຳ​ລັບ​ການສົ່ງ​ອອກ ແລະ ສົ່ງ​ອອກ​ຕໍ່ ພືດ, ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ພືດ ແລະ ວັດ​ຖຸ​​ຕ້ອງຄວບ​ຄຸມ 2986/ກ​ປ 28-06-2019 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ 
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ວ່າ​ດ້ວຍ ມາດ​ຕະ​ຖານ​ສຸ​ຂາ​ນາ​ໄມ​ພືດ ​ສຳ​ລັບ​ການນຳ​ເຂົ້າ​ ແລະ ​ສົ່ງ​ຜ່ານ ພືດ, ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ພືດ ແລະ ວັດ​ຖຸ​​ຕ້ອງຄວບ​ຄຸມ 2985/ກ​ປ 18-06-2019 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ, ສົ່ງ​ອອກ​ ແລະ ສົ່ງ​ຜ່ານ​ສັດ ແລະ ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ສັດ 0795/ກ​ປ 18-04-2019 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຢາ​ປາບ​ສັດ​ຕູ​ພືດ 0238/ກ​ປ 14-02-2019 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ ​ການ​ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສວນ​ສັດ, ຟາມ​ສັດ​ປ່າ, ສູນ​ຟື້ນ​ຟູ ແລະ ຂະ​ຫ​ຍາຍ​ພັນ​ ສັດ​ປ່າ ແລະ ສວນ​ພືດ​ປ່າ 0188/ກ​ປ 03-02-2019 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ດາວ​ໂຫຼດ 
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ ມາດຕະຖານຄອບ​ຄົວ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ຕົວ​ແບບ, ບ້ານ​ແບບ​ຢ່າງດ້ານ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ແລະ ເມືອງກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ​ພັດ​ທະ​ນາ 0837/ກ​ປ 06-04-2018 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ ​ລະ​ບຽບ​ການ ຕິດ​ຕາມ ແລະ ກວດ​ກາ​ໂຄງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ລັດ​ແຕ່​ຫົວ​ທີ​ ໃນຂະ​ແໜງການ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້ 1970/ກ​ປ 18-08-2015 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ​ ວ່າ​ດ້ວຍ ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຝຸ່ນ​ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ 2169/ກ​ປ 24-10-2013 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ກິດ​ຈະ​ການ​ຟາມ​ລ້ຽງ​ສັດ​ໃນ ສປ​ປ ລາວ 0209/ກ​ປ 06-02-2013 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການ​ຂຶ້ນ​ທະ​ບຽນ​ພິມ​ສັດ 1974/ກ​ປ 23-08-2012 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ຫ້ອງປິ່ນປົວສັດ, ຮ້ານຂາຍຢາ ແລະ ເຄື່ອງມືສັດຕະວະເພດ 1973/ກ​ປ 23-08-2012 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການນໍາເຂົ້າ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຕັດໄມ້ 0080/ກ​ປ 19-06-2012 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ຫຼັກການພື້ນຖານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ມາດ​ຕະ​ການ​ສຸ​ຂາ​ນາ​ໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ ເຂົ້າ​ໃນ​ການຄຸ້ມຄອງຜະລິດຕະພັນພືດ ແລະ ສັດ 0039/ກ​ປ 11-01-2012 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ກະ​ສິ​ກຳ​ທີ່​ດີ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຈັດ​ການ​ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ 0538/ກ​ປ 09-05-2011 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຂ້າສັດ ແລະ ການກວດກາອະນາໄມ ຜະລິດຕະພັນສັດ 0870/ກ​ປ 18-03-2011 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ​ ວ່າ​ດ້ວຍ ມາດ​ຕະ​ຖານ​ກະ​ສິ​ກຳ​ທີ່​ດີ ກ່ຽວ​ກັບ​ສຸ​ຂະ​ພາບ, ຄວາມປອ​ດ​ໄພ ແລະ ສະ​ຫວັດ​ດີ​ການສັງ​ຄົມ​ຂອງ​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ 0540/ກ​ປ 09-02-2011 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ດາວ​ໂຫຼດ  Download
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການກວດກາ ແລະ ການດໍາເນີນຄະດີກ່ຽວກັບປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ 0141/ກ​ປ 18-11-2010 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ​ ລະ​ບຽບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ແຫຼ່ງ​ແນວ​ພັນ​ໄມ້ ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ 0063/ກ​ປ 27-01-2010 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳ ແລະ ຄະນະວິຊາການ ກອງເລຂາ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຂໍ້ມູນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ດາວ​ໂຫຼດ
​ນະ​ໂຍ​ບາຍ/ຍຸດ​ທະ​ສາດ
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດນໍ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ 196/ນຍ  06-07-2022 ນະ​ໂຍ​ບາຍ ​ດາວ​ໂຫຼດ 
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນາວສານແລະການສື່ສານ (ໄອຊີທີ) ໃນຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 2025 2016 ຍຸດ​ທະ​ສາດ ດາວ​ໂຫຼດ
​ຍຸດທະສາດພັດທະນາກະສິກຳ ຮ່ອດປີ 2025 ແລະ ວິໃສທັດ ຮອດປີ 2030 53/ລບ 20-02-2015 ຍຸດ​ທະ​ສາດ Download
 National Agricultural Biodiversity Programme II ດາວ​ໂຫຼດ Download

 

 

 

​ນິ​ຕິ​ກຳ​ສະ​ບັບ​ເກົ່າ
​ຫົວ​ຂໍ້ ເລກ​ທີ ວ.ດ.ປີ

ອອກນິ​ຕິ​ກຳ

ປະ​ເພດ

​ນິ​ຕິ​ກຳ

ສະ​ຖາ​ນະ​ພາບ ​PDF

ລາວ

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ປ່າໄມ້ 06/ສ​ພ​ຊ 24-12-2007 ​ກົດ​ໝາຍ ​ສະ​ບັບ​ເກົ່າ ດາວ​ໂຫຼດ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ 03/ສ​ພ​ຊ 25-07-2008 ກົດ​ໝາຍ ​ສະ​ບັບ​ເກົ່າ ດາວ​ໂຫຼດ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນພືດ 08/ສ​ພ​ຊ 09-12-2008 ​ກົດ​ໝາຍ ສະ​ບັບ​ເກົ່າ ດາວ​ໂຫຼດ
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການກວດກາສັດຜະ​ລິດ​ສັດ, ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ສັດ ແລະ ສິນ​ຄ້າ​​ກ່ຽວ​ກັບສັດ ທີ່ນຳເຂົ້າ ແລະ ຂົນສົ່ງຜ່ານ ສປປ ລາວ 207/ນຍ 27-07-2007 ດຳ​ລັດ ​ສະ​ບ​ັບ​ເກົ່າ ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ກຸ່ມ​ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ກະ​ສິ​ກຳ 2984/ກ​ປ 25-09-2014 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ສະ​ບັບ​ເກົ່າ ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ ​ສະ​ຫະ​ກອນ​ຜະ​ລິດ​ກະ​ສິ​ກຳ 2983/ກ​ປ 25-09-2014 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ສະ​ບັບ​ເກົ່າ ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ​ ວ່າ​ດ້ວຍ​ ມາດ​ຕະ​ຖານ​ຄອບ​ຄົວ​ຕົວ​ແບບ ແລະ ບ້ານ​ພັດ​ທະ​ນາດ້ານກະສິກຳແລະ ປ້າໄມ້ 1380/ກ​ປ 16-07-2013 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ສະ​ບັບ​ເກົ່າ ​ດາວ​ໂຫຼດ
​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ວ່າ​ດ້ວຍ ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ແນວ​ພັນ​ພືດ 3919/ກ​ປ 19-12-2012 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ສະ​ບັບ​ເກົ່າ ​ດາວ​ໂຫຼດ 
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຄອບຄົວຕົວແບບ ແລະ ບ້ານແບບຢ່າງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 0012/ກ​ປ 07-01-2011 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ສະ​ບັບ​ເກົ່າ ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ຢາປາບສັດຕູພືດ ໃນ ສປປ ລາວ 2860/ກ​ປ 11-06-2010 ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ສະ​ບັບ​ເກົ່າ ດາວ​ໂຫຼດ 

 

 

 

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ