ແຈ້ງການ

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ຈາກລັດຖະບານ ສ. ເກົາຫຼີ ຜ່ານອົງການກອຍກາ ເພື່ອປະຕິບັດໂຄງການ ສ້າງແຜນກິດຈະກຳພັດທະນາຊົນນະບົດເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຊົນນະບົດ ເຂດພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງ ສປປ ລາວ. ໂດຍສະເພາະແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ຮັບງົບປະມານກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ສູນບໍລິການສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດລາດແສນ, ເມືອງຜາໄຊ. ສະນັ້ນ, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຊຽງຂວາງ ຈຶ່ງຂໍຖືເປັນກຽດຮຽນເຊີນບັນດາບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ມີເງື່ອນໄຂເໝາະສົມເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ ໂຄງການກໍ່ສ້າງສູນສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດລາດແສນ(ກໍ່ສ້າງຫ້ອງການ, ປັບປຸງຫ້ອງທົດລອງ, ບ່ອນຈອດລົດ, ຄອກງົວ, ບ່ອນໝັກຫຍ້າງົວ, ບ່ອນຈອດລົດການກະເສດ-ສາງ ແລະ ປ້າຍໂຄງການ) ຂອງສູນສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດລາດແສນ ເມືອງຜາໄຊ ແຂວງຊຽງຂວາງ

ສະຖານທີ່ຊື້ຊອງປະມູນ-ເປີດຊອງປະມູນ ແລະ ທີ່ຕັ້ງໂຄງການ: ຢູ່ຂະແໜງພັດທະນາຊົນນະບົດ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຊຽງຂວາງ; ຖະໜົນຂຸນເຈືອງ, ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ, ເມືອງແປກ, ແຂວງຊຽງຂວາງ;

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ: ທ່ານ ບຸນປອນ ວິວັນໄຊ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການຂັ້ນແຂວງ.

ໂທລະສັບ: 020 23035555, 061 312142; Email: ponevivanxay@gmail.com;

                 ເລີ່ມແຕ່ ວັນທີ 20 ພຶດສະພາ(5) ປີ 2024 ເປັນຕົ້ນໄປ ໃນໂມງລັດຖະການ.

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນໂຄງການສໍາຫຼວດອອກແບບລະບົບຊົນລະປະທານ

ສູນພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຫ້ວຍຊອນ-ຫ້ວຍຊົ້ວ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຂໍຮຽນເຊີນບັນດາບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ມີເງື່ອນໄຂ ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນໂຄງການ ສໍາຫຼວດ-ອອກແບບ ລະບົບຊົນລະປະທານ ຂອງສູນພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການດ້ານການກະເສດຫ້ວຍຊອນ-ຫ້ວຍຊົ້ວ, ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານນາຍາງ, ເມືອງ ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍານົດເວລາສົ່ງຊອງປະມູນເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 13 ພຶດສະພາ ຫາ ວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2024 ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ດັ່ງລຸ່ມ

  • ສະຖານທີຊື້ເອກະສານປະມູນ: ຫ້ອງການບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ, ສູນພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການດ້ານການກະເສດຫ້ວຍຊອນ-ຫ້ວຍຊົ້ວ ບ້ານນາຍາງ, ເມືອງ ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
  • ເບີໂທຕິດຕໍ່ສອບຖາມ:

ທ່ານ ພອນມະນີ ໄຊຍະເສດຖາ 020 55699445 (ຫົວໜ້າຂະແໜງຊົນລະປະທານ)

ທ່ານ ຄໍາປັນ ສິດທິວົງ 020 22337849 (ຫົວໜ້າຂະແໜງບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ)

ຈຸດປະສົງເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບົດສຶກສາຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມເບື້ອງຕົ້ນ ສຳລັບ ໂຄງການ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ ຖ້າຫາກທ່ານໃດມີຄຳເຫັນກະລຸນສົ່ງຄຳເຫັນຂອງທ່ານມາຍັງເບີ: ທ່ານ ນາງ ສຸກສາຄອນ ຊ່ຽວຊານສິ່ງແວດລ້ອມ ໂທ 020 58667070 Email: Soukshl7@gmail.com

IEE FDMMP_Lao version

IEE FDMMP_Eng version

ແຈ້ງການ ການປ້ອງກັນໄຟລາມປ່າ ໃນລະດູແລ້ງ ແລະ ກະກຽມຜະລິດເບ້ຍໄມ້, ປູກໄມ້ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າ ປະຈຳປີ 2019

ແຈ້ງການ ການປ້ອງກັນໄຟລາມປ່າ ໃນລະດູແລ້ງ ແລະ ກະກຽມຜະລິດເບ້ຍໄມ້, ປູກໄມ້ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າ ປະຈຳປີ 2019

ແຈ້ງການ 2019

 

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ