ກ້ອນກໍາລັງຂະແຫນງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

ກ້ອນກໍາລັງຂະແຫນງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນຊາດ 2 ທັນວາ 2015 ຄົບຮອບ 40 ປີ

1 12342781_10201031969596697_3823312693397040351_n

ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແມ່ນຂະແໜງການໜື່ງທີ່ສຳຄັນໃນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ 40 ປີທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເຮັດໃຫ້ອັດຕາສ່ວນການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 2,8 ຫາ 3,1% ຕໍ່ປີ ກວມເອົາອັດຕາສ່ວນຂອງ GDP  ລວມທົວປະເທດ 24% ບັນລຸຕາມແຜນການ ອັນໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນອັດຕາສ່ວນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP ລວມທົວປະເທດ ເພີ່ມຂື້ນບໍ່ຫຼຸດ 8% ຕໍ່ປີ ອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນໃນປີ 2015 ນີ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ມອບໃບຢັ້ງຢືນຢ່າງສົມກຽດໃຫ້ແກ້ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍສະຫັດສະຫວັດທີ 01 ໃນການຫຼຸດຜ່ອນການຂາດແຄນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຈາກ 42% ໃນປີ 1990 ມາເປັນ 18% ໃນປີ Continue reading

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ