ໜ້າຫຼັກ

ອົງການ FAO ໄດ້ຈັດການທັດສະນະສຶກສາຢ້ຽມຢາມ 3 ແຂວງພາກໃຕ້ ໃຫ້ແກ່ 17 ກຸ່ມລ້ຽງໄກ່ຕົວແບບ ເພື່ອຍົກສູງຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາ/FAO organized the study tour in three southern provinces for 17 selected chicken group model farmers to level up their capacity

[ENGLISH BELOW] ອົງການ FAO ໄດ້​ຈັດ​ການທັດສະນະສຶກສາ​ຢ້ຽມ​ຢາມ 3 ແຂວງ​ພາກ​ໃຕ້​ ໃຫ້ແກ່ 17 ກຸ່ມ​ລ້ຽງ​ໄກ່​ຕົວ​ແບບ ​ ເພື່ອ​ຍົກ​ສູງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງພວກເຂົາ ວັນທີ 18-20 ຕຸລາ 2022 - ອົງການ ອາຫານ ແລະ ...
Read More

ກອງປະຊຸມຂໍ້ມູນລະບົບອາຫານ ໃນ ສປປ ລາວ

[ENGLISH BELOW] #ກອງປະຊຸມຂໍ້ມູນລະບົບອາຫານ ໃນ ສປປ ລາວ ຂໍເຊີນທ່ານເຂົ້າຮ່ວມຟັງ ແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນ ຜ່ານທາງໄກ ໃນວັນທີ 26 ຕຸລາ 2022 ເວລາ 13:30 ໂມງ. ໂດຍການສະໝັກໄດ້ທີ່ລິ້ງນີ້ https://bit.ly/3MZl2vT ຫລັງຈາກສະໝັກແລ້ວຈະມີອີເມວຕອບກັບເພື່ອຢືນຢັນການເຂົ້າຮ່ວມ. #ຫົວຂໍ້ສົນທະນາ ...
Read More

Corrective Action Request (CAR)

5. Corrective Action Request (CAR) ...
Read More

EA PCR SPS-GMS Trade Project

EA PCR SPS-GMS Trade Project ...
Read More

Final SPS_IA_report_def

Final SPS_IA_report_def ...
Read More

Fumigation Training Manual

2. Fumigation Training Manual ...
Read More

Guideline for the Preparation and Issuance of Phytosanitary Certi Eng

2. Guideline for the Preparation and Issuance of Phytosanitary Certi Eng ...
Read More

Guideline for the Preparation of Market Access Proposal

5. Guideline for the Preparation of Market Access Proposal ...
Read More

Inspection Manual Phyto Export Insp. of Plant & P Prod Eng

1. Inspection Manual Phyto Export Insp. of Plant & P Prod Eng ...
Read More

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ