ໜ້າຫຼັກ

ປະະຢັດເວລາເຮັດເຂົ້າປຽກໃຫ້ລູກ ເມື່ອໃຊ້ແປ້ງບົດອາຫານເສີມ Save time with premix

ປະຢັດເວລາເຮັດເຂົ້າປຽກໃຫ້ລູກ ເມື່ອໃຊ້ແປ້ງບົດອາຫານເສີມ Save time with premix ...

ສວນຄົວ ຄືພື້ນຖານ ສໍາລັບໂພຊະນາການທີ່ດີ Home gardens are roots for good nutrition

ສວນຄົວ ຄືພື້ນຖານ ສໍາລັບໂພຊະນາການທີ່ດີ Home gardens are roots for good nutrition ...

ທ່ານສາມາດຮີດເອົານໍ້ານົມແບ້ ສຳລັບໂພຊະນາການຂອງເດັກ Do you know You can milk your goats

ທ່ານສາມາດຮີດເອົານໍ້ານົມແບ້ ສຳລັບໂພຊະນາການຂອງເດັກ Do you know You can milk your goats ...

ກອງປະຊຸມວຽກງານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນທົ່ວປະເທດ ປະຈໍາປີ 2023

ກອງປະຊຸມວຽກງານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນທົ່ວປະເທດ ປະຈໍາປີ 2023      ວຽກງານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ສະຫະກອນ ເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍ ເພາະເປັນວຽກສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ມີສະບຽງອາຫານຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ມີໂພສະນາການ, ມີຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາຢ່າງຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ກາຍເປັນສິນຄ້າ. ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19-20 ...

🚨 ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ! 🚨

🚨 ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ! 🚨 ຂໍເຊີນຊວນທ່ານເຂົ້າມາເປັນສະມາຊິກ ກັບທີມງານຕ້ານພະຍາດສັດຂ້າມແດນກັບ ສູນສຸກເສີນເພື່ອຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດສັດຂ້າມແດນ (ECTAD) ຂອງ ອົງການ ອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ! 🐾 ຕຳແໜ່ງ: 1️⃣ ຜູ້ຊ່ວຍໂຄງການ ECTAD ...

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ກ່ຽວກັບ ການຮ່ວມມື ດ້ານວຽກງານປ່າໄມ້ ລະຫວ່າງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ສສ ຫວຽດນາມ

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ກ່ຽວກັບ ການຮ່ວມມື ດ້ານວຽກງານປ່າໄມ້ ລະຫວ່າງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ສສ ຫວຽດນາມ   ໃນວັນທີ 22 ...

ກອງປະຊຸມ ຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າອາຫານ ໃນ ສປປ ລາວ

ກອງປະຊຸມ ຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າອາຫານ ໃນ ສປປ ລາວ ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າອາຫານ ໃນ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍກົມສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ສະຫະກອນ, ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນໂດຍອົງການ ຮ່ວມມືສາກົນປະເທດຢີ່ປຸ່ນ JICA. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ...

ພິທີ ປິດຝຶກອົບຮົມ ນະໂຍບາຍດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ

ພິທີ ປິດຝຶກອົບຮົມ ນະໂຍບາຍດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ         ການຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້: ນະໂຍບາຍກະສິກໍາ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຂອງໂຄງການພັດທະນາຊົນ ນະບົດ ເຂດພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງ ຂອງ ສປປ ລາວ, ກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ, ...

Local level consultations with civil society confirm interest on the SAMIS2 project

Local level consultations with civil society confirm interest on the SAMIS2 project Vientiane, Lao PDR – November 14, 2023 – ...

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ