ໜັງສືແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ຈາກລັດຖະບານ ສ. ເກົາຫຼີ ຜ່ານອົງການກອຍກາ ເພື່ອປະຕິບັດໂຄງການ ສ້າງແຜນກິດຈະກຳພັດທະນາຊົນນະບົດເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຊົນນະບົດ ເຂດພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງ ສປປ ລາວ. ໂດຍສະເພາະແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ຮັບງົບປະມານກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ສູນບໍລິການສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດລາດແສນ, ເມືອງຜາໄຊ. ສະນັ້ນ, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຊຽງຂວາງ ຈຶ່ງຂໍຖືເປັນກຽດຮຽນເຊີນບັນດາບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ມີເງື່ອນໄຂເໝາະສົມເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ ໂຄງການກໍ່ສ້າງສູນສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດລາດແສນ(ກໍ່ສ້າງຫ້ອງການ, ປັບປຸງຫ້ອງທົດລອງ, ບ່ອນຈອດລົດ, ຄອກງົວ, ບ່ອນໝັກຫຍ້າງົວ, ບ່ອນຈອດລົດການກະເສດ-ສາງ ແລະ ປ້າຍໂຄງການ) ຂອງສູນສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດລາດແສນ ເມືອງຜາໄຊ ແຂວງຊຽງຂວາງ

ສະຖານທີ່ຊື້ຊອງປະມູນ-ເປີດຊອງປະມູນ ແລະ ທີ່ຕັ້ງໂຄງການ: ຢູ່ຂະແໜງພັດທະນາຊົນນະບົດ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຊຽງຂວາງ; ຖະໜົນຂຸນເຈືອງ, ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ, ເມືອງແປກ, ແຂວງຊຽງຂວາງ;

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ: ທ່ານ ບຸນປອນ ວິວັນໄຊ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການຂັ້ນແຂວງ.

ໂທລະສັບ: 020 23035555, 061 312142; Email: ponevivanxay@gmail.com;

                 ເລີ່ມແຕ່ ວັນທີ 20 ພຶດສະພາ(5) ປີ 2024 ເປັນຕົ້ນໄປ ໃນໂມງລັດຖະການ.

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ