ແຈ້ງການ ເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ວຽກງານຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງ ໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ ແລະ ການຕ້ານແລ້ງ-ຕ້ານຖ້ວມ

IMG IMG_0001 IMG_0002

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ