ວິ​ທີ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ລະ​ບົບ​ຂໍ້​ມູນ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ໂຄງ​ການ (PROMIS)

ລະ​ບົບ​ຂໍ້​ມູນ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ໂຄງ​ການ (PROMIS) ແມ່ນ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ມື​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ ໃນ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໂຄງ​ການ​ເປັນ​ແຕ່​ລະ​ໄລ​ຍະ, ສະ​ນັ້ນ ມັນ​ຈະ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ມື​ຊ່ວຍ​ ໃນ​ການ​ສັງ​ລວມ​ຂໍ້​ມູນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໂຄງ​ການ ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ການ​ເພື່ອ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ODA ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ກະ​ສິ​ກຳ, ປ່າ​ໄມ້ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ຊົນ​ນະ​ບົດ. ເຊິ່ງ​ຈະ​ໄດ້​ເປີດ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ລະ​ບົບ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ໃນ​ວັນ​ທີ 13 ມັງ​ກອນ 2022 ນີ້

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ