ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນກຽ່ວກັບການສົ່ງເສີມການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຜະລິດຊາເປັນສິນຄ້າຂອງແຜນງານຊຸມຊົນຊື່ນໃຈ

 IMG_2137 IMG_2166

ເພື່ອເປັນການ ຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ກຽ່ວກັບການສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນມີລາຍຮັບຈາກການຜະລິດຊາເປັນສິນຄ້ານັ້ນ, ໃນວັນທີ 17 ກັນຍາ 2016 ຜ່ານມານີ້ ແຜນງານຊຸມຊົນຊື່ນໃຈ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ຖອດຖອນບົດຮຽນກຽ່ວກັບວຽກງານການສົ່ງເສີມການຜະລິດຊາເປັນສິນຄ້າ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ປອ ພວງປາຣິສັກ ປຼະວົງວຽງຄຳ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ທ່ານ ຍັນຍົງ ສີປະເສີດ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ໄຊຍະບູລິ

IMG_2206 IMG_2193ທັງເປັນຜູ້ຊີ້ນຳແຜນງານຂັ້ນແຂວງ, ຕາງໜ້າຈາກກົມແຜນການ, ກົມປູກຝັງ, ຕາງໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງໄຊຍະບູລິ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງພະບາງ, ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງທີ່ກຽ່ວຂ້ອງ, ຫົວໜ້າແຜນງານຊຸມຊົນຊື່ນໃຈ, ມີນັກທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນກຸ່ມເປົ້າໝາຍເຂົ້າຮ່ວມ 50 ທ່ານ. ແຜນງານດັ່ງກ່າວມີເປົ້າໝາຍໃນການການສົ່ງເສີ່ມປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານກູ່ມເປົ້າໝາຍ ຂອງເມືອງໄຊຊະຖານ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ກູ່ມບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງ ເມືອງປາກແບ່ງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີການແລກປຽ່ນບົດຮຽນ ແລະ ການນຳໃຊເຕັກນິກໃນການປູກ ຈົນໄປເຖີງການເກັບຍອດຊາ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກສຸຂະອານາໄມ, ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການຫຸ້ມຫໍ້ ພ້ອມທັງມີກາໝາຍສິນຄ້າທີ່ເປັນເອກະ ລັກອີກດ້ວຍ. ໃນທີ່ປະຊຸມ ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ແຜນງານໂຄງການສົມທົບກັບກູ່ມຜູ້ຜະລິດຊາ ໃຫ້ສຶກສາຕ່ອງໂສ້ມູນຄາເພີ່ມໃນຂະບວນການຜະລິດຊາ, ຕິດພັນກັບຂະບວນການຜະລິດດັ່ງກ່າວ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການສ້າງຕັ້ງກອງທືນຂອງກຸ່ມຜູ້ຜະລິດຊາ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນຊາທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ມີຕະຫຼາດທີ່ໝັ້ນຄົງ. ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ສາມາດສ້າງເຂດດັ່ງກ່າວໃຫ້ກາຍເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທຽ່ວ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນຄວາມຢືນຍົງຂອງໂຄງການອີກດ້ວຍ.

ກວດແກ້ໂດຍ: ທ່ານ  ປ້ອມ ພັນທະວົງ

ບົດຂາວໂດຍ: ຂັນວິຈິດ ມະຫາວັງ

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ