Get Adobe Flash player

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ລົງຊຸກຍູ້ການຜະລິດທີ່ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

IMG_0039  IMG_0056

         ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27-28 ພຶດສະພາ 2019 ທ່ານ ຄຳບຸນນັດ ໄຊຍະນົນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະໄດ້ເດີນທາງໄປເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຜະລິດທີ່ບ້ານ ຈອມທອງ, ເມືອງ ວຽງທອງ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ໂດຍການຕ້ອນຮັບຂອງ ທ່ານ ວົງສີ ທອງສີອິນທິປັນຍາ ເຈົ້າເມືອງໆວຽງທອງ. ໃນທີ່ປະຊຸມ ທ່ານ ພັຕ ແກ້ວ ດວງໄຊ ນາຍບ້ານໆຈອມທອງ ໄດ້ລາຍຫຍໍ້ຜົນການຈັດຕັ້ງວຽກງານ 3 ສ້າງຂອງບ້ານ ເຊິ່ງທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບ້ານ ຈອມທອງ ມີເນື້ອທີ່ກະສິກຳ 200 ກວ່າເຮັກຕາ ມີຄອບຄົວພົ້ນທຸກ 350 ຄອບຄົວ; ປະເມີນຕາມດຳລັດເລກທີ 348/ລບ ມີຄອບຄົວພົ້ນທຸກ 255 ຄອບຄົວ, ມີຄອບຄົວພັດທະນາ 157 ຄອບຄົວ; ຖ້າທຽບໃສ່ດຳລັດເລກທີ 309/ນຍ ຄອບຄົວພົ້ນທຸກຫຼຸດລົງ 195 ຄອບຄົວ, ສ້າງຄອບ ຄົວພັດທະນາໄດ້ 307 ຄອບຄົວ; ສ້າງຄອບຄົວຕົວແບບດ້ານກະສິກຳໄດ້ 6 ຄອບຄົວ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບ້ານ ຈອມທອງ ເປັນບ້ານຕົວແບບດ້ານກະສິກຳຂອງເມືອງ; ມີກອງທຶນບ້ານ (ຄຸ້ມໂພຄຳ) ຈຳນວນ 84.000.000 ກີບ ແລະ ກອງທຶນພັດທະນາບ້ານຂອງໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດນໍ້າມ່ວນ-ນໍ້າຍວງ ຈຳນວນ 100 ລ້ານກີບ. ສຳລັບການສ້າງບ້ານ ຈອມທອງ ເປັນສີສັນຕົວເມືອງໃນຊົນນະບົດ ອີງຕາມດຳລັດ 309/ນຍ ໃນຈຳນວນ 12 ມາດ ຕະຖານ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 11 ມາດຕະຖານ, ດຳລັດເລກທີ 348/ລບ ໃນຈຳນວນ 16 ເງື່ອນໄຂ ສາມາດບັນລຸໄດ້ 10 ເງື່ອນໄຂ.

        IMG_0153  IMG_0200

         ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເດີນທາງໄປເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຜະລິດທີ່ເມືອງ ໄຊຈຳພອນ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ໂດຍການຕ້ອນຮັບຂອງ ທ່ານ ອຸດົມ ໄຊຍວນຕາ ຮອງເຈົ້າເມືອງໆໄຊຈຳພອນ. ໃນທີ່ປະຊຸມທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ໄຊຈຳພອນ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເມືອງ ໄຊຈຳພອນ ມີເນື້ອທີ່ນາທັງໝົດ 943 ເຮັກຕາ, ສະມັດຕະພາບ 3,3 ໂຕນ/ເຮັກຕາ; ນາ ແຊງ 56 ເຮັກຕາ, ສະມັດຕະພາບ 3,5 ໂຕນ/ເຮັກຕາ; ໄຮ່ 394 ເຮັກຕາ; ມີເນື້ອທີ່ປູກພືດລະດູຝົນ ແລະ ລະດູແລ້ງ ທັງໝົດ 1.500 ເຮັກຕາ (ພືດທີ່ພົ້ນເດັ່ນມີ: ສາລີ, ກ້ວຍ, ໝາກນັດ, ມັນຕົ້ນ, ໝາກເຜັດ, ອ້ອຍ); ປະຈຸບັນມີງົວ, ຄວາຍ 4.876 ໂຕ; ແບ້ 1.107 ໂຕ; ສ້າງຕາໜ່າງສັດຕະວະແພດ 17 ບ້ານ ແລະ ມີກອງທຶນຢາເພື່ອບໍລິການປະຊາຊົນ.

IMG_0181

        ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ລົງຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະການສັກຢາສັດລ້ຽງຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ແລະ ປູກພືດຜັກຊະນິດຕ່າງໆໃຫ້ທ່ວງທັນກັບລະດູການ ເພື່ອຕອບສະໜອງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ໃຫ້ພຽງພໍພາຍໃນແຂວງ ແລະ ສາມາດສົ່ງອອກເປັນສິນຄ້າໄປຍັງບັນດາແຂວງອ້ອມຂ້າງຕື່ມອີກ.

ໂດຍ: ເຂັມມະໄລ ສົນດາວັນ.

                                                        ກວດແກ້: ຂັນ​ຄຳ ອ້ວນ​ອຸດົມ.

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
Request for Expression of Interest for Individual Consultants
Capture001
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ