ໜ້າຫຼັກ

ເປີດ​ບໍ​ລິ​ການລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຊັບພະຍາກອນດິນ (LRIMS) ​​ທີ່ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ທີ່​ດິນ

ເປີດ​ບໍ​ລິ​ການລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຊັບພະຍາກອນດິນ (LRIMS) ​​ທີ່ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ທີ່​ດິນ   ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນເປັນສິ່ງຈຳເປັນທີ່ສຸດສຳລັບການວາງແຜນວຽກງານ  ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນອະນາຄົດ, ທ່າມກາງສະ​ພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ຂີດຄວາມສາ​ມາດຂອງ ສ​ປ​ປ ລາວ ໃນການສ້າງຂໍ້​ມູນແວດລ້ອມກະ​ສິກຳ ແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຊັດເຈນ ໃນໄລ​ຍະສອງສາມປີມານີ້້. ບັນດາແຜນ ທີ່ໆສ້າງຂຶ້ນໃໜ່ປະ​ກອບມີ: ແຜນທີ່ປົກຫຸ້ມກະ​ສິກຳ, ...
Read More

ການຜະລິດພືດໃນອານາຄົດ ຂອງ ສປປ ລາວ (Telling story about the future of crops in Laos PDR)

ໃນໄລ​ຍະເດືອນນີ້້ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະ​ນາທີ່ດິນກະ​ສິກຳ (DALAM) ໂດຍໄດ້ຮັບການສະ​ໜັບສະ​ໜູນຈາກອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (FAO), ອົງການສິ່ງແວລ້ອມໂລກ (GEF).  ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະ​ບົບຕິດຕາມ ແລະ ຂໍ້​ມູນຂ່າວສານອຸ​ຕຸ​ກະ​ເສດ (ຊາມິສ) ແມ່ນຈະ​ໄດ້ເປີດການນຳໃຊ້ລະ​ບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້​ມູນຂ່າວສານຊັບພະ​ຍາກອນດິນ (LRIMS) ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ໃນ​ໄວໆ​ນີ້ ...
Read More

ພິທີມອບ-ຮັບ ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ອຸປະກອນໃນການຜະລິດກະສິກຳ ຈາກ ສ.ເກົາຫຼີ ໃຫ້ແກ່ ສູນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ,ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ

       ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ຕຸລາ 2021ທີ່ຜ່ານມາ ສູນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ,ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ(ສກປພ)ຈັດ ພິທີມອບ-ຮັບ ເຄື່ອງກົນຈັກ ແລະ ອຸປະກອນໃນຜະລິດກະສິກໍາທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຈາກ ສ.ເກົາຫລີ, ເຊິ່ງປະກອບມີລົດໄຖປັ່ນດິນທີ່ສາມາດໄຖ່ດິນໄດ້ເລິກ, ຝຸ່ນຊິລີເຄດ, ຝຸ່ນນ້ຳ, ແລະ ...
Read More

ແຜນທີ່ພູມອາກາດ ສໍາລັບ ສ ປປລາວ

ແຜນທີ່ ພູມອາກາດແມ່ນຫຍັງ (climate maps), ມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ສໍາຄັນຄືແນວໃດ, ສປປລາວສ້າງແຜນທີ່ດັ່ງກ່າວແນວໃດ ແລະ ແຜນທີ່ດັ່ງກ່າວມີຜົນປະໂຫຍດແນວໃດ ໃນໂຂງເຂດວຽກງານກະສິກໍາ, ປ່າ ໄມ້ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ສໍາຄັນອັນນື່ງ ທີ່ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຊຶ່ງມີກົມຄຸ້ມຄອງ ...
Read More

ແຜນທີ່ ຄວາມປົກຫຸ້ມທີ່ດິນກະສິກຳ ສະບັບທໍາອິດ ຂອງ ສປປ ລາວ

ແຜນທີ່ການປົກຫຸ້ມພື້້ນທີ່ປູກພືດກະສິກຳ ສະບັບທໍາອິດຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້  ແມ່ນຖືກພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຂຶ້ນໂດຍການຮ່ວມມືກັນ ລະຫວ່າງ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີດິນກະສິກຳ (ຄພດກ) ແລະ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະ​ເສດແຫ່ງສະ​ຫະ​ປະ​ຊາຊາດ (FAO) ພ້ອມດ້ວຍຄະນະທີມງານສະເພາະດ້ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ທີມງານຊ່ຽວຊານ) ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ເຄ່ືອງມືອຸປະກອນ​ທີ່ທັນສະ​ໄໝ ...
Read More

Celebrate World Food Day, International Day, and National Week for the Eradication of Poverty 2021.

On October 25, 2021, the Ministry of Agriculture and Forestry hosted an online event World Food Day, International Day, and ...
Read More

ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນອາຫານໂລກ, ວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ປະຈຳປີ 2021.

ຄືດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ນໍາກັນແລ້ວວ່າ ຄວາ​ມທຸກ​ຍາກ ​ແລະ ​ໄພ​ອຶດ​ຫິວ ​ໄດ້​ກາຍເປັນ​ບັນຫາ​ໃຫຍ່​ຂອງໂລກ ​ມາ​ເປັນ​ເວລາ​ຫຼາຍ​ສັດຕະວັດ​ແລ້ວ. ສະ​ນັ້ນ, ​ອົງການ​ອາຫານ ​ແລະ ການ​ກະ​ເສດ ຂອງ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ​ຈຶ່ງໄດ້​ກຳນົດ​ເອົາ ວັນ​ທີ 16 ຕຸລາ ຂອງ​ທຸກ​ປີ ​ເປັນ​ວັນ​ອາຫານ​ໂລກ ເຊິ່ງ​ເລີ່​ມ​ແຕ່ ປີ 1980 ...
Read More

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ