ໜ້າຫຼັກ

ກອງປະຊຸມວຽກງານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນທົ່ວປະເທດ ປະຈໍາປີ 2023

ກອງປະຊຸມວຽກງານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນທົ່ວປະເທດ ປະຈໍາປີ 2023      ວຽກງານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ສະຫະກອນ ເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍ ເພາະເປັນວຽກສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ມີສະບຽງອາຫານຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ມີໂພສະນາການ, ມີຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາຢ່າງຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ກາຍເປັນສິນຄ້າ. ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19-20 ...

🚨 ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ! 🚨

🚨 ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ! 🚨 ຂໍເຊີນຊວນທ່ານເຂົ້າມາເປັນສະມາຊິກ ກັບທີມງານຕ້ານພະຍາດສັດຂ້າມແດນກັບ ສູນສຸກເສີນເພື່ອຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດສັດຂ້າມແດນ (ECTAD) ຂອງ ອົງການ ອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ! 🐾 ຕຳແໜ່ງ: 1️⃣ ຜູ້ຊ່ວຍໂຄງການ ECTAD ...

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ກ່ຽວກັບ ການຮ່ວມມື ດ້ານວຽກງານປ່າໄມ້ ລະຫວ່າງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ສສ ຫວຽດນາມ

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ກ່ຽວກັບ ການຮ່ວມມື ດ້ານວຽກງານປ່າໄມ້ ລະຫວ່າງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ສສ ຫວຽດນາມ   ໃນວັນທີ 22 ...

ກອງປະຊຸມ ຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າອາຫານ ໃນ ສປປ ລາວ

ກອງປະຊຸມ ຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າອາຫານ ໃນ ສປປ ລາວ ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າອາຫານ ໃນ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍກົມສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ສະຫະກອນ, ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນໂດຍອົງການ ຮ່ວມມືສາກົນປະເທດຢີ່ປຸ່ນ JICA. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ...

ພິທີ ປິດຝຶກອົບຮົມ ນະໂຍບາຍດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ

ພິທີ ປິດຝຶກອົບຮົມ ນະໂຍບາຍດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ         ການຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້: ນະໂຍບາຍກະສິກໍາ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຂອງໂຄງການພັດທະນາຊົນ ນະບົດ ເຂດພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງ ຂອງ ສປປ ລາວ, ກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ, ...

Local level consultations with civil society confirm interest on the SAMIS2 project

Local level consultations with civil society confirm interest on the SAMIS2 project Vientiane, Lao PDR – November 14, 2023 – ...

[English below] ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການ FAO ຮ່ວມມືຊຸກຍູ້ການຫັນປ່ຽນການລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າແບບຍືນຍົງໃນ ສປປ ລາວ/MAF and FAO Join Forces to Drive Sustainable Livestock Transformation in Lao PDR

ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການ FAO ຮ່ວມມືຊຸກຍູ້ການຫັນປ່ຽນການລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າແບບຍືນຍົງໃນ ສປປ ລາວ MAF and FAO Join Forces to Drive Sustainable Livestock Transformation in ...

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຮ່ວມມືໃນການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງພັດທະນາ ການປູກມອນ-ລ້ຽງມ້ອນ ໃນໄລຍະ 01 ປີ

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຮ່ວມມືໃນການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງພັດທະນາ ການປູກມອນ-ລ້ຽງມ້ອນ ໃນໄລຍະ 01 ປີ ໂຄງການພັດທະນາການປູກມອນ-ລ້ຽງມ້ອນ ແມ່ນມີການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ກໍ່ຄື ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ EK Farm and ...

[English below] ການເຜີຍແຜ່ຮ່າງເອກະສານກ່ຽວກັບ ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ESF:

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າເຖີງທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອ 37 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຂອງສະມາຄົມພັດທະນາສາກົນ ຫຼື ທະນາຄານໂລກ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພສະນາການໃນຊົນນະບົດໃນໄລຍະ 2 (RRPM-II, ໃນທີ່ນີ້ເອີ້ນວ່າ: “ໂຄງການ”). ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະກວມເອົາ 7 ແຂວງຄື: ແຂວງຊຽງຂວາງ, ...

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ