ອົງການ FAO ໄດ້ຈັດການທັດສະນະສຶກສາຢ້ຽມຢາມ 3 ແຂວງພາກໃຕ້ ໃຫ້ແກ່ 17 ກຸ່ມລ້ຽງໄກ່ຕົວແບບ ເພື່ອຍົກສູງຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາ/FAO organized the study tour in three southern provinces for 17 selected chicken group model farmers to level up their capacity

[ENGLISH BELOW]

ອົງການ FAO ໄດ້​ຈັດ​ການທັດສະນະສຶກສາ​ຢ້ຽມ​ຢາມ 3 ແຂວງ​ພາກ​ໃຕ້​ ໃຫ້ແກ່ 17 ກຸ່ມ​ລ້ຽງ​ໄກ່​ຕົວ​ແບບ

ເພື່ອ​ຍົກ​ສູງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງພວກເຂົາ

ວັນທີ 1820 ຕຸລາ 2022 ອົງການ ອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງ ສະຫະປະຊາຊາດ (FAO) ແລະ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງອັດຕະປື (PAFO) ໄດ້ສໍາເລັດການຈັດທັດສະນະສຶກສາ ເປັນເວລາ 3 ວັນ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນຕົວແບບ ຈຳນວນ 17 ທ່ານ, ທີ່ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກຈາກ 16 ບ້ານ, ກ່ຽວກັບການລ້ຽງໄກ່ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື, ເຊກອງ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ. ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ໂດຍຜ່ານການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ໂຄງການ  “ສ້າງຄວາມທົນທານຕໍ່ດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ລະບົບກະສິກໍາທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດຢູ່ແຂວງອັດຕະປື” (Climate REAL) ເຊິ່ງໄດ້ຮັບທຶນຈາກອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ສ.ເກົາຫຼີ (KOICA).

   

ຈຸດປະສົງ​ຂອງ​ການທັດສະນະສຶກສາ 3 ວັນ ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ໂອກາດ​ຮຽນ​ຮູ້​ໃຫ້​ຊາວ​ກະສິກອນ​ຕົວ​ແບບ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄັດ​ເລືອກ 17 ທ່ານ ​ຈາກ​ກຸ່ມ​ລ້ຽງ​ໄກ່, ​ເພື່ອ​ສະໜັບສະໜູນ​ຊາວ​ກະສິກອນ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ ແລະ ​ເປີດ​ກວ້າງ​ທັດສະນະ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ໂອ  ກາດ​ທຸລະ​ກິດ​ກະສິກຳ​​ການ​ລ້ຽງ​ໄກ່; ແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອຮ່ວມກັນຈັດການເຝິກອົບຮົມ ດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມລ້ຽງໄກ່ ລຸ້ນທີສອງ ທີ່ຈະມາເຖິງ. ການທັດສະນະສຶກສາໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ຊາວກະສິກອນຕົວແບບ 17 ທ່ານນີ້ ໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການປະຕິບັດທີ່ດີ (ເຊັ່ນ: ການລ້ຽງໄກ່, ການເກືອໄກ່ ແລະ ການຄວບຄຸມພະຍາດ) ແລະ ການສໍາຜັດກັບ ທຸລະກິດກະສິກໍາການລ້ຽງໄກ່ທຸກຂະໜາດ (ຈຸລະພາກ, ນ້ອຍ, ກາງ ແລະ ໃຫຍ່). ພວກເຂົາຍັງສາມາດສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍຂອງພວກເຂົາກັບພໍ່ຄ້າຄົນກາງ ແລະ ຜູ້ຊື້ ເຊັ່ນ ຮ້ານປີ້ງໄກ່ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ຕ້ອງການ ການສະໜອງໄກ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ທ່ານ ບຸນໂຍດ ພົມມະເທບ, ໜຶ່ງໃນ 17 ຊາວກະສິກອນຕົວແບບທີ່ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກຈາກແຂວງອັດຕະປື, ມີຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກິດຈະກຳນີ້. ທ່ານຍອມຮັບວ່າ “ດ້ວຍການປະຕິບັດການ ແລະ ການດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການລ້ຽງໄກ່ທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຂອງຂ້ອຍ, ຂ້ອຍສາມາດສັງເກດ ແລະ ຮຽນຮູ້ການປະຕິບັດການທີ່ດີທີ່ສຸດຈາກຄົນອື່ນຢ່າງງ່າຍດາຍ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ຂອງຂ້ອຍເພີ່ມ ຂຶ້ນຕື່ມອີກ.” ລາວກ່າວຕື່ມວ່າ “ຂ້ອຍດີໃຈຫຼາຍ ແລະ ຂ້ອຍຈະດັດແປງການປະຕິບັດການຂອງຂ້ອຍຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ແບ່ງປັນ ແລະ ເປັນຄູເຝິກສອນຊາວກະສິກອນລ້ຽງໄກ່ຄົນອື່ນໆເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພວກເຂົາ”.

FAO organized the study tour in three southern provinces for 17 selected chicken group model farmers to level up their capacity

1820 October 2022 The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and Attapeu Provincial Agriculture and Forestry Office (PAFO) successfully organized a three-day study tour for 17 selected model farmers, recruited from 16 villages, on chicken raising in Attapeu, Sekong and Salavan Provinces. This capacity building through knowledge exchange and experience sharing was implemented under the “Building Climate-Resilient and Eco-friendly Agriculture Systems and Livelihoods” (Climate REAL) project, funded by Korea International Cooperation Agency (KOICA).

   

The objectives of the three-day study visit were to provide the learning opportunity for 17 selected model farmers from the chicken groups, to support the farmers to gain insights and broaden their perspective on the market linkages and agribusiness opportunities with the chicken raising; and to build their capacity and confidence to co-facilitate the upcoming technical trainings for the second generation chicken group. The study visit provided these 17 model farmers the opportunities to learn the good practices (such as on chicken housing, chicken feeding and disease control) and an exposure to chicken raising agri-business at all scales (micro, small, medium and large). They could also build and extend their network with the middlemen and the buyers such as grill-chicken shops where the continuous supply of chickens are needed.

Mr. Boonyoth Phommatheb, one of the 17 selected model farmers from Attapeu Province, is proud to be part of this activity. He admitted that “With my successful practices and business operation on chicken raising, I could easily observe and learn the best practices from others, which scales up my knowledge even further.” “I am grateful, and I will surely modify my practices and later share and coach other chicken farmers to help improve their livelihoods,” he added.

*********************

Lao Media Contact Person/s:

Jiheun Haylie Kim, Programme and Partnerships Specialist – jiheunhaylie.kim@fao.org

Bounmee Maokhamphiou, Outreach Specialist – Bounmee.Maokhamphiou@fao.org

Vilaylack Khounvisith, National Communication Consultant – Vilaylack.Khounvisith@fao.org

 

 

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ