ຝຶກອົບຮົມ ການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ປ້ອງກັນ-ກຳຈັດ ພະຍາດໃບດ່າງມັນຕົ້ນ.

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 7-11 ກັນຍາ 2020 ນີ້. ສູນປ້ອງກັນພືດ ກົມປູກຝັງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຮ່ວມມື ກັບ ໂຄງການສ້າງຄວາມເຊື່ອມໂຍງເພື່ອຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍກະສິກຳ ຫຼື ໂຄງການຄຼີນ, ອົງການວິນຣ໋ອກສາກົນ ແລະ ສູນກະສິກຳເຂດຮ້ອນສາກົນ ຫຼື ອົງການ CIAT (ອົງການຊຽດ)  ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ປ້ອງກັນ-ກຳຈັດ ພະຍາດໃບດ່າງມັນຕົ້ນ ທີ່ ໂຮງແຮມປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ບຸນຊູ ສຸດມາລີ ຫົວໜ້າສູນປ້ອງກັນພືດ, ທ່ານ ສົມໝາຍ ຈັນທະວິລາດ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງປູກຝັງ, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການຈາກຂະແໜງປູກຝັງ, ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ, ຕົວແທນຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຕົວແທນຈາກຊາວກະສິກອນຈຳນວນໜື່ງ ຈາກ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ຄື: ແຂວງ ຈຳປາສັກ ເຊກອງ, ສາລະວັນ, ແລະ ແຂວງ ອັດຕະປື ເຊິ່ງລວມທັງໝົດ 58 ທ່ານ

 

ໂຄງການຄຣີນ ແມ່ນໄດ້ການສະໜັບສະໜູນ ໂດຍ ກະຊວງກະສິກຳ ຂອງປະເທດອາເມລິກາ ພາຍໃຕ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຮ່ວມກັນ ຂອງອົງການວິນຣ໋ອກສາກົນ ແລະ ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. ການຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ປ້ອງກັນ-ກຳຈັດ ພະຍາດໃບດ່າງມັນຕົ້ນ ໃຫ້ແກ່ ທຸກໆຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນລະດັບແຂວງ, ເມືອງ, ແລະ ຂັ້ນຊຸມຊົນ.

ດັ່ງທີ່ຮູ້ນຳກັນແລ້ວວ່າ ລາວເປັນປະເທດໜື່ງທີ່ປູກມັນຕົ້ນ ເພື່ອສົ່ງອອກຫຼາຍສົມຄວນ, ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ຊາວກະສິກອນສາມາດປູກມັນຕົ້ນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 100.000 ເຮັກຕາ, ມີມູນຄ່າການສົ່ງອອກແຕ່ລະປີ ບໍ່ຫຼຸດ 120 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ເປັນພືດສົ່ງອອກອັນດັບ 2 ຮອງຈາກກ້ວຍ, ແຂວງທີ່ມີພື້ນທີປູກຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ຈຳປາສັກ, ສາລະວັນ ແລະ ແຂວງອື່ນໆ.

ໄລຍະຜ່ານມາການປູກມັນຕົ້ນຂອງປະຊາຊົນລາວເຮົາ ແມ່ນປູກຕາມທຳມະຊາດ, ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດຕົກຕ່ຳ, ຂາດເຕັກນິກວິຊາການຫຼາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະ ເຕັກນິກການປູກ, ການຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງການລະບາດຂອງພະຍາດ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດພະຍາດ ທີ່ເກີດຂື້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ສູນປ້ອງກັນພືດ ກໍ່ຄືກົມປູກຝັງ ຈື່ງໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານນີ້ຂື້ນ ໂດຍເນັ້ນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເຂົ້າໃຈໄດ້ ໃນຄຸນລັກສະນະ, ການຈຳແນກບົ່ງມະຕິພະຍາດໃບດ່າງມັນຕົ້ນ, ພະຍາດຟອຍຂົນໄກ່, ແມງໄມ້ສັດຕູພືດ, ແມງໝີ່ຂາວ, ວິທີການປ້ອງກັນ-ກຳຈັດ ແລະ ອື່ນໆ

ໃນມື້ສຸດທ້າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມ ທ່ານ ປອ ສົມລິິດ ວິລາວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານ ພ້ອມທັງໃຫ້ທິດຊີ້ນຳ ໂດຍໃຫ້ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ, ຜູ້ປະກອບການ, ຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ ຕິດຕາມການເຄື່ອນຍ້າຍທ່ອນພັນ, ໂດຍສະເພາະ ບັນດາເມືອງທີ່ຕິດກັບຊາຍແດນລະຫວ່າງປະເທດ, ມີສະຕິເຝົ້າລະວັງ, ປ້ອງກັນ-ກຳຈັດຢ່າງເຄັ່ງຄັດ, ໃຫ້ໝັ່ນ ຕິດຕາມສວນປູກມັນຕົ້ນຢ່າງເປັນປະຈຳ ຖ້າພົບເຫັນໃຫ້ທຳລາຍຖີ້ມ ແລະ ລາຍງານຕໍ່ການຈັດຕັ້ງຢ່າງຮີບດ່ວນ ເພື່ອຫຼິກລຽງຜົນເສຍຫາຍ ອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນຕໍ່ ໜ້າ ທັງຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດສູງ, ໂດຍເປັນການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວຂອງຊາວກະສິກອນໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໄດ້ເທື່ອລະກ້າວ.

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ

ບົດແນະນໍາ ຂອງອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນດ້ານສະບຽງອາຫານ, ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

ການລົງທຶນທີ່ດີແມ່ນຫຍັງ?
ການລົງທຶນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນລະບົບກະສິກຳ ແລະ ສະບຽງອາຫານ ທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ, ສົ່ງເສີມຜົນຜະລິດໃຫ້ເພີ່ມຂື້ນ, ຍຶນຍົງຂື້ນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ ລະບົບສະບຽງອາຫານ ແລະ ການນັບຖືສິດທິມະນຸດ.