ຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກອາສາສະໝັກໝໍດິນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການປັບປຸງດິນ ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການນໍ້າໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ

ວິຊາການດິນຂັ້ນບ້ານ ຫຼື ໝໍດິນ ໝາຍເຖິງຜູ້ທີ່ສະໝັກໃຈເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຮັບໃຊ້ໃນວຽກກະສິກໍາຂອງບ້ານເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຜ່ານການເຫັນດີ ຖືກຄັດເລືອກຈາກຄະນະພັກບ້ານ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງບ້ານ ພ້ອມດ້ວຍພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ແລະ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ຕາມຫຼັກສູດເຕັກນິກວິຊາການດິນຂັ້ນພື້ນຖານ (ພາກທິດສະດີ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈິງ) ຈາກວິຊາການຂອງກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼື ເມືອງ.

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17-26 ກັນຍາ 2023 ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການປັບປຸງດິນ ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການນໍ້າໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ, ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກໝໍດິນອາສາ ໃຫ້ກັບແຂວງເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ຄື: ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດຂຶ້ນ, ທີ່ເມືອງສອງຄອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ໂດຍການເປັນປະທານເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ໂດຍ ທ່ານ ປອ ທັດເທວາ ສະພັງທອງ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ, ທ່ານ ຄໍາມອນ ພິລາວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ທ່ານ ຈັນທະລາດ ປ້ອງມາລາ ຕາງໜ້າອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (FAO) ປະຈໍາລາວ, ມີວິທະຍາກອນທີ່ມາຈາກ FAO ປະຈໍາກຸງໂຣມ, ປະເທດອີຕາລີ ແລະ ນັກສໍາມະນາກອນທີ່ມາຈາກກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ຂະແໜງທີ່ດິນ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 29 ທ່ານ, ຍິງ 12 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງ ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບວິຊາການກົມ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໃຫ້ກາຍເປັນຄູຝຶກໝໍດິນຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ໄດ້ 20 ທ່ານ ແລະ ຝືກອົບຮົມສ້າງໝໍດິນຂັ້ນບ້ານໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍຈຳນວນ 100 ທ່ານ (ໃນຈຳນວນ 50 ບ້ານ, 5 ເມືອງ, 3ແຂວງ) ແລະ ໝໍດິນຂັ້ນບ້ານຝືກໃຫ້ຊາວບ້ານໃກ້ຄຽງຕໍ່ໃຫ້ໄດ້ 1000 ຄົນ.

ປະທານໄດ້ກ່າວມີຄໍາເຫັນ ແລະ ກ່າວເປີດພິທີຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ໄດ້ເນັ້ນເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການສ້າງເຄື່ອຄ່າຍໝໍດິນຂັ້ນບ້ານ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃນການກະຈ່າຍຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການຈັດການດິນໃຫ້ກັບຊາວກະສິກອນໃນຊຸມຊົນເຂົາເຈົ້າ.

ຂັ້ນຕອນໃນການຝືກໂດຍ ຄູຝຶກຈາກ FAO ປະເທດອີຕາຣີ ທ່ານ ນ. ນາບວານີ ເຈເນັດ ໄດ້ນໍາສະເໜີແຜນກິດຈະກໍາ ແລະ ການອອກໃບຢັ້ງຢືນ, ແນະນໍາຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບໝໍດິນ ດ້ວຍແຜ່ນປ້າຍລະຫັດ 001b – ຂັ້ນຕອນການເປັນໝໍດິນ ຕ້ອງຝຶກອົບຮົມແນວໃດ? ແລະ ໄດ້ນໍາສະເໜີລະອຽດໃນແຜ່ນປ້າຍຂອງບັນດາຫົວຂໍ້ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານໃຫ້ກັບໝໍດິນເປັນຕົ້ມແມ່ນ: ດິນແມ່ນຫຍັງ, ວິທີການເພີ່ມປະລິມານອິນຊີວັດຖຸໃນດິນ; ການຈັດການທາດອາຫານໃນດິນ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງ pH ໃນດິນ. ຫຼັງຈາກນຳສະເໜີແລ້ວໄດ້ມີການປືກສາຫາລືແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ຜັດປ່ຽນກັນຂື້ນນຳສະເໜີ ແລະ ຍັງໄດ້ນໍາສະເໜີເອກະສານສໍາລັບການລົງມືປະຕິບັດຕົວຈິງ 1) ການກວດສອບເນື້ອດິນ ວິທີການແບບວົງແຫວນ, ໂຄງສ້າງຂອງດິນ ໂດຍການທົດສອບໃສ່ນໍ້າ, 2)ການວັດແທກອິນຊີວັດຖຸໃນດິນໃນດິນ: ດ້ວຍການສັງເກດສີ, ດ້ວຍການເກີດປະຕິກິລິຍາກັບໄຮໂດຣເຈນເປີອ໋ອກໄຊ, ດ້ວຍສັງເກດຮາກຂອງພືດ; 3) ການຈັດການທາດອາຫານພືດໃນດິນ ແລະ 4) ການວັດຄ່າ pH ຂອງດິນດ້ວຍການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກເຄື່ອນທີ່, 5) ການວັດແທກໂລຫະຢູ່ໃນດິນ (ອາລູມີນຽມ,…). ຈາກນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ລົງພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ຕາມຂັ້ນຕອນ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ບັນດານັກສໍາມະນາກອນທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ທັງພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ກໍ່ໄດ້ນໍາເອົາບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຝຶກອົບຮົມມາ ມາຝຶກອົບຮົມຕໍ່ໃຫ້ກັບຊາວກະສິກອນບ້ານເປົ້າໝາຍ ຂອງເມືອງສອງຄອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ເປັນອາສາສະໝັກໝໍດິນຂັ້ນບ້ານຕໍ່ໄປ. ໃນເວລາຕໍ່ມາກໍ່ໄດ້ລົງຄັດເລືອກເປົ້າໝາຍອາສາສະ  ໝັກໝໍດິນຂັ້ນບ້ານຂອງເມືອງພະລານໄຊ, ອາດສະພອນ ແລະ ເມືອງສອງຄອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ; ເມືອງໜອງບົກ ແລະ ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ເມືອງທ່າພະບາດ, ບໍລິຄັນ ແລະ ເມືອງປາກຊັນ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ. ຕາມເງື່ອນໄຂຜູ້ທີ່ຈະເປັນວິຊາການດິນຂັ້ນບ້ານ (ໝໍດິນ) ທີ່ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາວາງອອກ.

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ