ຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ ແລະ ການບໍາລຸງຮັກສາເຄື່ອງກົນຈັກກະສິກໍາ

ໂຄງການປັບປຸງກົນຈັກກະສິກໍາ, ກົມສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ສະຫະກອນ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ເປັນໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກລັດຖະບານ ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ, ໃນມຸນຄ່າ 3 ລ້ານ 7 ແສນ ໂດລາສະຫະ ລັດ, ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການແມ່ນປີ 2020-2024 ຢູ່ສູນພັດທະນາກະສິກໍາໜອງແຫ້ວ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ສູນພັດທະນາກະສິກໍາປາກແຈ້ງ, ແຂວງວຽງຈັນ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ເພື່ອຍົກ ແລະ ປັບປຸງຜົນຜະລິດແນວພັນເຂົ້າລຸ້ນ 3, ໂດຍການນໍາໃຊ້ກົນຈັກເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນແຮງງານຄົນ, ປັບປຸງຊົນລະປະທານ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ແລະ ຍົກສູງຜົນຜະລິດເຂົ້າໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຊາວກະສິກອນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27-28 ກັັັນຍາ 2023, ໂຄງການປັບປຸງກົນຈັກກະສິກໍາ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ ແລະ ການບໍາລຸງຮັກສາເຄື່ອງກົນຈັກກະສິກໍາ ຂຶ້ນ, ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ລາວ-ເຢຍລະມັນ ວິທະຍາເຂດຊຽງດາ. ຊຶ່ງວິທະຍາກອນແມ່ນຄູຝຶກຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ລາວ-ເຢຍລະມັນ ວິທະຍາເຂດຊຽງດາ ທ່ານ ຈ່ອຍ ຈັນທະທໍາ ແລະ ນັກສໍາມານາກອນແມ່ນມາຈາກສູນພັດທະນາກະສິກໍາໜອງແຫ້ວ ແລະ ປາກແຈ້ງ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 10 ທ່ານ.

ໃນການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ: ໂຄງສ້າງຜະລິດຕະພັນ,  ການໃຊ້ງານ, ການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ  ການປັບຕັ້ງຈຸດຕ່າງໆ ຂອງຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງກົນຈັກກະສິກໍາຄູໂບຕາ ເຊັ່ນ: 1. ເຄື່ອງຈັກກາຊວນຄູໂບຕາ: Model ເຄື່ອງຈັກ: ເຄື່ອງຈັກ; ລະບົບກອງອາກາດ (ໂຄງສ້າງກອງອາກາດ, ລະບົບລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ໂຄງສ້າງລະບົບລະບາຍຄວາມຮ້ອນ);  ລະບົບນໍ້າມັນເຄື່ອງ (ໂຄງສ້າງລະບົບນໍ້າມັນເຄື່ອ); ລະບົບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ (ໂຄງສ້າງລະບົບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ກອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງລະບົບເຊື້ອໄຟ); ການບໍາລຸງຮັກສາເຄື່ອງຈັກ: ຈຸດສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງບໍາລຸງຮັກສາ (ລະບົບກອງອາກາດ, ລະບົບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ລະບົບນໍ້າມັນເຄື່ອງ, ລະບົບລະບາຍຄວາມຮ້ອນ); 2. ລົດໄຖນາເດີນຕາມ: ປະເພດຂອງລົດໄຖຍາເດີນຕາມ; ໂຄງສ້າງ; ການປັບຕັ້ງ ແລະ ການບໍາລຸງຮັກສາ (ປັບຕັ້ງລະບົບຄາດ, ລະບົບຂັບລ້ຽວ, ການບໍາລຸງຮັກສາຄັນປ່ຽນເກຍ, ການປັບຕັ້ງລະບົບເບກ, ນໍ້າມັນເກຍ); ການກວດເຊັກລົດໄຖນາເດີນຕາມກ່ອນໃຊ້ງານ (ປັນຫາທີ່ພົບຈາກການໃຊ້ງານໃໝ່, ປັນຫາທີ່ພົບຈາກການໃຊ້ງານບໍ່ຖືກຕ້ອງ); 3. ລົດດໍານານັ່ງຂັບ: ການບໍາລຸງຮັກສາ (ແບັດເຕີລີ, ກອງອາກາດ, ໝໍ້ນໍ້າ, ນໍ້າມັນເຄື່ອງ ແລະ ໃສ້ກອງ, ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ໃສ້ກອງ, ນໍ້າມັນເກຍ ແລະ ໃສ້ກອງ, ນໍ້າມັນຄາດຕີນຫຼັງ, ນໍ້າມັນໂສ້ປັກດໍາ, ຈຸດອັດນໍ້າມັນກະແລັດ, ຈຸດຢອດນໍ້າມັນເຄື່ອງ); ການປັບຕັ້ງ (ສາຍພານຂັບຫ້ອງເກຍ, ປັບຕັ້ງຫົວສ້ອມປັກດໍາ, ປັບປະລິມານການປ້ອນກ້າແນວຕັ້ງ, ການປັບຕັ້ງເຫຼັກປະຄອງແຜ່ນກ້າ ແລະ ປັບຕັ້ງກ້ານເຫຼັກຄໍກ້າ). ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ: ການໃຊ້ງານ ແລະ ການບໍາລຸງຮັກສາລົດແທັກເຕີ ແລະ ລົດກ່ຽວເຂົ້າອີກດ້ວຍ.

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ