ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ລົງຊີ້ນຳວຽກງານຕ້ານແລ້ງ-ຕ້ານຖ້ວມ.

IMG_0869 IMG_0905

ໃນວັນທີ 17 ມີຖຸນາ 2017 ນີ້ ທ່ານ ລຽນ ທີແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະລົງຕິດຕາມ ແລະ ຊີ້ນຳວຽກງານຕ້ານແລ້ງ-ຕ້ານຖວມ ຢູ່ເຂດ ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໂຄງການຄຸ້ມຄອງແລະຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມແລະແຫ້ງແລ້ງ,ເປັນໂຄງການໜຶ່ງພາຍໃຕ້ກອບການຮ່ວມມືອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ(GMS) ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ(ADB)ຈໍານວນ36.5ລ້ານໂດລາ, ໃນນັ້ນເງິນກູ້ຢືມ 24 ລ້ານໂດລາແລະເງິນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ12.5ລ້ານໂດລາ, ພ້ອມກັນນີ້ລັດຖະບານສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວກໍໄດ້ສົມທົບທຶນຈຳນວນ0.59 ລ້ານໂດລາ. ປະກອບມີ 3 ໂຄງການໃຫຍ່ຄື: ໂຄງການພັດທະນາຊົນລະປະທານເຂດວຽງຈັນໃຕ້ ຂຶ້ນກັບພະແນກກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ນະຄອນຫລວງ. ຊຶ່ງປະກອບມີກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານ 04 ແຫ່ງເຊັ່ນ: ໂຄງການຊົນລະປະທານສ້າງຫົວບໍ່,  ໂຄງການຊົນລະປະທານດົງຄວາຍ,ໂຄງການຊົນລະປະທານນາລ້ອງ 3  ແລະໂຄງການຊົນລະປະທານ ໝາກຮຽວ 2 , ລວມເນື້ອທີ່ຊົນລະປະທານທັງໝົດ 1.542 ເຮັກຕາແລະສ້າງປະຕູລະບາຍນ້ຳ 2 ແຫ່ງຄື: ຫ້ວຍເດື່ອແລະຫ້ວຍ   ໝາກຮຽວພ້ອມກັນນັ້ນຍັງໄດ້ມີການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຜູ້ນຳໃຊ້ນໍ້າແລະ ປັກຫລັກໝາຍຂອບເຂດດິນການຜະລິດກະສິກຳມີ 4 ໂຄງການ, ມີມູນຄ່າທັງໝົດ  5,600,000 ໂດລາ.

ໂຄງການຄູປ້ອງກັນນໍ້າຖ້ວມຂຶ້ນກັບກົມໂຍທາທິການທາງນ້ຳ, ກະຊວງໂຍທາທິການແລະຂົນສົ່ງ, ກໍ່ສ້າງຄູປ້ອງກັນນ້ຳຖ້ວມເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມຍາວ 30.2 Km ເພື່ອປ້ອງກັນນ້ຳຖ້ວມພື້ນທີ່ການຜະລິດ-ຊຸມຊົນ-ເຂດເສດຖະກິດ-ຕົວເມືອງວຽງຈັນໄຕ້ໃຫ້ໄດ້  20,000 ຮຕການກໍ່ສ້າງຄູກັ້ນນໍ້າແບ່ງອອກເປັນ 02 ຊ່ວງຄື: ຊ່ວງທີ່ 01 ຈາກສະຖານີດາວທຽມລາວສະຕາຫາຂົວມິດຕະພາບລາວໄທມີຄວາມຍາວ 4 Km ສ້າງເປັນຄູດິນສັນຄູກວ້າງ 04 m; ຊ່ວງທີ 02 ຈາກຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ  ຫາປາກຫ້ວຍນ້ຳໝາກຮຽວມີຄວາມຍາວ 26 Km  ສັນຄູເປັນເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມປູຢາງອາສຟານກວ້າງ 10 m ພ້ອມກັນນັ້ນກໍຈະພື້ນຟູປະຕຸຄວບຄຸມນ້ຳທີ່ຕິດພັນກັບລະບົບລະບາຍຢູ່ 7 ແຫ່ງລວມທັງໜົດມີມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງຄູປ້ອງກັນນ້ຳຖ້ວມປະມານ 12 ລ້ານໂດລາ.

IMG_0904 IMG_0934

ໂຄງການສ້າງຕັ້ງແລະປັບປູງສູນເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າແຫ່ງຊາດຂຶ້ນກັບກົມອຸຕຸນິຍົມແລະອຸທົກກະສາດ,ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມຊຶ່ງເຮັດໜ້າທີ່ ເພີ້ມຂີດຄວາມສາມາດດ້ານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ ແລະແຫ້ງແລ້ງ ໂດຍມີຫ້ອງການປະຕິບັດງານຢູ່ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະອຸທົກກະສາດ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ຍັງໄດ້ມີການດຳເນີນການສ້າງຕິດຕັ້ງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ຢູ່ອ່າງໂຕງເຊບັ້ງໄຟ ແຂວງຄຳມ່ວນ 7 ສະຖານີ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 8 ສະຖານີ ເພື່ອສ້າງຕານາງໃນການພະຍາກອນ-ເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ ລວມມຸນຄ່າທັງໝົດ 3,281,000 ໂດລາ. ທັງໝົດນີ້ກໍ່ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັບປະກັນການຜະລິດກະສິກຳຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແລະການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງສີນຄ້າຜະລິດຕະພັນກະສິກຳເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດໃຫ້ວ່ອງໄວສະດວກດີຂື້ນ.

ຂຽນໂດຍ: ທ້າວ ພອນໄຊ ສີສົງຄາມ.

ກວດແກ້ໂດຍ: ທ່ານ ເຂັມພອນ ທິພົມມະຈັນ.

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ