ທລຍ ເມືອງບຸນໃຕ້ ສໍາເລັດການຝືກອົບຮົມສວນຄົວໂພຊະນາການ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຕົວແບບ ຢູ່​ບ້ານເປົ້າໝາຍຊຸດທີ 1

ທລຍ ເມືອງບຸນໃຕ້ ສໍາເລັດການຝືກອົບຮົມສວນຄົວໂພຊະນາການ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຕົວແບບ ຢູ່​ບ້ານເປົ້າໝາຍຊຸດທີ 1

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1-2 ພະຈິກ 2022 ໂຄງການ ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) ປະຈໍາເມືອງ ບຸນໃຕ້, ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມການເປັນຄູຝຶກວຽກງານສວນຄົວໂພຊະນາການ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຕົວແບບ ໃນບ້ານເປົ້າໝາຍຊຸດທີ 1 ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນເມືອງບຸນໃຕ້. ຈຸດປະສົງ ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວສວນຄົວຕົວແບບ ໃນ 15 ບ້ານເປົ້າໝາຍ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທຸກໜ້າວຽກຂອງການເຮັດສວນຄົວເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ. ຊຸດຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນພາຍໃຕ້ການເປັນຄູຝຶກຂອງວິຊາການຈາກເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນ ແລະ ກຸ່ມບໍລິການດ້ານກະສິກຳ (CLICK) ໂດຍເຂົ້າຮ່ວມເປັນນັກສໍາມະນາກອນຂອງ 15 ຄອບຄົວຕົວແບບ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມສັງເກດການຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ 2 ທ່ານ, ພະນັກງານ ທລຍ ເມືອງ 2 ທ່ານ, ແລະ ພະນັກງານ ທລຍ ຂັ້ນບ້ານ 3 ທ່ານ.

ຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ພາກ ຄື: ພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ. ພາກທິດສະດີໄດ້ທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບ 18 ຊະໜິດຂອງແນວພັນພືດ ທີ່ໄດ້ສົ່ງເສີມໃນໄລຍະຜ່ານມາ ວ່າມີຂໍ້ດີ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແນວໃດ ແລະ ພືດຊະໜິດໃດທີ່ເໝາະສົມຄວນຈະສົ່ງເສີມຕໍ່ ຊຶ່ງສັງລວມພືດທີຈະໄດ້ສົ່ງເສີມໃນຕໍ່ໜ້າມີຢູ່ 9 ຊະໜິດ ຄື: ໝາກ ນອດ, ມັນດ້າງ, ຖົ່ວຂຽວ, ໝາກອຶ, ຖົ່ວພູ, ຖົ່ວຂົ້ວ, ຜັກບົ້ງ, ຜັກກາດຊອມ, ຜັກຫົມ. ນອກນັ້ນ ນັກສຳມະນາກອນຍັງສະເໜີຢາກໃຫ້ໂຄງການ ທລຍ ສົ່ງເສີມພືດຊະໜິດອື່ນຕື່ມອີກເຊັ່ນ: ຜັກກະຫຼ່ຳປີ, ຫອມປ້ອມ, ເຜືອກ. ຈາກນັ້ນ ຍັງໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ກຸ່ມ ເພື່ອລົງພາກປະຕິບັດຕົວຈິງໃນການເຮັດສວນຄົວໂພຊະນາການ.

ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມເປັນເວລາ 2 ວັນ ເຫັນໄດ້ວ່າ ບັນດານັກສໍາມະນາກອນ ສາມາດກໍາໄດ້ເນື້ອໃນບົດຮຽນ ແລະ ຄວາມຮູ້ໃນການເຮັດສວນຄົວ ໂດຍສະເພາະ ຄອບຄົວຕົວແບບສວນຄົວ ຈາກ 15 ບ້ານ ຈະສາມາດນໍາເອົາບົດຮຽນທີ່ໄດ້ ໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ປູກຜັກຢູ່ສວນຄົວຂອງຕົນ ແລະ ຖ່າຍຖອດຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນພາຍໃນບ້ານຂອງຕົນ.

 

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ