ຂ່າວ

1 2 3 34

ກອງປະຊຸມ ກະກຽມໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນ ນະບົດ (ລພຊ) ໄລຍະ 2

ກອງປະຊຸມ ກະກຽມໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການ

ໃນເຂດຊົນນະບົດ (ລພຊ) ໄລຍະ 2

ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ (ລພຊ) ເປັນໂຄງການໜຶ່ງທີ່​ສະໜັບສະ​ໜູນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດຍຸດທະສາດພັດທະນາກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ທັງເປັນໂຄງການທີ່ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຂາດໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ກໍ່ໄດ້ຕອບສະໜອງແຜນດຳເນີນງານຂອງລັດຖະບານ ຊຸດທີ່ IX ໄລຍະທີ 5 ປີ (2021-2025) ຊຶ່ງໄດ້ສຸມໃສ່ໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການພັດທະນາຕາມທິດ 3 ສ້າງ ຄຽງຄູ່ກັບການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ການກະຈາຍລາຍໄດ້ໃຫ້ກ້ວາງຂວາງ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນທາງດ້ານສັງຄົມລະຫວ່າງຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ, ສຸມໃສ່ສ້າງໂອກາດການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານສາທາລະນະເຊັ່ນ: ການສຶກສາ ແລະ ສາທສລະນະສຸກ ຂອງເຂດທີ່ຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ. Continue reading

ຟັງຊັນໃໝ່ ໃນລະບົບການບໍລິການຂໍ້ມູນອຸຕຸກະເສດໃນປະເທດລາວ (LaCSA) ກ່ຽວກັບການແຈ້ງເຕືອນໄພແຫ້ງແລ້ງລະດັບຊາດ/Laos Climate Services for Agriculture (LaCSA) now includes National Level Drought Alerts

[English below]

ຟັງ​ຊັນ​ໃໝ່ ໃນ​ລະ​ບົບການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂໍ້​ມູນ​ອຸ​ຕຸ​ກະ​ເສດ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ລາວ (LaCSA) ກ່ຽວ​ກັບ​​ການ​ແຈ້ງ​ເຕືອນ​ໄພ​ແຫ້ງ​ແລ້ງ​ລະ​ດັບ​ຊາດ

ຫຼັງ​ຈາກ 03 ປີ ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ຂອງລະ​ບົບການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂໍ້​ມູນ​ອຸ​ຕຸ​ກະ​ເສດ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ລາວ (LaCSA) ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ຄວາມ​ຈິງ​ໃນ​ລະ​ບົບ​ກະ​ສິ​ກຳ​ດິ​ຈິ​ຕ໋ອນ ຂອງ ສ​ປ​ປ ລາວ, ​ໄດ້​ຖືກ​ນຳ​ໃຊ້ໂດຍ​ກຸ່ມ​ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ ແລະ ຖ່າຍ​ທອດ​ຜ່ານ​ວິ​ທະ​ຍຸ​ຊຸມ​ຊົນ, ໂປ​ສ​ເຕີ​ຂອງ​ໂຮງ​ຮຽນ, ການ​ອອກ​ອາ​ກາດ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ພາບ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ, ເຟ​ສ​ບຸກ ແລະ ວິ​ທະ​ຍຸ. ເພື່ອ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ນຳ​ໃຊ້

ໄດ້​ເພີ່ມ​ຟັງ​ຊັນ​ໃໝ່​ເຂົ້າ​ໃນ​ລະ​ບົບ​ ຄື: ການ​ແຈ້ງ​ເຕືອນ​ໄພ​ແຫ້ງ​ແລ້ງ​ລະ​ດັບ​ຊາດ LaCSA ໃຫ້​ກວມ​ເອົາ​ການ​ແຈ້ງ​ເຕືອນ​ໄພ​ແຫ້ງ​ແລ້ງ, ອົງ​ການ​ອາ​ຫານ ແລະ ການ​ກະ​ເສດ​ແຫ່ງ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ຫຼື FAO ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັບ​ກົມ​ອຸ​ຕຸ​ນິ​ຍົມ ແລະ ອຸ​ທົກ​ກະ​ສາດ ແລະ ກົມ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ, ​ຂອງກະ​ຊວງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ. ຜົນ​​ທີ່ໄດ້​ຮັບ​ຄື​ເຄື່ອງ​ມື​ໃໝ່​ທີ່​ສ້າງ​ແຜນ​ທີ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຕໍ່​ໄພ​ແຫ້ງ​ແລ້ງ ແລະ ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ລະ​ດັບ​ປະ​ເທດ ໂດຍ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ. ຟັງ​ຊັນ​ໃໝ່​ນີີ້​ໃຊ້​ການ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ລະ​ດູ​ການ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ​ເພື່ອ​ສະ​ແດງ​ພາບການ​ເຕືອນ​ໄພ​ລ່ວງ​ໜ້າ​ແບບ​ງ່າຍ​ດາຍ ສຳ​ລັບ​ໄພ​ພິ​ບັດ​ທາງກະ​ສິ​ກຳ ເຊັ່ນ: ໄພ​ແຫ້ງ​ແລ້ງ ແລະ ຄື້ນ​ຄວາມ​ຮ້ອນ. ເນື່ອງ​ຈາກ​ໄພ​ພິ​ບັດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ມີ​ອິ​ດທິ​ພົນ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຂອງ​ສັດ​ຕູ​ພືດ ແລະ ພະ​ຍາດ ເຊິ່ງເຄື່ອງ​ມື​​ໃໝ່ນີ້ເປັນ​ການ​ແຈ້ງ​ເຕືອນ​ລະ​ດັບ​ຊາດ​ສຳ​ລັບ​ສິ່ງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້, ເຄື່ອງ​ມື LaCSA ໃໝ່​ນີ້ ເໝາະ​​ສຳ​ລັບການເບິ່ງຜ່ານຈໍໂທ​ລະ​ພາບ​ ເພາະ​ມັນ​ສາ​ມາດ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ຜູ້​ໃຊ້ ສາມາດ​ເບິ່ງ​ເຫັນ ແລະ ເຂົ້າໄປນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງງ່າຍ ໃນລະດັບເມືອງ ແລະ ແຂວງ. Continue reading

ການສົນທະນາດ້ານນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບ ““ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກການສົ່ງອອກກະສິກຳ ຢູ່ ສປປ ລາວ”” ສະຖາບັນກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ວັນທີ 06 ກັນຍາ 2022 ໂຄງການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດໃນລະບົບນະວັດຕະກໍາກະສິກຳ: ຂະຫຍາຍກອບເວທີການກະເສດເຂດຮ້ອນ (TAP-AIS, GCP/GLO/017/EC)/Policy Dialogue on “Maximizing benefits of agriculture exports of Lao PDR” NAFRI, Vientiane Capital, Lao PDR, 06 September, 2022 Developing Capacities in Agriculture Innovation Systems: Scaling up a Tropical Agriculture Platform Framework (TAP AIS Project, GCP/GLO/017/EC)

[English below]

ການ​ສົນທະນາ​ດ້ານ​ນະ​ໂຍບາຍ ​ກ່ຽວ​ກັບ ““​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດສູງ​ສຸດຈາກ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ກະສິກຳ ​ຢູ່ ສປປ ລາວ””

ສະຖາບັນກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ວັນທີ 06 ກັນຍາ 2022

ໂຄງການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດໃນລະບົບນະວັດຕະກໍາກະສິກຳ: ຂະຫຍາຍກອບເວທີການກະເສດເຂດຮ້ອນ(TAP-AIS, GCP/GLO/017/EC)

ໃນວັນອັງຄານທີ 6 ກັນຍາ 2022, ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື (DOPC) ແລະ ກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ (DAEC) ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຮ່ວມຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດ້ານນະໂຍບາຍ “ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກການສົ່ງອອກກະສິກຳຂອງ ສປປ ລາວ”, ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ກອບ ໂຄງການ​ “ພັດທະນາ​ຄວາມ​ສາມາດ​ໃນ​ລະບົບ​ນະ​ວັດຕະກຳ​ກະສິກຳ: ເສີມຂະຫຍາຍກອບ​ເຂດ​ເວທີ​ກະສິກຳ​ເຂດ​ຮ້ອນ” (TAP-AIS) ທີ່​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນຄວ້າ​ກະສິກຳ, ປ່າ​ໄມ້​ ​ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI), ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສົມໄຊ ສີສະນົນ ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ (DAEC), ປະທານຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ປອ ພົມມີ ອິນທິຈັກ ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ທ່ານ ນາຊາ ຮາຢັສ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ FAO ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ອິນປອນ ແສນຄຳຕີ ຫົວໜ້າແຜນງານ ຂອງ ຫ້ອງການສະຫະພາບເອີຣົບ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ໂຄງການ TAP-AIS ແມ່ນໂຄງການລະດັບໂລກ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການ ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ທີ່ຊື່ວ່າ: “ການພັດທະນານະວັດຕະກໍາທີ່ສະຫຼາດ ໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າໃນຂະແໜງກະສິກໍາ (DeSIRA): ເພື່ອການຫັນປ່ຽນລະບົບກະສິກໍາ ແລະ ອາຫານ ຢູ່ໃນປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ ໄປສູ່ລະບົບນະວັດຕະກຳດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ຄວາມຮູ້ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດ”. ໂຄງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ໂລກ, ພາກ​ພື້ນ ​ແລະ ​ໃນ 9 ປະ​ເທດ ເຊິ່ງມີ 3 ປະເທດໃນອາຊີ (ກໍາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ ແລະ ປາກີສະຖານ), 5 ປະເທດໃນອາຟຣິກາ (ບູກີນາ ຟາໂຊ, ອີຣິດເຕຣຍ, ຣາວັນດາ ແລະ ເຊເນການ); ແລະ 1 ປະເທດໃນອາເມລິກາລາຕິນ (ໂຄລໍາເບຍ) ຈາກ ເດືອນສິງຫາ 2019 ຫາ ເດືອນ ກໍລະກົດ 2023.

ໃນ ສປປ ລາວ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດວຽກກັບຫຼາຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອແນໃສ່ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຫັນປ່ຽນທີ່ຕິດພັນກັບດິນຟ້າອາກາດ, ການຜະລິດ ແລະ ການຫັນປ່ຽນລະບົບກະສິກຳ ແລະ ສະບຽງອາຫານແບບຍືນຍົງ ຜ່ານການພັດທະນາຄວາມສາມາດປະດິດສ້າງໃນລະດັບຊາດ.

ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດກອງປະຊຸມທີ່ສຳຄັນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອນຳເອົາບັນດາຜູ້ສ້າງ ແລະ ຜູ້ຕັດສິນນະໂຍບາຍ ມາຮ່ວມກັນສ້າງຄວາມເຂົ້າ ໃຈ ແລະ ໃຫ້ທິດທາງ ໃນການນຳເອົາຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ຈາກການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນຂະໜາດ ນ້ອຍຂອງລາວ.

​ເພື່ອເປັນ​ຂໍ້ມູນ​ປະກອບສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ສົນທະນາ​ດ້ານ​ນະ​ໂຍບາຍ​ລະດັບ​ຊາດ​ຄັ້ງ​ນີ້, ​ໂດຍ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ​ຈາກ FAO TAP-AIS, DAEC ​ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງກອງປະຊຸມ​ການ​ສົນທະນາ​ຫຼາຍ​ພາກສ່ວນໃນ​ວັນ​ທີ 22 ມິຖຸນາ 2022, ການ​ປຶກສາ​ຫາລື​ດ້ານວິຊາການກັບ​ບັນດາ​ກົມວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພາກ​ເອກະ​ຊົນ ​ແລະ ຊາວ​ກະສິກອນ ເຊິ່ງຜົນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບຈາກກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ ​ແມ່ນ​ບົດ ສັງລວມນະໂຍບາຍ, ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ແນະ​ດ້ານ​ນະ​ໂຍບາຍ, ​ເຊິ່ງ​ໄດ້​ແບ່ງປັນ ​ແລະ ປຶກສາ​ຫາລື​ໃນກອງປະຊຸມການສົນທະນາດ້ານນະໂຍບາຍ​ຄັ້ງ​ນີ້ ​ເພື່ອ​ເປັນ​ທິດ​ທາງໃນການ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື ​ເພື່ອ​ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ ​ແລະ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ບັນດາ​ຜູ້ຜະລິດຢູ່​ຊົນນະບົດ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຈາກ​ຕະຫຼາດ​ສົ່ງ​ອອກ.

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດ້ານນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ມີບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໂດຍມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາກົມທີ່ສຳຄັນ ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ພາກເອກະຊົນ, ນັກວິຊາການ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າກະສິກຳ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ການສົນທະນາດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ດຳເນີນຢູ່ໃນຮູບແບບອອນໄລ ສໍາລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມ ແຕ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະປະກອບສ່ວນສໍາລັບການສົນທະນາ ທີ່ມີໝາກຜົນຄັ້ງ ນີ້ດ້ວຍ.

ຂໍ້ຄວາມສຳຄັນຈາກການສົນທະນານະໂຍບາຍແມ່ນ:

  • ການສົ່ງອອກກະສິກໍາຂອງລາວສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານການປຸງແຕ່ງ ເຊິ່ງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍໄດ້ຮັບມູນຄ່າທາງດ້ານເສດຖະກິດໜ້ອຍກວ່າພໍ່ຄ້າ ແລະ ຜູ້ປະກອບການທີ່ຜະລິດສິນຄ້າມີຍີ່ຫໍ້.
  • ຜະລິດຕະພັນຂອງລາວບໍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນ, ລະບົບກະສິກໍາໃນປັດຈຸບັນບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຜະລິດຕະພັນ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ການສະໜອງຕະຫຼາດສົ່ງອອກຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ; ການຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ (SPS) ແມ່ນສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບການສົ່ງອອກກະສິກໍາ.
  • ການຜະລິດກະສິກຳແບບຍືນຍົງ ຈະສາມາດຍົກສະມັດຕະພາບການຜະລິດ ແລະ ຫຼຸດຕົ້ນທຶນການຜະລິດໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍຫຼັງການເກັບກ່ຽວ, ເຕັກໂນໂລຊີປະຢັດແຮງງານ, ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ແລະ ອື່ນໆ.
  • ດຶງດູດການລົງທຶນຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອການຜະລິດປັດໃຈການຜະລິດກະສິກຳ ເຊັ່ນ: ປຸ໋ຍ ແລະ ອາຫານສັດ, ຕ້ອງມີການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມການດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານກະສິກຳ ແລະ ການນຳໃຊ້ລະບຽບການໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.
  • ການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງເຂົາເຈົ້າ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນການຫັນປ່ຽນລະບົບກະສິກຳ ແລະ ອາຫານ, ການຄ້າ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ.
  • ການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ບັນດາພະແນກການຂອງລັດ, ສະຖາບັນພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ນັກລົງທຶນ ແລະ ຊາວກະສິກອນ ແມ່ນກຸນແຈສຳຄັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການສົ່ງອອກ ເຊັ່ນ: ຕົ້ນ​ທຶນ​ການ​ຜະ​ລິດ​ສູງ​, ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​, ແລະ ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ ລວມ​ທັງ​ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນຮ່ວມ​ກັນ​ຈາກ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​.
  • ຂາດການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການສຶກສາ ທີ່ມີຫຼັກຖານ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ການວິເຄາະ ແລະ ທາງເລືອກນະໂຍບາຍ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນດາຜູ້ດຳເນີນການ. ບັນຫາຕົ້ນທຶນການຜະລິດທີ່ສູງ ແລະ ການປະສານງານລະຫວ່າງບັນດາພາກສ່ວນສຳຄັນ ແມ່ນເກີນສິດຂອບເຂດຂອງຂະແໜງກະສິກຳ ທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ໂດຍຂະແໜງດຽວ.

ການພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງອົງກອນທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມດ້ານນະໂຍບາຍ ສາມາດເສີມສ້າງຄວາມ ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບນະວັດຕະກໍາກະສິກໍາຂອງລາວ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຫັນປ່ຽນຂອງລະບົບກະສິກໍາ-ອາຫານ, ຕໍ່ຍອດຈາກ​ປະ​ສົບ​ການ ​ແລະ ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ​ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ກະສິກຳ, ສປປ ລາວ ​ສາມາດ​ຮັບ​ຮູ້​ໄດ້ເຖິງທ່າແຮງ ແລະ ຄວາມ​ສາມາດທີ່ບົ່ມຊ້ອນ ​ດ້ານ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ສິນຄ້າ​ກະສິກຳ ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ເອົາອອກມານຳໃຊ້ ​ໂດຍ​ການ​ປະຕິບັດ​ນະ​ໂຍບາຍ​ທີ່​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ​ກວ່າ​ເກົ່າ ​ເພື່ອ​ປັບປຸງ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ ໃນການ​ຜະລິດ​ກະສິກຳ ​ແລະ ການ​ປະຕິບັດມາດຕະຖານ ດ້ານຄຸນ​ນະພາ​ບ ​ແລະ ຄວາມປອດ​ໄພ.

ກອງປະຊຸມການສົນທະນາດ້ານນະໂຍບາຍໄດ້ສຳເລັດລົງດ້ວຍເນື້ອໃນ ແລະ ຜົນສຳເລັດອັນຈົບງາມ, ຂໍ້ສະເໜີແນະດ້ານນະໂຍບາຍໄດ້ຖືກນຳສະເໜີໂດຍ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ແລະ ກ່າວປິດກອງປະຊຸມໂດຍ ທ່ານ ສົມໄຊ ສີຊານົນ ປະທານກອງປະຊຸມ, ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມກະສີກຳ ແລະ ສະຫະກອນ. Continue reading

ໂຄງການການອະນຸລັກລະບົບນິເວດໂດຍການຄຸ້ມຄອງພູມີທັດແບບປະສົມປະສານຢູ່ ສປປ ລາວ ECILL ເອກອ້າງມໍລະດົກທາງທໍາມະຊາດທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸລັກ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຈາກ ສະຫະພາບເອີຣົບ EU, ອົງການພັດທະນາແຫ່ງປະເທດຝຣັ່ງ AFD ແລະ ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າ WCS/ECILL project showcased its natural heritage through the work supported by the EU, AFD and WCS

ໂຄງການການອະນຸລັກລະບົບນິເວດໂດຍການຄຸ້ມຄອງພູມີທັດແບບປະສົມປະສານຢູ່ ສປປ ລາວ ECILL ເອກອ້າງມໍລະດົກທາງທໍາມະຊາດທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸລັກ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຈາກ ສະຫະພາບເອີຣົບ EU, ອົງການພັດທະນາແຫ່ງປະເທດຝຣັ່ງ AFD ແລະ ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າ WCS

 

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ວັນທີ 2729 ກໍລະກົດ 2022.

ຄະນະຜູ້ແທນສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (EU) ແລະ ອົງການພັດທະນາແຫ່ງປະເທດຝຣັ່ງ (AFD) ໄດ້ຢ້ຽມຢາມ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເພື່ອປະເມີນໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ການອະນຸລັກລະບົບນິເວດໂດຍການຄຸ້ມຄອງພູມີທັດແບບປະສົມປະສານຢູ່ ສປປ ລາວ (ECILL), ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ອົງການ AFD.

Continue reading

ຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່

ຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18-22 ກໍລະກົດ 2022 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ), ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ທລຍ ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານຂຶ້ນ, ທີ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ພັດນະຄອນ ຄັນທະມີໄຊ ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານ ທລຍ. ເຊິ່ງມີຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ທິມງານ ທລຍ ຂັ້ນສູນກາງ, ຜູ້ຊ່ວຍປະສານງານ ທລຍ ຂັ້ນແຂວງ, ຫົວໜ້າທິມງານ ທລຍ ຂັ້ນເມືອງ, ພະນັກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂັ້ນບ້ານ ໃນ 4 ແຂວງ 12 ເມືອງເປົ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການ ທລຍ 3 ໄລຍະເພີ່ມທຶນ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 88 ຄົນ, ຍິງ 30 ຄົນ. Continue reading

ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນອຸຕຸກະເສດ (LaCSA) ເຂົ້າໃນ​ການວາງແຜນການຜະລິດກະສິກໍາຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃຫ້ທີມງານ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ

ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນອຸຕຸກະເສດ (LaCSA) ເຂົ້າໃນ​ການວາງແຜນການຜະລິດກະສິກໍາຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃຫ້ທີມງານ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ

ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ເປີດຕົວລະບົບອຸຕຸກະເສດ ຂອງ ສປປ ລາວ ຫລື LaCSA APP ເປັນນະວັດຕະກຳໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ປົດລ໋ອກການຜະລິດກະສິກຳແບບທັນສະໄໝ, ຊາວກະສິກອນສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນອຸຕຸກະ ເສດ ແລະ ສາມາດດຶງເອົາຂໍ້ມູນຈາກລະບົບລັກຊາ ໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສະດວກ ເພາະເປັນລະບົບອອນລາຍ ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ທຸກສະຖານທີ່ ທີ່ມີອິນເຕີເນັດ ໂດຍຜ່ານທາງໂມບາຍໂຟນ ແລະ ເວັບໄຊ໌ທາງຄອມພິວເຕີ.

Continue reading

ພິ​ທີ ມອບ-ຮັບ ໃບ​ທະ​ບຽນ​ແນວ​ພັນ​ເຂົ້າ​ຊະ​ນິດ​ໃໝ່ “ຫອມດອກ​ຄຳ 8, ຫອມ​ທ່າ​ດອກ​ຄຳ 15 ແລະ ຫອມ​ເຊບັ້ງ​ໄຟ 4”

ພິ​ທີ ມອບ-ຮັບ ໃບ​ທະ​ບຽນ​ແນວ​ພັນ​ເຂົ້າ​ຊະ​ນິດ​ໃໝ່ “ຫອມດອກ​ຄຳ 8, ຫອມ​ທ່າ​ດອກ​ຄຳ 15 ແລະ ຫອມ​ເຊບັ້ງ​ໄຟ 4”

        ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບແວດລ້ອມໃນປະຈຸບັນ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ກັບການຜະລິດເຂົ້າ ຢູ່ ສປປລາວ ກໍ່ຄືຢູ່ບັນດາປະເທດອາຊີ ທີ່ຜະລິດເຂົ້າເພື່ອຄໍ້າປະກັນທາງດ້ານສະບຽງ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ. ໂດຍສະເພາະໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ ໄດ້ກາຍເປັນຂໍ້ຈໍາກັດໃນການຜະລິດເຂົ້າ ແລະ ທໍາລາຍຜົນຜະລິດເຂົ້າ ຢູ່ ສປປ 10-20%. ນອກຈາກນີ້, ການລະບາດຂອງພະຍາດເຂົ້າ ໂດຍສະເພາະພະ ຍາດຂອບໃບແຫ້ງ, ພະຍາດໃບ  ໄໝ້ ແລະ ພະຍາດຄໍຮວງເນົ່າ ແລະ ການລະບາດຂອງແມງໄມ້ສັດຕູພືດ ເຊັ່ນ: ເພ້ຍຈັກຈັ່ນສີນ້ຳຕານ, ເພ້ຍຈັກຈັກ​ຈັ່ນສີຂຽວ, ເພ້ຍໄຟ ກໍ່ມີທ່າອ່ຽງເພີ້ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ, ບັນຫາໂລກຮ້ອນ (ເຊິ່ງໃນ 10 ປີໃດ ອຸນນະພູມໂລກຈະສູງຂຶ້ນ 1 ອົງສາ ແລະ ມີການຄາດຄະເນວ່າ ໃນອີກ 80 ປີຂ້າງໜ້າ ຄື: ປີ 3000 ອຸນນະພູມໂລກຈະສູງຂຶ້ນນ 8 ອົງສາ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດເຂົ້າຢູອາຊີ ກໍ່ຄື ສປປ ລາວ ຫຼຸດລົງ 50% ໃນຂະນະທີ່ປະຊາກອນຈະ​ເພີ່ມຂຶ້ນ.

 

Continue reading

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຢູ່ບ້ານສາມັກຄີໄຊ, ເມືອງຫຼາ, ແຂວງອຸດົມໄຊ      

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຢູ່ບ້ານສາມັກຄີໄຊ, ເມືອງຫຼາ, ແຂວງອຸດົມໄຊ

ບ້ານສາມັກຄີໄຊ, ເມືອງຫຼາ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ເປັນບ້ານໜຶ່ງທີ່ນອນໃນບ້ານເປົ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຍາກ (ທລຍ) ທີ່ມີທັງໝົດ 5 ບ້ານ, ໃນຊຸດທີ 1 ຂອງເມືອງຫຼາ, ແຂວງອຸດົມໄຊ. ບ້ານດັ່ງກ່າວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆກັບໂຄງການ ທລຍ ມາຕັ້ງແຕ່ທ້າຍປີ 2020, ໜຶ່ງໃນບັນດາກິດຈະກໍາແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກພາຍໃນບ້ານ ທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແມ່ນການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອກັນ (ກຊກ) ຊຶ່ງບ້ານດັ່ງກ່າວ ສາມາດສ້າງຕັ້ງກຸຸ່ມ ກຊກ ໄດ້ 5 ກຸ່ມ ແລະ ມີສະມາຊິກເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 60 ຄົນ. ໃນນີ້, ເປັນເພດຍິງ 60 ຄົນ ແລະ ຄອບຄົວບໍ່ພົ້ນທຸກ ອິງຕາມດໍາລັດ 348/ລບ ມີ 48 ຄອບຄົວ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາປັບປຸງຊີວີດການເປັນຢູ່ ມາໄດ້ໄລຍະ 18 ເດືອນ ເຫັນວ່າມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍຢ່າງ.

  Continue reading

ລົງຊຸກຍູ້ຕິດ​ຕາມກຸ່ມໂພຊະນາການ ຢູ່ບ້ານເປົ້າໝາຍ​ຂອງ ທລຍ ເມືອງກັວນ, ແຂວງຫົວພັນ

ລົງຊຸກຍູ້ຕິດ​ຕາມກຸ່ມໂພຊະນາການ ຢູ່ບ້ານເປົ້າໝາຍ​ຂອງ ທລຍ ເມືອງກັວນ, ແຂວງຫົວພັນ

ໃນວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2022 ຜ່ານມາ, ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ), ເມືອງກັວນ, ແຂວງຫົວພັນ, ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ ກຸ່ມໂພຊະນາການບ້ານຍອດອິ້ນ ໂດຍໄດ້ນໍາພາສາທິດການປຸ່ງແຕ່ງອາ ຫານເສີມ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມແມ່ຍິງຖືພາ ຈຳ​ນວນ 13 ຄົນ, ແມ່ລູກອ່ອນທີ່​ມີ​ລູກ​ນ້ອຍ​ອາ​ຍຸ​ຕັ້ງ​ແຕ່ 0-23 ເດືອນ ຈຳ​ນວນ 36 ຄົນ ແລະ ຜູ້ດູແລເດັກ. ການສາທິດປຸງແຕ່ງອາຫານໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ຕົ້ມເຂົ້າປຽກຕາມສູດທີ 8 ຂອງກຸ່ມໂພຊະນາການບ້ານຍອດອິ້ນ ໂດຍມີສ່ວນປະກອບ ຄື: ແປ້ງບົດ (ເຮັດມາຈາກເຂົ້າຈ້າວ ແລະ ຖົ່ວຂຽວ) 50 ກຣາມ, ນໍ້ານົມຈືດ 125 ມິນລິລິດ ແລະ ໝາກກ້ວຍ 40 ກຣາມ. ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ, ສ່ວນ​ປະ​ສົມ​ທັງ​ໝົດ​ມາ​ຕົ້ມ.

Continue reading

ສໍາເລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້ອມແປງເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາເຂດການຜະລິດ ບ້ານບຸນໃຕ້

ສໍາເລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້ອມແປງເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາເຂດການຜະລິດ ບ້ານບຸນໃຕ້

      ໃນວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 2022 ຜ່ານມາ, ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) ເມືອງບຸນໃຕ້, ແຂວງຜົ້ງສາລີ ສົມທົບກັບການນຳຂັ້ນເມືອງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ທິມງານຂັ້ນບ້ານ  ໄດ້ລົງກວດກາຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການສ້ອມແປງເສັ້ນທາງຫາເຂດການຜະລິດ ບ້ານບຸນໃຕ້ ເຊິ່ງເຂົ້າຮ່ວມໃນການກວດກາຜົນສໍາເລັດໂຄງການສ້ອມແປງເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາເຂດການຜະລິດໃນຄັ້ງນີ້ ໂດຍທ່ານ ບຸນແພງ ລາວລີ ຄະນະປະຈຳພັກເມືອງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງໆບຸນໃຕ້ ຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກງານ ທລຍ, ຕາງໜ້າຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນເມືອງ, ພ້ອມດ້ວຍອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ທິມງານຂັ້ນບ້ານ ຕະຫຼອດຮອດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 150 ຄົນ, ຍິງ 60 ຄົນ.

Continue reading

1 2 3 34
ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ