ການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນທາງວິທະຍາສາດໃໝ່ໃນແຜນທີ່ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດໃນ ສປປ ລາວ/Press release New Atlas delivers scientific data on climate change in Lao PDR

ເກືອບ 5 ປີຂອງການສ້າງແບບຈໍາລອງ ແລະ ລະ​ບົບໄອທີ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊານທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ​ອາ​ຫານ ແລະ ການ​ກະ​ເສດ​ແຫ່ງ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ FAO, ແຜນທີ່​ພູມອາກາດ ແລະ ​ອຸ​ຕຸ​ກະ​ເສດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຫຼື Atlas ໄດ້ເປີດຕົວໃນວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2022 ນີ້. ທີ່​ໂຮງ​ແຮມດອນ​ຈັນ​ພາ​ເລດ, ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ. Atlas ນີ້ ເປັນເຄື່ອງ ມືຂອງອົງການ FAO ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ຈາກ ກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ຫຼື GEF. “ການເສີມສ້າງລະບົບການຕິດຕາມສະພາບອາກາດ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ເພື່ອການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ໃນ ສປປ ລາວ”ໂຄງການ SAMIS, ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ກະຊວງຊັບພະຍາ ກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາທີ່ດິນກະສິກຳ, ກະຊວງກະສິ ກຳ ແລະ ປ່າໄມ້.

ແຜນ​ທີ່ Atlas ໂຕໃໝ່ນີ້ ໄດ້ສະເໜີຮູບແບບແພັດຟອມແບບຄົບວົງຈອນ ສຳລັບການເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ຖືກນຳໃຊ້ໃນຮູບແບບທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ. ຊຶ່ງໄດ້ເພີ່ມເຕີມຄ່າອື່ນໆເຂົ້າໃຫ້ຖືກ​ຕ້ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ. ແຜນທີ່ Atlas ແປຂໍ້ມູນທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນໃຫ້ເຂົ້າກັບຮູບແບບ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມ    ຂອງຜູ້ກຳນົດນະໂຍບາຍ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີອຳນາດໃນການຕັດສິນໃຈ. ຄວາມພ້ອມການໃຫ້ຂໍ້ມູນສະພາບດິນຟ້າອາກາດຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຈະໃຊ້ໃນ Atlas ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ໂດຍການພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດທີ່ກ້າວໜ້າ ເຊັ່ນ: ການບໍ​ລິ​ການຂໍ້​ມູນອຸ​ຕຸ​ກະ​ເສດຂອງ ສປ​ປ​ ລາວ (LaCSA).

ຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນນີ້ ໄດ້ຖືກພັດທະນາຕະຫຼອດໝົດປີ ໂດຍການສະຫນັບສະຫນູນຈາກຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງໆ. ຄວາມສາມາດທາງດ້ານສະຖິຕິຂັ້ນສູງ ກ່ຽວກັບການບໍລິການສະພາບອາກາດ ແລະ ການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ ຈະຄົງຢູ່ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງຂອງຮູບແບບນີ້.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດໃນຮູບແບບແຜນທີ່ ແມ່ນສາມາດໃຊ້ໄດ້ຟຣີ ໃນລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຊັບພະຍາກອນທີ່ດິນ (LRIMS).

ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດໃນ ສປປ ລາວ, ໃນງານເປີດຕົວທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທ່ານ ດຣ ຫວັງ ຮຸງ ຄິມ (Kwang-Hyung Kim) ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໂຊ່ງ (Seoul), ນັກວິທະຍາສາດທີ່ຮັບຜິດຊອບໂຄງການແຜນທີ່ Atlas ໄດ້ອະທິບາຍສະຖານະການ ໃນໄລຍະ 30 ປີທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງ​ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນແລ້ວ ແລະ ເປັນສິ່ງທ້າທາຍອັນຮ້າຍແຮງ. ໂດຍສະເພາະ, ອຸນຫະພູມຕ່ຳສຸດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ກວ່າອຸນຫະພູມສູງສຸດ, ແຕ່ອຸນຫະພູມທັງສອງຢ່າງມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຈະແຈ້ງ ຢູ່ເຂດພາກເໜືອຂອງປະເທດລາວ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປະລິມານນ້ຳຝົນບໍ່ໄດ້ເປັນໄປຕາມແນວໂນ້ມອັນດຽວກັນ ກັບພາກໃຕ້ທີ່ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຈະແຈ້ງ.

ທ່ານ ຈັນທະ​ເນດ ​ບົວລະພາ ຮອງ​ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກວ່າ: ຂໍ້​ມູນ​ທີ່ມີ​​ຄ່າ ​ນອກ​ເໜືອ​ໄປ​ຈາກ​ຂະ​ແໜງ​ກະສິກຳ, ​ແມ່ນເຂົ້າ​ເຖິງ​ໄດ້ງ່າຍ ​ແລະ ​ເປັນ​ມິດ​ກັບ​ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້.

ທ່ານ ນາ​ຊາ ຮາ​ຢັດ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ FAO ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໃນແຜນທີ່ Atlas ຈະຊ່ວຍປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງປະຊາກອນໃນເຂດຊົນນະ ບົດໄດ້”.

ດຣ ມັນ​ຊຸງ ຄູ​ມ່າ ຮາ​ຊາ​ລີ​ກາ (Manzul Kumar Hazarika) ຜູ້ອໍານວຍການສູນຂໍ້ມູນດ້ານພູມີສາດຂອງສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຢີອາຊີໃນປະເທດໄທ ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງ “ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາ ມາດຂອງສະຖາບັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການຫຼຸດຂະຫນາດຂອງຂໍ້ມູນສະພາບດິນຟ້າ­­ອາກາດທີ່ກ້າວຫນ້າ”.

ໃນ​ງານ​ເປີດ​ໂຕ​ແຜນ​ທີ່ Atlas ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ກະ​ຊວງ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ຄະນະອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ແລະ ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ:

ແຜນທີ່ Atlas ໄດ້ຮັບທຶນຈາກອົງການ FAO ແລະ ໄດ້ຮັບທຶນຈາກໂຄງການ GEF

“ການເສີມສ້າງລະບົບການຕິດຕາມສະພາບອາກາດ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ເພື່ອການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ໃນ ສປປ ລາວ” (ໂຄງການ SAMIS) ແລະ ສາມາດດາວໂຫຼດເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວໄດ້ທີ່ໜ້າເວັບ :

https://www.fao.org/in-action/samis.

ຂໍ້​ມູນ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ Atlas ສາ​ມາດ​ດາວ​ໂຫຼດ​ໄດ້​ຈາກ​ລະ​ບົບ LRIMS

ຢູ່ https://lrims-dalam.net​.

ລະບົບ LaCSA ແມ່ນມີຢູ່ www.lacsa.net ແລະໃນລະບົບ iOS ແລະ Android.

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປມີຢູ່ໃນຫນ້າເຟສບຸກ https://www.facebook.com/samisdmh.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່:

Vilaylack Khounvisith | ທີ່ປຶກສາດ້ານການສື່ສານແຫ່ງຊາດ | FAO

vilaylack.khounvisith@fao.org | +85620 55558815

 

 New Atlas delivers scientific data on climate change in Lao PDR

3 May 2022, Vientiane, Lao PDR

Launch

After nearly five years of modelling and IT work the technical experts of government of Lao PDR with active support by FAO, the Climate and Agro Atlas of Lao PDR was launched on 3 May 2022.  The Atlas is a product of the FAO’s GEF-funded project “Strengthening agro-climatic monitoring and information systems to the adaptation to climate change and food security in Lao PDR” (SAMIS project) implemented by the Department of Meteorology & Hydrology of Ministry of Natural Resources and Environment and the Department of Agricultural Land Management of Ministry of Agriculture and Forestry.

The new Atlas provides a one-stop platform for enabling existing climate data to be utilised in an easy-to-grasp format. The added value lies in the fact that the Atlas translates complex data into a format that corresponds to the needs of policy and decision makers.

The availability of Lao PDR climatological data to be used in the Atlas has been made available by developing advanced climate databases, such as the Laos Climate Services for Agriculture (LaCSA).

The capacity to manage this data has been developed throughout the year with the support of various partners. Advanced statistical capacities on climate services and data treatment will remain available and guarantee the sustainability of the product.

In addition, climatological data in map form is now available for free in the Land Resources Information Management System (LRIMS).

Climate Change in Lao PDR

At the launch in Vientiane, Dr Kwang-Hyung Kim of the Seoul National University, the scientist responsible for the Atlas project, outlined the situation over the last 30 years showing that climate change is already happening and presents a serious challenge. More specifically, he noted that minimum temperatures have risen faster than maximum temperatures, but the increasing trends of both temperatures are more obvious in the northern areas of the country. Rainfall, however, does not follow the same trend with a more marked increase in the south.

The meeting was opened by H.E. Mr Chanthanet Boulapha, Vice-Minister MONRE, who highlighted how “the data provides valuable information beyond the agricultural sector, that is easy to access and user friendly”.

Mr Nasar Hayat, FAO Representative to Lao PDR, presented his remarks stating “information such as the data available in the Atlas will potentially improve farmers’ livelihoods and rural population resilience”.

Dr Manzul Kumar Hazarika, Director of the Geoinformatic Center of the Asian Institute of Technology in Thailand referred to the importance of “institutional capacity development related to advanced climate data downscaling”.

Other participants included all relevant MAF and MONRE Departments as well as Ministry of Labour and Social Welfare, Ministry of Energy and Mines, Ministry of Public Works and Transport, and the Faculty of Meteorology and Hydrology and the Faculty of Agriculture of the Lao National University.

Additional Information

The Atlas is financed by the FAO’s GEF-funded project “Strengthening agro-climatic monitoring and information systems to the adaptation to climate change and food security in Lao PDR” (SAMIS project) and is available for download in English and Lao Language at the page : https://www.fao.org/in-action/samis.

The Atlas climate change data is freely downloadable from the LRIMS system at https://lrims-dalam.net.

 

The LaCSA system is available at www.lacsa.net and in the Apple and Android store.

Regular updates are available on the Facebook page https://www.facebook.com/samisdmh.

 

For further information, please contact:

Vilaylack Khounvisith | National Communication Consultant | FAO

vilaylack.khounvisith@fao.org | +85620 55558815

 

 

 

 

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ