ກອງປະຊຸມ ຜ່ານຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ຮອດປີ 2040

ກອງປະຊຸມ ຜ່ານຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ຮອດປີ 2040

ໃນຕອນ​ເຊົ້າ​ຂອງວັນທີ  09 ມີຖຸນາ  2022, ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ, ກະ​ຊວງ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ຢູ່ທີສະໂມສອນກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຂັ້ນກະຊວງຄັ້ງທີ 2 ຂື້ນ ເພືອຜ່ານຍຸດທະສາດວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ຮອດປີ 2040 (ສະບັບຮ່າງປັບປຸງ) ຂຶ້ນ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ກິແກ້ວ ສິງນາວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ທັງເປັນຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ. ຊຶ່ງ​ມີ​ກົມ, ສະຖາບັນອອ້ມຂ້າງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກະ​ຊວງ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ກະຊວງອຸ​ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ), ພາກສວ່ນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ແຂກຖືກ​ເຊີນ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ຈໍານວນ 49 ທ່ານ , ຍີງ 11 ທ່ານ.

ຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ແມ່ນໄດ້ລິເລິ່ມຮ່າງ ມາແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ໄດ້ມີການພັດທະນາມາ ຈົນຮອດປີ 2019 ຈຶ່ງໄດ້ສຳເລັດເປັນຍຸດທະສາດສະບັບ (ຮ່າງ) ປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້  ໂດຍການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນດາກົມ, ພະແນກການກ່ຽວຂ້ອງທຸກພາກສ່ວນຢ່າງໃກ້ສິດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ບັນດາສາຍຕັ້ງຂອງຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ຕະຫຼອດຮອດຂັ້ນເມືອງ ລວມທັງຫມົດມີ 15 ແຂວງ ຄື: ແຂວງ ຈໍາປາສັກ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ, ອັດຕະປື, ສະຫວັນນະເຂດ, ຄໍາມ່ວນ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ໄຊສົມບູນ, ຊຽງຂວາງ, ໄຊຍະບູລີ, ຫົວພັນ, ຜົ້ງສາລີ, ຫລວງນໍ້າທາ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ.

ໃນໄລຍະປີ 2020-2021  ແມ່ນໄດ້ເລັ່ງໃສ່ການທາບທາມຕໍ່ກັບຍຸດທະສາດນີ້້ ຊື່ງໄດ້ເຮັດສໍຳເລັດ ການຈັດກອງປະຊຸມຂັ້ນກົມ 5 ຄັ້ງ, ສະເໜີຜ່ານບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງ 2 ຄັ້ງ, ສະເໜີຜ່ານບັນດາກົມ  ຂອງ 3 ກະຊວງທີ່ຕິດພັນ 1 ຄັ້ງ, ສະເໜີຜ່ານພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ທົ່ວປະເທດ 1 ຄັ້ງ ແລະ ສະເໜີຜ່ານ ຂັ້ນກະຊວງ 1 ຄັ້ງ.

ກອງປະຊຸມ ຜ່ານຮ່າງດຳລັດໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດອັນຈົບງາມ ໄດ້ມີການເປັນເອກະພາບທາງດ້ານໂຄງຮ່າງ, ເນື້ອໃນ ແລະ ໄດ້ຮັບຄຳຄິດ ຄຳຄິດເຫັນ ຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ທີ່ເປັນທັງຄຳແນະນໍາ ແລະ ຂໍ້ຄິດເຫັນ ທີ່ມີປະໂຫຍດແກ່ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃນການນຳມາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງ ຄັ້ງສຸດທ້າຍ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ ກໍ່ຄືການຜ່ານເອກະສານຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມລະບົບ ແລະ ການນຳສະເໜີເຂົ້າກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ໃນອານາຄົດ. ກອງປະຊຸມໄດ້ດໍາເນີນມາຮອດເວລາ 12:00 ແລະ ໄດ້ປິດລົງດ້ວຍຄວາມຈົບງາມ.

 

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ