ກອງປະຊຸມ ການຫັນປ່ຽນການລ້ຽງສັດ ສູ່ຄວາມຍືນຍົງ (The Global Conference on Sustainable Livestock Transformation)

ກອງປະຊຸມ ການຫັນປ່ຽນການລ້ຽງສັດ ສູ່ຄວາມຍືນຍົງ

(The Global Conference on Sustainable Livestock Transformation)

 

   

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 25-27 ກັນຍາ 2023 ທ່ານ ທອງພັດ ວົງມະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເດີນທາງເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມການຫັນປ່ຽນການລ້ຽງສັດ ສູ່ຄວາມຍືນຍົງ (The Global Conference on Sustainable Livestock Transformation) ທີ່ນະຄອນກຸງໂຣມ, ປະເທດອີຕາລີ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຈັດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ຄໍາຂວັນ ເພື່ອຜະລິດຕະພັນທີ່ດີກວ່າ, ໂພສະນາການທີ່ດີກວ່າ, ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີກວ່າ ແລະ ຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີກວ່າ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ສົນທະນາກ່ຽວກັບນະວັດຕະກໍາ ແລະ ເສັ້ນ ທາງການຜະລິດອາຫານສັດທີ່ມີໂພຊະນາການ, ປອດໄພ ແລະ ເຂົ້າເຖິງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ສາມາດປະກອບສ່ວນໃຫ້ລະບົບການລ້ຽງສັດໃນທ້ອງຖິ່ນ ມີທ່າຂະຫຍາຍຕົວ, ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ທີ່ທົນທານຕໍ່ກັບພາວະການຂາດແຄນ ແລະ ຂັດແຍ່ງໃນອານາຄົດ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີການນໍາຈາກບັນດາປະເທດສາມະຊິກ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (FAO), ຜູ້ຜະລິດ, ນັກວິທະຍາສາດ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ຜູ້ວາງນະໂຍ ບາຍ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊົນຕ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເນື່ອງໃນໂອ ກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ມີກອງປະຊຸມພົບປະສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ທ່ານ ທອງພັດ ວົງມະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ທ່ານ QU Dongyu ເອກອະທິບໍດີ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ (FAO) ປະຈໍາກຸງໂຣມ, ປະເທດອີຕາລີ.

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ