ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກະກຽມຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານ ທລຍ

     ໃນວັນທີ 17 ກຸມພາ 2022 ຜ່ານມາ ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ), ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ທລຍ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ. ວົງປະພັນ ມະນີວົງ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ທລຍ ແລະ ມີຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຈາກແຕ່ລະຂະແໜງການຂອງ ທລຍ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 09 ທ່ານ (ຍິງ 01 ທ່ານ).

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ເພື່ອປຶກສາຫາລືການກະກຽມຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານ ທລຍ ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ. ໃນກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື ແລະ ເອກະພາບ ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ໃນການຝຶກອົບຮົມ ພ້ອມທັງມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແຕ່​ລະຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ດັ່ງນີ້:

  1. ທັກສະການເປັນນັກພັດທະນາຊຸມຊົນ ແມ່ນຂະແໜງໂພຊະນາການ ແລະ ພັດທະນາຊຸມຊົນ ຮັບຜິດຊອບກະກຽມຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍເນື້ອໃນດັ່ງນີ້:
  • ຄຸນລັກສະນະທົ່ວໄປຂອງນັກພັດທະນາຊຸມຊົນ;
  • ການສື່ສານກັບຊຸມຊົນ;
  • ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນການພັດທະນາຊຸມຊົນ, ການໃຫ້ໂອກາດ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ທລຍ ຊຶ່ງຫົວຂໍ້ນີ້ຈະເຊີນຄູຝຶກຈາກພະແນກສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ (ຄກມດ), ຫ້ອງການ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ມາເປັນວິທະຍາກອນ;
  • ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຮີດຄອງປະເພນີຂອງຊົນເຜົ່າ/ຄຸນລັກສະນະຂອງແຕ່ລະຊົນເຜົ່າ;
  • ກົນໄກສະແດງຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ.
  1. ການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແມ່ນຂະແໜງປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ກະສິກໍາ ຮັບຜິດຊອບກະກຽມຫຼັກສູດ ຊຶ່ງຈະກໍານົດລາຍລະອຽດດ້ານເນື້ອໃນ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕາມຫຼັງ;
  2. ການເປັນຜູ້ນໍາ ແມ່ນຈະປະສານສົມທົບກັບສູນຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກກະສິກໍາ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ລາວ-ເກົາຫຼີ, ຫ້ອງການ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍຈະເຊື້ອເຊີນວິທະນາກອນຈາກສູນດັ່ງກ່າວມາຝຶກໃຫ້ ແລະ ພ້ອມນັ້ນຈະຮ່ວມກັນກໍານົດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ລະຫວ່າງ ທລຍ ກັບ ສູນຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຮັບປະກັນດ້ານເນື້ອໃນ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂຈຸດພິເສດຂອງວຽກງານ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນຈະຈັດແບ່ງເປັນຊຸດ ໂດຍອີງຕາມຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມແບບເຊິ່ງໜ້າ ແມ່ນ​ເນັ້ນ​ໃສ່​ພາກ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ ເພື່ອຮັບປະກັນດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ປະຕິບັດມາດຕາການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19. ສໍາລັບວັນເວລາທີ່ຈະຈັດຝຶກອົບຮົມ ​ແມ່ນອີງໃສ່ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປະຈໍາປີ 2022 ໂດຍຈະເນັ້ນໜັກພະນັກງານຂັ້ນບ້ານ ທີ່ຈະຮັບເຂົ້າມາໃໝ່ ໃນງວດທີ 2.

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ