ກອງປະຊຸມປະເມີນໂຄງການກະສິກຳສາກົນ ລາວ – ສ.ເກົາຫລີປະຈໍາປີ2020 ກ່ຽວກັບການສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ.

      ກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນປະຈຳປີກ່ຽວກັບ 4 ໂຄງການຮ່ວມມື ດ້ານກະສິກໍາທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ສູນໂຄເປຍ(KOPIA) ປະຈໍາລາວ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 25 ພະຈິກ ປີ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ, ທີ່ສະໂມສອນໃຫຍ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ໂດຍການເປັນປະທ່ານຮ່ວມຂອງທ່ານ ປອ.ໃຈ ບຸນພານຸໄຊ ຫົວໜ້າສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ກະ​ສິ​ກຳ, ປ່າ​ໄມ້ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ຊົນ​ນະ​ບົດ ແລະ ທ່ານ ຊິນ ຈາງໂຫ ຜູ້ອໍານວຍການສູນໂຄເປຍ. ເຊິ່ງ​ມີນັກຄົ້ນຄວ້າໂຄງການ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຂອງນາຟຣີ, ພະນັກງານໃນສູນໂຄເປຍ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາ ແລະ ກວດກາໂຄງການ, ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 30 ທ່ານ.

       ຈາກມຸມມອງດ້ານປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິຜົນ, ຜົນກະທົບ, ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ມີສະມາຊິກຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການ 10 ທ່ານ ເຊິ່ງໄດ້ຕີລາຄາຜົນສຳເລັດ 4 ໂຄງການຮ່ວມມືສໍາລັບໜຶ່ງປີທີ່ຜ່ານມາ ພ້ອມທັງກິດຈະກຳທີ່ວາງແຜນໄວ້ໃນອະນາຄົດ ເຊິ່ງສຸມໃສ່ການສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 1) ຍົກສະມັດຖະພາບຜົນຜະລິດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານປັບປຸງພັນພືດຕະກຸນຖົ່ວ ເພື່ອການຄໍ້າປະກັນສະບ່ຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ; 2) ໂຄງການ​ລ້ຽງ​ໄກ່​ພື້ນ​ເມືອງ​ເພື່ອ​ເປັນ​ສິນຄ້າ​ໂດຍ​ການ​ປັບປຸງ​ ແລະ​ ພັດທະນາ​ທາງ​ດ້ານ​ກຳມະ​ພັນ​; 3)ພັດທະນາເຕັກນິກເພື່ອເພີ່ມສະມັດຖະພາບຜົນຜະລິດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງໝາກກ້ຽງນໍ້າບາກ ຢູ່ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ແລະ 4) ການເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ໂດຍການນໍາໃຊ້ແນວພັນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກວິທີການ-ການປູກທີ່ເໝາະສົມໃນການປູກພືດຜັກລະດູຝົນໃນ ສປປ ລາວ.

        ທ່ານ ຊິນ ຈາງໂຫ ຜູ້ອໍານວຍການ ສູນໂຄເປຍ ປະຈໍາລາວ, ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການແຈກຢາຍແນວພັນພືດ ພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ການຖ່າຍທອດເຕັກນິກໃຫ້ຊາວກະສິກອນແມ່ນຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງໂຄງການ ແລະ ສິ່ງນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະນໍາໄປສູ່ການເພີ່ມຜົນຜະລິດ ແລະ ການເພີ່ມຂື້ນດ້ານລາຍຮັບຂອງຊາວກະສິກອນ ແຕ່ຍັງເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາກະສິກໍາຂອງລາວ”

       ທ່ານ ປອ. ໃຈ ບຸນພານຸໄຊ, ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເຖິງວ່າຈະມີການລະບາດຂອງ Covid-19, ທັງສີ່ໂຄງການແມ່ນໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳທີ່ວາງແຜນໄວ້”. ນອກຈາກນີ້, ທ່ານ ປອ.ໃຈ ຍັງໄດ້ກ່າວແນະນໍາ ສອງ ໂຄງການຮ່ວມມືໃໝ່ ເຊິ່ງໄດ້ແກ່: 1) ການພັດທະນາ ຜະລິດຕະພັນ ແປຮູບ ຖົ່ວເຫຼືອງ ແລະ 2) ການເຜີຍແຜ່ແນວພັນເຂົ້າໃໝ່ທີ່ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ຫຼາຍສະພາບອາກາດ ເຊິ່ງຈະເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2021.

ຂຽນໂດຍ KOPIA Center

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ