ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການ ຮ່ວມມືປ່າໄມ້ ສ.ເກົາຫຼີ-ແມ່ນໍ້າຂອງ, ຄັ້ງທີ 11 (KMFoCo)

ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການ ຮ່ວມມືປ່າໄມ້ ສ.ເກົາຫຼີແມ່ນໍ້າຂອງ, ຄັ້ງທີ 11 (KMFoCo)

ໃນວັນທີ 5 ຕຸລາ 2022​, ກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕາງໜ້າໃຫ້ ສປປ ລາວ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືປ່າໄມ້ ສ.ເກົາຫຼີ-ແມ່ນໍ້າຂອງ, ຄັ້ງທີ 11 ຂຶ້ນ ຢ່າງເປັນທາງການທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໂຮງແຮມແກຣນຫຼວງພະບາງ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ. ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມເປີດກອງປະຊຸມຂອງ ທ່ານ ຊູຊາດ ໄຊຍະກຸມມານ ຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້, ທ່ານ ນາງ ຢູ ຊາງ ອານ ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ພະ​     ແນ​ກຊັບພະຍາກອນ​ປ່າໄມ້​ສາກົນ, ກົມ​ປ່າ​ໄມ້ ສ.​ເກົາຫຼີ, ທ່ານ ດຣ ຄົງ ຢ໋ອງ ຮູ ຜູ້ອໍານວຍການສູນຮ່ວມມືປ່າໄມ້ ສ.ເກົາຫລີ-ແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ການເປັນປະທານຮ່ວມດຳເນີນກອງປະຊຸມຂອງ ທ່ານ ປອ ອຸປະກອນ ອາລຸນສະຫວັດ ຮອງຫົວໜ້າກົມປ່າ ໄມ້. ເຊິ່ງມີຄະນະຜູ້ແທນທີ່ມາຈາກປະເທດກຳປູເຈຍ, ສ.ເກົາຫຼີ, ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວທັງໝົດ 31 ທ່ານ, ຍິງ 6 ທ່ານ.

ໃນທີ່ປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕບັດວຽກງານຂອງໂຄງການ ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງທ້ອງ ຖິ່ນເພື່ອການພັດທະນາການຄຸ້ມຄອງປ່າຊຸມຊົນ (CBFM) ໃນເຂດ ບາໂກ (Bago), ປະເທດພະມ້າ; ການສົ່ງເສີມການຜະລິດໄມ້ໄຜ່ແບບຍືນຍົງໃນຊຸມຊົນ ປະກອບສ່ວນຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ການບໍລິການລະບົບນິເວດປ່າໄມ້ ໃນ 3 ປ່າຊຸມຊົນ ໃນແຂວງພຣະວິຫາ, ປະເທດກຳປູເຈຍ; ໂຄງການພັດທະນາຕົວແບບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ ໂດຍການຂັບເຄື່ອນຂອງປະຊາຊົນ ບ້ານໂພນສູງ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ; ວິທີການແກ້ບັນຫາທາງດ້ານວິຊາການເພື່ອການອະນຸລັກ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງໄມ້ດູ່ ( pterocarpus macrocarpus kurz) ໃນເຂດເນີນສູງພາກກາງຂອງຫວຽດນາມ; ການອະນຸລັກ ແລະ ພັດ ທະນາພັນໄມ້ທີ່ມີຄຸນຄ່າສູງ ໃນເຂດພູດອຍພາກກາງຂອງຫວຽດນາມ.

ໃນນີ້, ທ່ານ ພາວະນາ ສົມບານເພັງ ຮັກສາການຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ, ກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນນາມຫົວໜ້າໂຄງການ ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍະ 6 ເດືອນ ຜ່ານມາ ແລະ ແຜນການ 6 ເດືອນໃນຕໍ່ໜ້າ ຂອງໂຄງການພັດທະນາຕົວແບບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ ໂດຍການຂັບເຄື່ອນຂອງປະຊາຊົນ ບ້ານໂພນສູງ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການແມ່ນ 2 ປີ (ວັນທີ 1 ມິ ຖຸນາ 2022 – ວັນທີ31 ພຶດສະພາ 2024) ເຊິ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍພະແນກຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ, ສູນຝຶກອົບຮົມປ່າໄມ້ຫ້ວຍປາມ້ອມ, ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອວັງວຽງ ແລະ ບ້ານໂພນສູງ, ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ. ງົບປະມານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງ ການທັງໝົດ ຈຳນວນ 142.800 ໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນີ້, ລັດຖະບານລາວປະກອບສ່ວນ ຈຳນວນ 22.800 ​ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຈຳ ນວນ 120.000 ​ໂດລາສະຫະລັດ ແມ່ນງົບປະມານຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກ ສ.ເກົາຫຼີ. ສຳລັບເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ແມ່ນເພື່ອປັບ ປຸງຊັບພະ ຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ເພິ່ງພາອາໃສປ່າໄມ້ ໂດຍການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງໃນລະດັບບ້ານ ແລະ ສ້າງບ້ານໂພນສູງໃຫ້ກາຍເປັນບ້ານຕົວແບບ ໃນການຈັດສັນ, ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອສ້າງຮູບແບບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານແບບຍືນຍົງ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ ໃນຂອບເຂດການຄຸ້ມຄອງຂອງບ້ານ.

ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນ ຕົ້ນປີ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ສຳລັບໝາກຜົນທີ 1: ການສ້າງຕັ້ງສູນການຮຽນຮູ້ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ (ການປຶກສາຫາລືກັບບ້ານເພື່ອສ້າງຕັ້ງສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ສຳເລັດ 100%, ການກະກຽມເອກະສານ ແລະ ລາຍລະອຽດແຜນງານກໍ່ສ້າງສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ສຳເລັດ 100% ແລະ ການກໍ່ສ້າງສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ສຳເລັດ 40%); ໝາກຜົນທີ 2: ປັບປຸງຈຸດຊົມວິວ ແລະ ເສັ້ນທາງຕິດຕາມ (ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແບບນິເວດທີ່ມີທ່າແຮງ) ເທິງເຂດພູດອຍ 600 ແມັດ ໄດ້ສຳເລັດການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຂັ້ນບ້ານ ແລະ ແຜນຈັດສັນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຂັ້ນບ້ານ VFMP ຮ່ວມກັບ ສູນຝຶກອົບຮົມປ່າໄມ້ ແລະ ຊາວບ້ານໆໂພນສູງ ເພື່ອສ້າງຈຸດຊົມວິວ ແລະ ເສັ້ນທາງຕິດຕາມ. ສຳລັບແຜນການໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022 ນີ້ ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ວຽກງານການກໍ່ສ້າງສູນຮຽນຮູ້ ແລະ ສືບຕໍ່ກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບການສ້າງຈຸດຊົມວິວ.

ນອກຈາກນີ້, ໃນທີ່ປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຟັງການນຳສະເໜີ ກ່ຽວກັບ: ນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາ ກອນປ່າໄມ້ຂອງ ສປປ ລາວ, ການປັບປຸງການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການຮ່ວມມືປ່າໄມ້ ອາຊຽນ-ເກົາຫຼີ AFoCO ໃນພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ບົດ ບາດຂອງສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບວຽກງານງານປ່າໄມ້ ລະຫວ່າງ ສ.ເກົາຫຼີ ກັບບັນດາປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ KMFNet ແລະ ຫົວຂໍ້ເພື່ອແລກປ່ຽນໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງຕໍ່ໄປ. ສຳລັບກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືປ່າໄມ້ ສ.ເກົາຫຼີ-ແມ່ນໍ້າຂອງ, ຄັ້ງທີ 12 ແມ່ນຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ປະເທດຫວຽດນາມ.

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ