ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ PDF Print E-mail
ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ລົງຊຸກຍູ້ການຜະລິດຢູ່ເມືອງສາລະວັນ ແລະ ເມືອງວາປີ

          ວັນທີ 28 ຫາວັນທີ 29 ມັງກອນ 2008, ທ່ານ ດຣ. ຕີ ພົມມະຈັກ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ລົງຊຸກຍູ້, ກວດກາການຜະລິດຂອງ ຊາວກະສິກອນ ເມືອງສາລະ
ວັນ ແລະ ເມືອງວາປີແຂວງສາລະວັນ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ໄປເບິ່ງພື້ນຖານການຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນເຂດ
ຊົນລະປະທານຫນອງແດງຂອງເມືອງສາລະວັນ, ເຫັນວ່າທົ່ວເມືອງສາລະວັນມີເນື້ອທີ່ປູກພືດລະດູແລ້ງທັງ
ໝົດ 2.900 ກວ່າເຮັກຕາ, ໃນນັ້ນເນື້ອທີ່ນາແຊງ 2.500 ກ່ວາເຮັກຕາ, ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ ຊາວກະສິກອນ
ທົ່ວເມືອງ ສາມາດປັກດຳເຂົ້ານາແຊງສຳເລັດແລ້ວ 2.200 ກວ່າເຮັກຕາ, ເທົ່າກັບ 92% ສຳລັບເຂດຊົນ
ລະປະທານຫນອງແດງແມ່ນສາມາດຫົດເນື້ອທີ່ນາຂອງປະຊາຊົນໄດ້ທັງຫມົດ 1.800 ກວ່າເຮັກຕາ, ມາ
ຮອດປະຈຸບັນຊາວກະສິກອນເຂດດັ່ງກ່າວ ສາມາດປັກດຳເຂົ້ານາແຊງສຳເລັດແລ້ວ 1.100 ກວ່າເຮັກຕາ,
ເຊິ່ງກວມເອົາ 19 ບ້ານ 200 ກວ່າຄອບຄົວ ສຳລັບເມືອງວາປີທົ່ວເມືອງມີເນື້ອທີ່ປັກດຳເຂົ້ານາແຊງທັງໝົດ
2.500 ກວ່າເຮັກຕາ, ມາຮອດປະຈຸບັນສາມາດປັກດຳເຂົ້ານາແຊງສຳເລັດແລ້ວ 1.220 ກວ່າເຮັກຕາ, ເທົ່າ
ກັບ 50%, ເຊິ່ງທົ່ວແຂວງສາລະວັນມີເນື້ອທີ່ປັກດຳເຂົ້ານາແຊງທັງຫມົດ 8.000 ກວ່າເຮັກຕາ, ມາຮອດປະ
ຈຸບັນສຳເລັດການປັກດຳແລ້ວ 6.600 ກວ່າເຮັກຕາ, ເທົ່າກັບ 78% ຖ້າທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເຫັນວ່າເນື້ອທີ່
ນາແຊງເພີ່ມຂຶ້ນ 3.000 ກວ່າເຮັກຕາ, ໂອກາດນີ້ທ່ານລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຍັງໄດ້ແນະນຳໃຫ້ວິຊາການ ແລະ ຊາວກະສິກອນ 2 ເມືອງສາລະວັນ ແລະ ເມືອງວາປີ ພ້ອມກັນ
ເອົາໃຈໃສ່ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ໃສ່ຝຸ່ນເຂົ້ານາແຊງ ແລະ ພືດສຳຮອງດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ພ້ອມກັນເຮັດ
ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນມີປະສິດທິຜົນສູງເປັນກ້າວໆ ແນໃສ່ການແກ້
ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ, ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ
ພັກວາງອອກແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2010 ໃຫ້ປະຊາຊົນຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໄດ້ໂດຍພື້ນຖານຮອດ
ປີ 2020 ໃຫ້ປະເທດຊາດຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ.

      ຂໍ້ມູນຈາກ http://www.pasaxon.org.la/content/11-2-08/news9.htm