ປະຊາຊົນບ້ານອີ່ຕູ້ ຫຼັກ 35 ເມືອງປາກຊ່ອງ ສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ PDF Print E-mail
         ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຊາວບ້ານຫຼັກ 35 ເມືອງ ປາກຊ່ອງ ແຂວງຈຳປາສັກ ເຊິ່ງປະກອບມີ  2  ຊົນເຜົ່າຄື:  ເຜົ່າລາວລຸ່ມ
ແລະ ເຜົ່າລະເວນ, ໃນນັ້ນເຜົ່າລາວລຸ່ມໄດ້ກວມເອົາເຖິງ  97,68%, ໂດຍມີອາຊີບຕົ້ນຕໍ ແມ່ນປູກກາເຟ ແລະ ຊາ,  ນອກນີ້ກໍ່ມີ
ອາຊີບລ້ຽງສັດ ແລະ ກ້າເບ້ຍກາເຟເປັນອາຊີບສຳຮອງເພື່ອສ້າງລາຍຮັບ,ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນສາມາດຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກ
ຄວາມທຸກຍາກໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ.
 
        ທ່ານ ສີສະຫວາດ ວິລາວັນ ນາຍບ້ານໆອີ່ຕູ້ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:    ບ້ານອີ່ຕູ້ແມ່ນອີກບ້ານໜຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນກຸ່ມບ້ານທີ່ 3
ເຊິ່ງຫ່າງຈາກເມືອງປາເຊປະມານ 35ກິໂລແມັດ ແລະ ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງປາກຊ່ອງ 15 ກິໂລແມັດ, ປະກອບມີ 144
ຄອບຄົວ, ມີ 158 ຫຼັງຄາເຮືອນ, ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 826 ຄົນ, ຍິງ  376  ຄົນ, ພາຍໃນບ້ານມີເນື້ອທີ່ການຜະລິດທັງໝົດ
269 ເຮັກຕາ, ມີ  144 ຄອບຄົວເຮັດການຜະລິດ, ສະມັດຖະພາບໄດ້ 800 ກິໂລແມັດເຮັກຕາ ໃນນັ້ນມີເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດ
ຊາ  54,02  ເຮັກຕາມີ  28  ຄອບຄົວ, ສະມັດຖະພາບສະເລ່ຍໄດ້  300  ກິໂລຕໍ່ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດລວມໄດ້  384 ໂຕນຕໍ່ປີ,
ນອກນີ້ກໍ່ມີ 105 ຄອບຄົວໄດ້ກ້າເບ້ຍກາເຟເພື່ອສົ່ງຂາຍໃຫ້ຊາວສວນໃນຕົວເມືອງປາກຊ່ອງ ເຊິ່ງໃນປີໜຶ່ງສາມາດກ້າເບ້ຍໄດ້
1,5 ລ້ານເບ້ຍ,ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບຕົ້ນຕໍພາຍໃນບ້ານໄດ້ປີໜຶ່ງບໍ່ຕ່ຳກວ່າ  3.159  ລ້ານກີບ,  ສະເລ່ຍລາຍຮັບຂອງປະຊາ
ຊົນໃນບ້ານໄດ້  1.000  ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ     ພ້ອມກັນນີ້ພາຍໃນບ້ານກໍ່ຍັງມີກຸ່ມການຜະລິດກາເຟຄຸນນະພາບເຊິ່ງ
ນອນໃນໂຄງການພັດທະນາກະສິກຳພູພຽງບໍລະເວນ,  ມີສູນຄົ້ນຄວ້າທົດລອງກາເຟ ແລະ ເບ້ຍໄມ້ເມືອງໜາວ ເພື່ອຈຳໜ່າຍ
ໃຫ້ປະຊາຊົນຊາວສວນ ແລະ ບໍລິສັດທີ່ມາລົງທຶນຢູ່  ເມືອງປາກຊ່ອງຕື່ມອີກ,       ນອກຈາກນີ້ພາຍໃນບ້ານກໍ່ມີທຶນຄົງທີ່ເຖິງ
95.496.820 ກີບ, ທຶນໝູນວຽນ  38.620.000    ກີບ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຕື່ມອີກຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອແກ້
ໄຂໃນຍາມຈຳເປັນ.
        ທ່ານນາຍບ້ານໆອີ່ຕູ້ ຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ນອກຈາກພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຈະໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການສ້າງສາພັດທະນາເສດຖະ
ກິດຄອບຄົວແລ້ວພາຍໃນບ້ານອີ່ຕູ້ ຍັງມີຄວາມສາມັກຄີເປັນປຶກແຜ່ນ  ມີລະບົບການຈັດຕັ້ງທີ່ເຂັ້ມແຂງມີຄວາມສະຫງົບສຸກ
ທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຮັດການຜະລິດ ເພື່ອສ້າງລາຍ
ຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ.
 
        ຂໍ້ມູນຈາກ ໜັງສືພິມລາຍວັນ ປະຊາຊົນ ສະບັບທີ 10.464 ວັນທີ 5 ສິງຫາ 2008