ມີຄວາມດຸໜັ່ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກ ຄວາມທຸກຍາກ PDF Print E-mail
          ການປູກຝັງລ້ຽງສັດ ແລະ ການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ ຈະແມ່ນຮູບການໃດມັນກໍແມ່ນວຽກງານສຳຄັນທີ່ພັກ
ລັດເຮົາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ,   ພະນັກງານທະຫານຕຳຫຼວດ ທຳການຜະລິດຕິດພັນກັບອາຊີບ
ຄົງທີ່ເພື່ອເປັນການສ້າງລາຍຮັບມີຢູ່ມີກນຈົນກ້າວໄປເຖິງການຂາຍເປັນສິນຄ້າ ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກເທື່ອ
ລະກ້າວ.
         ຈາກການບຸກບືນພະຍາຍາມພາກພຽນຫັນເອົາແນວທາງຂອງລັພັກ - ລັດ ລົງຊີ້ນຳໆພາວຽກງານ ການປູກຝັງ
ລ້ຽງສັດ  ດ້ວຍການທຸ້ມເຫື່ອເທແຮງຮ່າງກາຍ  ແລະ ມັນສະໝອງບວກກັບຄວາມອົດທົນໜັກເບົາເອົາສູ້ບໍ່ຕິຮ້ອນຕິໜາວ
ທັງຮູ້ປະຢັດມັດທະຍັດບໍ່ຈ່າຍຟຸມເຟືອຍ, ຮູ້ປັບປ່ຽນການທຳມາຫາກິນ ຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງສັງຄົມກໍສາມາດ
ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວຂອງ ນາງ ຄຳບາງ ທິນສະຫວັນ ປະຊາຊົນ ບ້ານ ທ່າຊ້າງເຂດສິນໄຊ ເມືອງປາກງື່ມ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ
ທ່ານ ພັນໂທ ສີທອງ ທິນສະຫວັນ ມີລູກຍິງຮ່ວມກັນ  2 ຄົນ ຍັງເປັນນັກຮຽນ ກໍແມ່ນຄອບຄົວໜຶ່ງ ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລລັດ
ໃນການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ ເມື່ອກ່ອນຄອບຄົວຂອງ ນາງ ຄຳບາງ ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ ບ້ານ ຈອມມະນີ ກຳແພງນະຄອນ
ວຽງຈັນ  ດຳລົງຊີວິດດ້ວຍຄວາມຫຍຸ້ງຍາກນາໆປະການ ບາງຄັ້ງກໍກິນແບບຂາດໆເຂີນໆ ອາໄສການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ,
ບວກກັບເງິນເດືອນຜົວແບ່ງຈ່າຍຕ່າງໆ ທັງເກັບຮິບໂຮມໄວ້ສ່ວນໜຶ່ງ ຈຶ່ງພໍມີເງິນໄປຊື້ດິນນຳພີ່ນ້ອງປັນຂາຍໃຫ້ຢູ່ບ້ານທ່າ
ຊ້າງມູນຄ່າ 3.000.000 ກີບ ຮອດປີ 2004 ຈຶ່ງໄດ້ຍົກຍ້າຍເຮືອນ ຄອບຄົວມາຢູ່ດິນຕົນຖາວອນ ຈາກນັ້ນຄອບຄົວຜົວເມຍ ຈຶ່ງມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນວາງແຜນຜະລິດກະສິກຳແບບປະສົມປະສານ  ລົງທຶນເຮັດຄອກລ້ຽງໝູ  10 ໂຕດ້ວຍທຶນ
7.000.000 ກີບ  ປະສົມພັນເອງ ເອົາລູກໄວ້,   ຂາຍແມ່ອອກປີໜຶ່ງສາມາດມີລາຍຮັບ  20.000.000  ກີບ ຫັກຄ່າຫົວອາ
ຫານ - ຮຳ, ຢາສັກ, ສິ້ນເປືອງຕ່າງໆກວ່າ 5.000.000 ກີບ ກໍຍັງມີກຳໄລປີລະ 10 -13 ລ້ານກີບ, ສ່ນລູກໝູທີ່ແຜ່ພັນທົດ
ແທນໃນແຕ່ລະປີ 10-20ໂຕຂຶ້ນໄປກໍເປັນຕົ້ນທຶນໝູນສືບຕໍ່ໄປ.
          ນາງ ຄຳບາງ  ໄດ້ເລົ່າສູ່ຜູ້ຂຽນຟັງອີກວ່າ:  ນອກຈາກການລ້ຽງໝູແລ້ວ ຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າຍັງໄດ້ລົງທຶນຊື້
ໂຮງສີເຂົ້າຂະໜາດກາງມູນຄ່າ 40.000.000 ກີບ ສາມາດສີເຂົ້າໄດ້ມື້ລະ 1 ໂຕນ ປະຈຸບັນທົ່ວບ້ານມີໂຮງສີເຂົ້າຢູ່  2  ແຫ່ງ
ຂະໜາດກາງແມ່ນຂອງຕົນເອງຂະໜາດນ້ອຍແຫ່ງທີ  2  ແມ່ນຂອງຄົນກັບບ້ານ ຄຽງຄູ່ກັບການມີລາຍຮັບສີເຂົ້າທົ່ວໄປ
ແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າຍັງໄດ້ເກັບຊື້ເຂົ້າມາແຮໄວ້ ຂາຍທົ່ວໄປປີລະ  20  ໂຕນ ຖ້າຫັກຄ່າອາກອນ, ໄຟຟ້າ, ຊີ້ນເປືອງຕ່າງໆ ທັງ
ຊ່ວຍສັງຄົມແລ້ວກໍຍັງມີກຳໄລຢູ່ 15.000.000 ກີບ, ແມ່ນວ່າຜູ້ເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວຄືຜົວຈະເປັນພະນັກງານມີເວລາຊ່ວຍ
ເມຍພຽງ ວັນເສົາ-ອາທິດ ລູກຜູ້ນ້ອຍທີຢູ່ນຳກໍເຊັ່ນກັນ ສ່ນລູກຜູ້ໃຫ່ຍແມ່ນໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນຢູ່ນຳພີ່ນ້ອງຢູ່ ແຂວງ ບໍລິຄຳ
ໄຊບໍ່ມີເວລາມາຊ່ວຍແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າກໍຈະພະຍາຍາມບຸກບືນສືບຕໍ່  ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຊອກຫາປະສົບການບົດຮຽນເຂົ້າ
ໃນການປູກຝັງ - ລ້ຽງສັດ ເຊິ່ງປະຈຸບັນນີ້ ກໍເລີ່ມລ້ຽງສັດປີກແລ້ວຈຳນວນ 100 ໂຕຖ້າຫາກເຮົາມີຄວາມຕັ້ງໃຈພາກພຽນ
ຫາດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດຜຸດຜ່ອງມັນກໍຈະນຳໄປເຖິງຜົນສຳເລັດ  ໃນການພາຄອບຄົວຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ
ຢ່າງສີ້ນເຊີງແນ່ນອນ.

               ຂໍ້ມູນຈາກ ໜັງສືພິມ ລາຍວັນ ປະເທດລາວ ສະບັບທີ2.101 ລົງວັນທີ 27 ກຸມພາ 2009.