Get Adobe Flash player

ພິທີເຊັນສັນຍາເງິນກູ້ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການພັດທະນາຂະແໜງກະສິກໍາ, ສຶກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດ

IMG_7552

ໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ, ລັດຖະບານລາວ ຮ່ວມກັບ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ໄດ້ຈັດພິທີລົງນາມເຊັນສັນຍາເງິນກູ້ 2 ໂຄງການ ແລະ 1 ແຜນງານ ມູນຄ່າທັງໝົດ 140 ລ້ານໂດລາ ຢູ່ທີ່ ກະຊວງການເງິນ. ໃຫ້ກຽດລົງນາມເຊັນສັນຍາເງິນກູ້ໃນຄັ້ງນີ້ ຕາງໜ້າຝ່າຍລາວ ໂດຍທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ແລະ ຕາງໜ້າທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ປະຈໍາລາວ ໂດຍທ່ານ ຢາຊູຊິ ເນກິຊິ . ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ຈາກກະຊວງກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. ບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງໂຄງການ ພ້ອມດ້ວຍແຂກຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານ.

ສໍາລັບ 3ໂຄງການປະກອບມີ: 1) ໂຄງການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຊົນນະບົດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການອ່າງໂຕ່ງແບບຍືນຍົງ ມີມູນຄ່າ 45 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອຊ່ວຍເພີ່ມລາຍຮັບ ແລະປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດ ຂອງປະຊາຊົນ ຢູ່ 4 ແຂງພາກເໜືອຄື: ແຂວງຫົວພັນ, ຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລີ ແລະແຂວງຊຽງຂວາງ. 2) ໂຄງການການສຶກສາສໍາລັບການພັດທະນາຂະແໜງການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ມູນຄ່າ 50 ລ້ານໂດລາ ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ອັດຕາການເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ໃນລາວ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ຍົກລະດັບການຈ້າງງານຂອງໄວໜຸ່ມ ແລະ 3) ແຜນງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດ ມູນຄ່າ 45 ລ້ານໂດລາ ຊື່ງແຜນງານດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນພາກລັດ, ປັບປຸງດ້ານພາສີ, ການວາງແຜນງົບປະມານການເງິນໃນໄລຍະກາງ, ສົ່ງເສີມການປົກຄອງ ແລະສ້າງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທາງດ້ານການເງິນ.

ພາບແລະຂ່າວໂດຍ: ພະແນກໂຄສະນາແລະຂ່າວສານ

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
Request for Expression of Interest for Individual Consultants
Capture001
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ