Get Adobe Flash player

ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຢູ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ

75204583_1071961209641182_6521977206992797696_n

ໃນວັນທີ 31 ຕຸລາ ຫາ ວັນທີ 1 ພະຈິກນີ້ ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ໄປເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຢູ່ ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ. ໃນການເຄື່ອນໄຫວຽກງານໃນຄັ້ງນີ້ ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຄະນະ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ສະຖານີບໍລິການເຕັກນິກດ້ານກະສິກຳ, ກຸ່ມປູກພືດຜັກອິນຊີເປັນສິນຄ້າ, ສວນປູກໝາກກ້ຽງ ແລະ ໄໝ້ໃຫ້ໝາກ. ຕາມການລາຍງານຂອງ ທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການປູກພືດຜັກອິນຊີເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ພາຍໃນເມືອງມີ 10 ບ້ານເປົ້າໝາຍ, ບ້ານທີ່ໄດ້ ຈັດຕັ້ງກຸ່ມການຜະລິດແລ້ວມີ ບ້ານສົມສະຫວາດ, ຜາຕັ້ງ, ວຽງສະໄໝ, ວັງເຮືອ, ນໍ້າພາວ, ນາເລົາ, ນາທອງ, ໂພນຄໍາ, ຜາເທົາ ແລະ ບ້ານນາດາວ, ມີສະມາຊິກກຸ່ມທັງໝົດ 23 ຄອບຄົວ, ເນື້້ອທີ່ປູກພືດຜັກອິນຊີ 2 ເຮັກຕາ, ມີລາຍຮັບຕໍ່ຄອບຄົວເດືອນໜຶ່ງ 2,400,000 ກີບ. ສ່ວນການປູກໝາກກ້ຽງ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ກໍ່ມີເນື້ອທີ່ປູກຫຼາຍສົມຄວນ ສາມາດໄດ້ຜົນຜະລິດຈຳໜ່າຍຮັບໃຊ້ພາຍໃນ, ສົ່ງອອກໄປຕ່າງແຂວງ ແລະ ຕ່າງປະເທດນຳອີກ. ໃນໂອກາດນີ້ ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງວັງວຽງ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ກ່ຽວກັບ: ສະຖານີບໍລິການເຕັກນິກກະສິກຳ ທີ່ເຮັດຜູກພັນສັນຍາກັບຜູ້ປະກອບການ ເອົາໃຈໃສ່ເຮັດຕົວແບບການຜະລິດກະສິກຳສະອາດ ປອດສານພິດ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ເປັນບ່ອນສາທິດ-ຖ່າຍທອດເຕັກຕິກໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ແລະ ເປັນບ່ອນທ່ອງທ່ຽວກະສິກຳໃນຮູບແບບການອະນຸລັກ. ການປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ໝາກກ້ຽງເປັນສິນຄ້າ ໃຫ້ຊ່ວຍປະຊາຊົນໃນດ້ານເຕັກນິກການຜະລິດ, ເຕັກນິກການຮັກສາແນວພັນໝາກກ້ຽງພື້ນເມືອງ ເພາະເຫັນວ່າຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ (ສປ ຈີນ) ມີຄວາມຕ້ອງການສູງ. ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອຮັກສາແນວພັນທີ່ດີ ມີຄຸນນະພາບນີ້ໄວ້, ໂຄງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຊອກຫາເເຫຼ່ງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມາຊ່ວຍ ໂດຍການຂຽນເປັນໂຄງການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການປູກພືດຜັກອິນຊີ ແລະ ໝາກກ້ຽງເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອນຳໃຊ້ທຶນທີ່ມີມາພັດທະນາວຽກງານດັ່ງກ່າວ, ຊຶ່ງປະຈຸັບນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຕ່າງປະເທດກຳລັງດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ.

ພາບແລະຂ່າວໂດຍ: ພະແນກໂຄສະນາແລະຂ່າວສານ

ເບິໂທ/ແຟັກ: 021 410154

ຕິດຕາມຊ່ອງທາງ ຢູທູບ
Request for Expression of Interest for Individual Consultants
Capture001
ບົດລາຍງານໂຄງການ
ເອກະສານການປະເມີນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ Social Assessment for  The Laos Reducing Rural Poverty and Malnutrition Project  September 2018 Capture2  
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ